CleverFarm

CleverFarm CleverFarm je jednoduchá on-line aplikace, která zásadním způsobem ulehčuje a zlepšuje život zemědělcům. Více na našem webu www.cleverfarm.cz

CleverFarm je jednoduchá on-line aplikace, která zásadním způsobem zjednodušuje a zlepšuje život zemědělcům. Pokročilé moduly on-line senzorů a satelitních snímků pomáhají snižovat náklady, zvyšovat kvalitu produkce, dosahovat vyšších výnosů a ve finále více vydělat.

Otevřeno jako obvykle

Zemědělská Akademie Inovací v Brně!Budeme prezentovat praktické ukázky precizního zemědělství a konkrétní příklady na fa...
29/09/2021

Zemědělská Akademie Inovací v Brně!
Budeme prezentovat praktické ukázky precizního zemědělství a konkrétní příklady na farmách. Dále Vám ukážeme, jak implementovat nitrátovou směrnici do praxe.

Více info zde:
https://www.cleverfarm.ag/aia-2021/

Zemědělská Akademie Inovací v Brně!
Budeme prezentovat praktické ukázky precizního zemědělství a konkrétní příklady na farmách. Dále Vám ukážeme, jak implementovat nitrátovou směrnici do praxe.

Více info zde:
https://www.cleverfarm.ag/aia-2021/

Děkujeme Generali Česká pojišťovna za super rozhovor, kde náš CEO Vojta Malina srozumitelně vysvětluje proč a jak bychom...
24/08/2021
Vojtěch Malina z Cleverfarm: Pomáháme zvýšit úrodu zemědělců i udržitelnost jejich hospodaření | Ze života - Generali Česká Profi – portál pro podnikatele nejen o pojištění

Děkujeme Generali Česká pojišťovna za super rozhovor, kde náš CEO Vojta Malina srozumitelně vysvětluje proč a jak bychom měli přistupovat k preciznímu zemědělství.

#preciznizemedelstvi #udrzitelnost

Se šéfem společnosti CleverFarm Vojtěchem Malinou jsme si popovídali o udržitelném hospodaření a chytré aplikaci, která umí pomáhat nejen farmářům a zemědělcům.

05/08/2021

We are running another project with positive impact with one of our eco-farmer. And now, we are working on testimonial case. Here is a little taste. Enjoy it!

Unmute ... and who thinks farming is not an attractive field now? :)

#sustainablefarming #precisionfarming

20/07/2021

Still not sure what exactly #precisionfarming means and how our solution interpret data? Check this out. CleverFarm recognizes fields variability with the mission of getting fields back to quality conditions. With our unique method, we are able to interpret WHAT is going on in the fields and more importantly WHY it is happening. And there is a huge opportunity to analyze fields globally and make the real world's #impact.

We are accelerating the world's transition to #sustainablefarming

20/07/2021

Still not sure what exactly #precisionfarming means and how our solution interpret data? Check this out. CleverFarm recognizes fields variability with the mission of getting fields back to quality conditions. With our unique method, we are able to interpret WHAT is going on in the fields and more importantly WHY it is happening. And there is a huge opportunity to analyze fields globally and make the real world's #impact.

We are accelerating the world's transition to #sustainablefarming

CleverFarm sbírá jedno ocenění za druhým. Díky projektům v Africe, které nejsou jen "nice to have", ale pro místní kraji...
13/07/2021
Češi hlídají kondici plodin už na třech kontinentech. CleverFarm umí změnit v úrodné i suché pole v Africe

CleverFarm sbírá jedno ocenění za druhým. Díky projektům v Africe, které nejsou jen "nice to have", ale pro místní krajinu a společnost "must have", jsme se umístili v žebříčku Udržitelný business roku od CzechCrunch. Přečtěte si opravdu zajímavý rozhovor s naším CEO Vojtou Malinou.

#sustainability #africamatters #watermatters #precisionagriculture

Družicové snímky nejsou pouhou fotkou kousku povrchu planety. CleverFarm je dokáže využít tak, že pomáhá přeměňovat poušť na úrodnou půdu.

30/06/2021

Working in the forest.
It was so hot weather recently, so we moved our team in the forests and hills to enjoy team building. However, some of us works anywhere, anytime, in any language. #workinginforest #sustainability #precisionagriculture

@cleverfarm.cz is the most sustainable solution!It is not only the merit of our projects that help to feed Africa, but o...
22/06/2021

@cleverfarm.cz is the most sustainable solution!
It is not only the merit of our projects that help to feed Africa, but of course years of collecting experiences in the agri sector, consulting, researching, developing, selling and getting feedback. The CleverFarm solution still has been climbing up! By #smeenterprize, CleverFarm is officially the most sustainable solution in the #czechrepublic and we will represent us at international level in Brussel. 

Our team just rocks! Thanks the whole team!

Another use case in Africa is going pretty well! Thanks to these guys and our easy peasy solution, installation was clea...
17/06/2021

Another use case in Africa is going pretty well! Thanks to these guys and our easy peasy solution, installation was clear. As well as context of what is going on in the soil and climate. After adapting the right agro operations, we can already see some results. But that is coming a bit later on the stage. We cannot wait to come up with it!

This is nice use case of intelligent irrigation for the cherry orchard in Chile. Some countries in the region face long-...
25/05/2021

This is nice use case of intelligent irrigation for the cherry orchard in Chile.

Some countries in the region face long-term water shortages, and in Chile, for example, almost all agricultural production is irrigated and the government issues allowances to farmers for the maximum amount of water they can drain from irrigation canals.

We are happy to watch how South America farmers' using our technology. CleverFarm solution is used, for example, in cher...
15/04/2021

We are happy to watch how South America farmers' using our technology. CleverFarm solution is used, for example, in cherry orchards, where only 16 mm of water rained for the whole of last year (for comparison in Prague, the long-term average is about 550 mm per year). Extreme weather fluctuations are becoming more frequent and with them the need to adapt to climate change.

Because #watermatters

Příjemné povídání v reportáži Česká televize na téma precizní zemědělství. Přejeme všem farmářům ty nejlepší podmínky pr...
13/04/2021
Studio 6 — Česká televize

Příjemné povídání v reportáži Česká televize na téma precizní zemědělství. Přejeme všem farmářům ty nejlepší podmínky pro letošní sezónu!

Pleasant talk in a Czech Television on the topic of precision agriculture. We wish all farmers the best possible conditions for this season!

#preciznizemedelstvi #cleverfarm

Zpravodajský náskok do nového dne. Ranní infoservis ČT

It was a water day recently!Many countries faces water scarcity and desertification like in Sudan. That's just one big d...
26/03/2021

It was a water day recently!
Many countries faces water scarcity and desertification like in Sudan. That's just one big desert and wrong water management could lead to ecological crises. But they found a solution and we are happy that CleverFarm solution is involved!
Because #watermatters!

26/02/2021
Inteligentní závlaha CleverFarm, městská část Praha 2

Věděli jste, že podle EPA US se v otevřených prostorech globálně přezavlažuje až o 50 %? Plýtvaná voda by stačila pro více než 50 milionu lidí. A přitom kvalita porostu postrádá kvalitu - např. travní porost, stromy a keře ve městech.
V CleverFarm jsme se do tohoto segment pustili, protože věříme, že přineseme změnu. Naše unikátní řešení jsme schopni instalovat téměř kamkoliv, dokonce i zakopat do země a sledovat půdní podmínky.

Jsme rádi, že Praha 2 se do toho pustila s námi, už se těšíme na blížící se zavlažovací sezónu.

#inteligentnízávlaha #voda #cleverfarm

03/12/2020
Svaz moderní energetiky

Doporučujeme si udělat čas na velmi zajímavé diskuze na témata boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství. Jeden z panelistů je Adam Zlotý, co-founder CleverFarm.

Sucho je negativním fenoménem posledních let. Letošní rok měl být nejsušší a zdá se, že místo toho přicházely bleskové povodně a celkové ochlazení. Je nenávratně narušen malý vodní cyklus a budeme svědky velkých změn globálního klimatu bez šance na zmírnění jeho negativních dopadů? Jsou cestou adaptační a mitigační opatření? Umíme je efektivně plánovat a realizovat v krajině, ve městech? Budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj, inovace? To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí.

Program:
10:00 – 11:30 - Boj proti suchu

Od trendu k suchu, přes diagnostický a informační systém Intersucho, po vývoj adaptačních opatření
- Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Ekosystémové služby: budoucnost pohledu na ekonomiku environmentálních inovací
- Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Co může městům a obcím přinést spolupráce s akademickou sférou - příklady spolupráce Katedry geografie PřF UPOL se státní správou a samosprávou
- Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL

Prolomit sucho aneb adaptace ČR na klima
- Jiří Malík, předseda, Živá voda

11:30 – 13:00 - Zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství a lesnictví

Zastavme sucho - efektivní strategie v adaptaci obcí a měst na změnu klimatu
- Martin Vokřál, jednatel/CEO, ASITIS

Družicová data - nejlepší přítel moderního a šetrného zemědělce
- Jan Labohý, CEO, World from Space

Precizní zemědělství v době internetu věcí v praxi: moderní technologie v ekologizace českého (nejen) zemědělského sektoru
- Vojtěch Malina, CEO, CleverFarm

Ekologická opatření pro města a kraje v programu Smart Parks For Future (snižování negativních klimatických dopadů, zavádění prvků modrozelené infrastruktury apod.)
- David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest

Program LČR – Vracíme vodu lesu - příklady konkrétních realizacích plošného zadržování vody
- Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky

Webinářem bude provázet Marie Bastlová (CNN Prima News).

Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest. Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace.

Tento webinář je realizován za finanční podpory v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II

V poslední době se čím dál více věnujeme tématu závlah. Zjišťujeme, že pro spoustu subjektů jsou závlahy, řízené pomocí ...
16/11/2020
Šetření nákladů na závlahách

V poslední době se čím dál více věnujeme tématu závlah. Zjišťujeme, že pro spoustu subjektů jsou závlahy, řízené pomocí naměřených dat, "pole neorané".

Mrkněte, co se může stát, když se podnik rozhoduje NE na základě "zkušeností", ale dle naměřených údajů ze senzorů. Celou případovku najdete zde:
https://youtu.be/Tdwa7DlnUsk

Pan Halmeš ušetřil okolo 900 Euro náklad za vodu za jednu sezónu v roce 2020. Navíc musíme připočítat náklady na energii a čas. Více o senzorech CleveFarm: h...

CleverFarm vyhlášen mezi TOP 10 start-upy v CEE. Jsme hrdí na to, co děláme. #dreamteam #cleverfarm
22/07/2020

CleverFarm vyhlášen mezi TOP 10 start-upy v CEE. Jsme hrdí na to, co děláme. #dreamteam #cleverfarm

Meet TOP 10 Startups of CEE Startup Challenge 5th edition 🏅
Congratulations to each of you! Ringhel Team, CleverFarm, Bimspot, Autom8, Druid, Open Mineral, Haris Digital Engineering, Meredot, Roq.ad, Bloom Biorenewables
Stay tuned - we will announce the winners soon 🔊

Množství orné půdy není nekonečné.Růst populace od roku 1950 je více než trojnásobný. V současné době na naší planetě ži...
21/07/2020

Množství orné půdy není nekonečné.

Růst populace od roku 1950 je více než trojnásobný. V současné době na naší planetě žije téměř 8 miliard lidí, zatímco množství orné půdy se nemění. Počet hektarů na osobu tedy zásadně klesá.

Jednou z možností, jak zefektivnit zemědělství, je zapojení #modernítechnologie a #strojovéučení ve větším měřítku.

V CleverFarm jsme hrdí na to, že děláme práci, která výrazně šetří hnojiva, pesticidy, osiva a zároveň zvyšuje výnosy na 1 hektar.
#preciznízemědělství #modernízemědělství #cleverfarm

30/04/2020
Jak IoT pomáhá na golfových hřištích

Petr Zlotý s hosty Kamil Pečenka a Pavlína Zemanová

Současné trendy v péči o greeny, odhadovaný vývoj
Úspora vody a energií při zavlažování greenu
Možnosti IT řešení při údržbě hřišť
Signál Narrow Band a jeho výhody pokrytí

23/04/2020
Webinár: Ochrana pred chorobami SK

Ochrana pred chorobami SK
Petr Zlotý tentoraz pozve spoločnosť Syngenta

Fungicíd do obilnín Elatus Era
Špičková účinnosť proti širokému spektru chorôb
Pozitívny vplyv na fyziologický vývoj rastlín
Zníženie stresovania rastlín prísuškami
Maximalizácia úrodového potenciálu
Produkty CleverFarm v programe Agriclub od Syngenty

14/04/2020
Webinář precizní zemědělství, vol. II

Adam Zlotý s hostem Vojtěchem Lukasem z MENDELU:

- Jaký stav v aktuální době pociťuje zemědělský sektor
- Inovativní metody precizního zemědělství
- Tvorba aplikačních map

Dnes ve 12:30 další webinář na téma Efektivní řešení pachtů a směn užívání. Tentokrát s Oldřich Kahoun a jeho hostem Tom...
07/04/2020

Dnes ve 12:30 další webinář na téma Efektivní řešení pachtů a směn užívání. Tentokrát s Oldřich Kahoun a jeho hostem Tomášem Zelenkou ze Zemědělského družstva Lašovice.

Jaká jsou právní rizika při vytváření pachtovních smluv?
Jak efektivně evidovat a vytvářet směny užívání?

Na to podívejte LIVE na našem kanálu YouTube a na Facebooku.

Více na www.cleverfarm.cz/webinare

#preciznizemedelstvi #farma #pozemky

31/03/2020
Povinná evidence, nitrátová směrnice

Povinná agroevidence v elektronické podobě

Hlídání aktuální nitrátové směrnice

Automatické hlídání vlastností přípravků na ochranu rostlin

🎥 Zítra se ve 12:30 sejdeme u webináře s Michalem Benešem. Téma je Povinná evidence nitrátové směrnice. Nalaďte si náš Y...
30/03/2020

🎥 Zítra se ve 12:30 sejdeme u webináře s Michalem Benešem. Téma je Povinná evidence nitrátové směrnice. Nalaďte si náš YouTube kanál: https://bit.ly/2JqcdeI. Vysílat budeme i živě na Facebooku.

24/03/2020
Jak IoT senzory pomáhají v zemědělství

- Co je to IoT senzor
- Plánování a úspora na základě správných rozhodnutí
- Správné načasování aplikace prostředků na ochranu rostlin
- Ochrana před škůdci skladovaných komodit, sucho a řízení managementu závlah
- Predikiční modely pro výskyt chorob a škůdců

V zemědělství chybí pracovníci a studenti jsou připraveni pomoci! Mendelova univerzita v Brně společně s dalšími zeměděl...
23/03/2020

V zemědělství chybí pracovníci a studenti jsou připraveni pomoci! Mendelova univerzita v Brně společně s dalšími zemědělskými univerzitami spustila web Agropráce.
Chybí vám ruce? Vložte nabídku: https://agroprace.cz/

Zítra ve 12:30 se opět sejdeme u živého vysílání na našem YouTube kanále. Peťa Zlotý si připravil prezentaci o přínosech...
23/03/2020

Zítra ve 12:30 se opět sejdeme u živého vysílání na našem YouTube kanále. Peťa Zlotý si připravil prezentaci o přínosech IoT senzorů do zemědělství.

Co se dozvíte?
• Co je to IoT senzor.
• Plánování a úspora na základě správných rozhodnutí.
• Správné načasování aplikace prostředků na ochranu rostlin.
• Ochrana před škůdci skladovaných komodit, sucho a řízení managementu závlah.
• Predikční modely pro výskyt chorob a škůdců.

➡️ https://bit.ly/3dpvXwL

18/03/2020
Opravdu precizní zemědělství šetří náklady a zvyšuje výnosy?

🎥 Přibližně za hodinu se sejdeme u prvního online webináře na našem YouTube kanále. Pohodlně se usaďte a pokud budete mít otázky, pište přímo do online chatu.

Připravili jsme pro vás sérii webinářů, kde se dozvíte více o moderním a precizním zemědělství. Dnešní téma je precizní zemědělství pomocí biofyzikálních par...

Protože za našimi zákazníky nemůžeme momentálně jezdit, rozhodli jsme se spustit na YouTube krátké webináře na téma chyt...
17/03/2020
CleverFarm Webináře

Protože za našimi zákazníky nemůžeme momentálně jezdit, rozhodli jsme se spustit na YouTube krátké webináře na téma chytrého a precizního zemědělství.

Už ve středu 18. března ve 12:30 se sejdeme nad tématem "Opravdu precizní zemědělství šetří náklady a zvyšuje výnosy?"

Zapojte se s námi do diskuze nebo nám napište, jaké téma chcete rozebrat. Další informace a formulář najdete na naší stránce: http://bit.ly/2TX8xqQ

YouTube CleverFarm: https://www.youtube.com/channel/UCTG76RzKdGIQaHCdtstJf5g

V souvislosti s aktuálním stavem, kdy k vám nemůžeme vyjet osobně, začínáme se sérií krátkých videí, kde vám poradíme, jak na snižování nákladů a zvyšování výnosů.

04/03/2020

Co je to variabilní setí a hnojení a jaké výsledky mělo loňské testování variabilních aplikací v rámci Zemědělské akademie inovací? Podívejte se na reportáž ČT24 z pražské AIA.

Více o AIA na našem webu: http://bit.ly/2vtsTi5

Jak těžké je dnes s principy precizního zemědělství začít? A čekají zemědělství v nejbližší době zásadní změny? Poslechn...
27/02/2020
Více dat, méně pesticidů. Precizní zemědělství v Česku slaví úspěch, prospívá i životnímu prostředí

Jak těžké je dnes s principy precizního zemědělství začít? A čekají zemědělství v nejbližší době zásadní změny? Poslechněte si celý rozhovor s Adamem Zlotým pro Český Rozhlas - Radiožurnál v podcastu Budoucnost R.

S nadsázkou se říkává, že zemědělci mají čtyři nepřátele: jaro, léto, podzim a zimu. Díky moderním technologiím ale získali i řadu pomocníků, jak v podcastu Budoucnost R připomíná Adam Zlotý, zakladatel společnosti Cleverfarm.

„Jako nejprospěšnější ovšem vnímáme hospodárnost při aplikaci dusíkatých hnojiv – u jedné aplikace dosahovaly reálné úsp...
25/02/2020
CleverFarm Výsledky Zemědělské akademie inovací

„Jako nejprospěšnější ovšem vnímáme hospodárnost při aplikaci dusíkatých hnojiv – u jedné aplikace dosahovaly reálné úspory v rozmezí 85 Kč/ha – 320 Kč/ha, což znamená nejen plnější peněženky, ale zejména zdravější půdu, která bude po určitém období schopna plodit kvalitnější úrodu.“

Data a vyhodnocení, která jsme v rámci AIA získali, nám umožnila detailní pohled na vybrané pozemky, včetně propočítání konkrétních výnosů a úspor, kterých zúčastnění dosáhli.

Adresa

Vídeňská 119
Brno
61900

Otevírací doba

Pondělí 07:00 - 17:00
Úterý 07:00 - 17:00
Středa 07:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 17:00
Pátek 07:00 - 17:00

Internetová stránka

Upozornění

Buďte informováni jako první, zašleme vám e-mail, když CleverFarm zveřejní novinky a akce. Vaše emailová adresa nebude použita pro žádný jiný účel a kdykoliv se můžete odhlásit.

Kontaktujte Společnost

Pošlete zprávu CleverFarm:

Videa

Kategorie

Náš príbeh

Zavádíme moderní technologie do zemědělství. Vyvíjíme online aplikaci CleverFarm, která zásadním způsobem zjednodušuje a zlepšuje život zemědělcům. Pokročilé moduly on-line senzorů a satelitních snímků pomáhají snižovat náklady, zvyšovat kvalitu produkce, dosahovat vyšších výnosů a ve finále více vydělat.

Potravin A Nápojů v blízkosti


Ostatní Farmy ve měste Brno

Ukázat Vše

Komentáře

Greetings from Zimbabwe I'm a commercial farmer based in Middle Sabi in chipinge-Zimbabwe We have 6000hacters under irrigation for Middle Sabi Farmers Syndicate of 120 farmers. We are scouting for potential joint venture investors for horticulture contract farming E.g. sugarbeans Finebeans Soyabeans Maize Potatoes Butternuts Wheat Sweetcorn Babycorn Tomatoes Peas Cotton Etc Whatsapp+263782481276 [email protected]
Odvodňovanie pevnín (polí, lesov, ...) = sucho a klimatická zmena Štefan Vaľo Dokument ocenený na festivale Agrofilm 2015
Clever Farm vypadá jako fork open source Farm OS https://farmos.org/.