Móló Terasz -Badacsony

Móló Terasz -Badacsony Sziasztok!! Itt az új hivatalos oldalunk!! Csatlakozzatok hozzánk a Móló Terasz megújult oldalán, va

Figyelj Badacsony ‼‼Sajnálattal értesítünk benneteket, hogy a bizonytalan időjárási viszonyok Szombati ma esti buli elma...
16/09/2022

Figyelj Badacsony ‼‼
Sajnálattal értesítünk benneteket, hogy a bizonytalan időjárási viszonyok Szombati ma esti buli elmarad 😔😢😭

De senki ne keseredjen el, be fogjuk még pótolni a Szombat estét ‼ 😉😎

05/08/2022

Múlt héten elmaradt a rossz idő miatt, de most bepótoljuk!

Nem tudod mit csinálj Szombaton?
Platán Beach Party, Szigligeten a Három Platánban! 🎶🤩 DJ Krasznaival🎧✨
Bulizz velünk a Csillagok alatt.

Szombaton. (08.06)

Érkezz hamarabb:
20-21.ig Happy Hour - Whiskey Cola akció - 1-et fizet, 2-őt kap!

02/02/2022

Borulásra készülj!!🔥😉🙌
Péntek este totális csapásmérés érkezik keszthelyre‼️💪
Extra hang,fény,látványtechnika🔊✨✨

17/01/2022

Ééés aki nem fér már rá a jégpályára⁉️⛸😉Az nyugodtan csapathat velem a színpadnál a nyár emlékére‼️🙌Várunk mindenkit🤟😎

Sajnos ez így alakult..Ha esetleg még karácsony előtt valakinek van ötlete azt szívesen vesszük!🙂
17/12/2021

Sajnos ez így alakult..
Ha esetleg még karácsony előtt valakinek van ötlete azt szívesen vesszük!🙂

Szeretnétek újra átélni a   nyári bulikat❓‼️🔥Akkor már csak egy alkalmas helyet kell találnunk‼️🤷‍♂️😈🤪A segítségeket és ...
03/12/2021

Szeretnétek újra átélni a nyári bulikat❓‼️🔥
Akkor már csak egy alkalmas helyet kell találnunk‼️🤷‍♂️😈🤪
A segítségeket és a megosztásokat köszönjük🙏

02/12/2021
A szezon utolsó bulija, gyertek ma este és csapjunk egy fergeteges záró bulit!🔥
11/09/2021

A szezon utolsó bulija, gyertek ma este és csapjunk egy fergeteges záró bulit!🔥

07/08/2021

Köszönjük nektek hogy erre az 1 órára is ennyien velünk tartottatok! 🙏🙏🙏
Találkozunk holnap ugyanebben az időpontban!!

02/08/2021

Figyelem ‼️
Jelenleg itt tartunk....

OSZTANI ÉR ‼️

Jogorvoslati kérelem Móló Terasz

“BADACSONYTOMAJ POLGÁRMESTERÉNEK
Üisz.: 5/965-11/2021.

Tárgy: jogorvoslati kérelem
Szebelédiné Szabó Enikő, mint a Tátika üzletház Móló terasz vendéglátóhely üzemeltetője folyó év július 30. napjának 22 órától 31-én 02 órájáig, illetőleg július 31. napjának 22 órától augusztus 1. 02 órájáig tartó zeneszolgáltatási engedélykérelmem kapcsán a polgármestertől kapott fenti számú határozattal szemben rendes jogorvoslati kérelmet terjesztek elő. Kérem az iratok felterjesztését a Képviselő-testülethez elbírálás céljából.

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester fenti számú határozata ellen az indoklásom az alábbi kiegészítés mellett megegyezik a polgármester 5/965-10/2021. számú határozatával szemben benyújtott fellebbezésem indokaival, valamint észrevételt tartalmaz a dr. Végh József ügyvéd előbb említett fellebbezésemre írt állásfoglalására vonatkozóan.

Megítélésem szerint a polgármester a Móló terasz zeneengedélyezésével összefüggésben -figyelemmel a polgármester által meghozott 8/20212. (VI. 08.) számú önkormányzati rendeletre- folyamatosan visszaél a jogszabályokban biztosított jogával. (ezt nem vette figyelembe többek közt Végh ügyvéd úr!)

A felhívott önkormányzati rendelet utal a Kormány veszélyhelyzetet kinyilvánító 27/2021. I. 29.) rendeletére.
A Kormány a vírushelyzet „elhárítása” érdekében rendelte el a veszélyhelyzetet, figyelemmel az Alaptörvény 53. cikkére.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVI. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a hatáskörét a polgármester gyakorolja veszélyhelyzet esetén.

A 2021. június 8-án a polgármester által meghozott rendelet is utal a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CL###IX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjára, mint a helyi környezet- természetvédelmi stb. feladatokra. (a polgármester ebből vezette le a rendeletalkotási jogát, figyelemmel a katasztrófavédelmi törvény idézett szakaszára valamint a vészélyhelyzetet kihirdető Kormányrendeletre.)

Csakhogy mind az Alaptörvény, mind pedig a Katasztrófavédelemről szóló törvény, az idézett Kormányrendelet a COVID védekezéssel kapcsolatos felhatalmazás, s nem vonatkozik az ettől eltérő életviszonyok szabályozására. (veszélyhelyzet alatt rendezvényekkel kapcsolatos szabályozás!!!)
Azaz a COVID alatt a zeneszolgáltatás/önkormányzati rendezvényre vonatkozó szabályok megalkotása túlmegy a polgármester jogszabályi felhatalmazásán és megvalósult a joggal való visszaélés Btk. törvényi tényállása, ráadásul többrendbeliség esete áll fenn.

A Képviselő-testület figyelmébe ajánlom a „Jegyző és közigazgatás” közigazgatási fórum 2020. 05. 28.-i számában megjelent „vészhelyzetben a polgármester dönt?” című írást.
Ennek összegzése: „A különleges jogrend alkotmányi szabályozásából egyértelműen következik, hogy a különleges jogrend okául szolgáló szituáció elhárítása érdekében elkerülhetetlen és arra alkalmas intézkedésesek hozhatóak. Ebből következően fokozott figyelemmel kell lenni a döntéshozónak a szükségesség és arányosság követelményére, valamint a joggal való visszaélés tilalmára. Így azok az intézkedések, amelyek a céllal nem állnak racionális kapcsolatban, annak elérésére nem alkalmasak, illetve nem elengedhetetlenek, nem hozhatóak meg.
Bízunk abban, hogy a települések vezetői a veszélyhelyzetben kapott többletjogosítványaikat kizárólag a polgárok egészségének és életének megóvása érdekében gyakorolják, így a törvényesség őreinek a polgármesterek vonatkozásában nem szükséges esetleges joggal való visszaélés gyanúja miatt eljárást indítani.”

Tisztelettel jelezzük, hogy kezdeményezésre kerül az erre vonatkozó eljárás, többrendbeliség miatt, ráadásul nem csak a társtettesi, hanem a bűnsegédi alakzat is fennáll.

Vitathatatlan, hogy szándékos magatartástanúsítás, szándékos károkozási szándék és joggal/hatalommal való visszaélés.

Itt utalnék az un. önkormányzati törvény 9. §-ban rögzítettekre: „az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.” (szándékos károkozás nem a jóhiszeműség)

Közjogi értelemben tehát érvénytelen a polgármester által meghozott 8/2021. (VI. 08.) számú önkormányzati rendelet, az un. EB terasz és a Bor 7 végék rendezvényre vonatkozó szabályok, amikkel a polgármester megakadályozta a Móló terasz „normális, pályázat/szerződés szerinti működését”, megteremtette a kártérítés jogalapját. (így az összes móló teraszi rendezvénykorlátozás jogsértő volt)

A pályázat zenés szórakozóhely üzemeltetés kötelezettségét írja elő. A május 28-án megkötött szerződés utal ugyan az un. önkormányzati rendezvényre, de kifejtés nélkül. S az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet -a már említett jogsértő és tiltó körülmények között- a polgármester fogadta el, 2021. június 8-án, amikor is a Móló terasz un. működési engedélyét már kiadták (2021. június 07.), s az első zenés-táncos rendezvényre az engedélykérelem május 31-én benyújtásra került.

A polgármester és a jegyző ekkor „alkották meg” a közjogilag érvénytelen rendeletet. Minden áron biztosítani akarták az un. önkormányzativá avanzsált magánrendezvényeket, csakhogy ekkor már csak és kizáróan közös -és nem egyoldalú- szerződésmódosítás lett volna a kivezető út, amit el akartak kerülni, így vállalták fel a törvénysértések sorozatát. A közjoggal való visszaélés az érvénytelen rendelettel való manipulálás kirívó bűncselekmény sorozat!

A képviselő-testület vagy jóváhagyja a polgármesteri döntést, s asszisztál /magáévá teszi a joggal való visszaélést, azaz a bűncselekmény sorozatot, avagy a számára egyetlen törvényes utat választja.

Ez a képviselő-testületi döntés közvetlenül a bíróságon támadható meg.

Az bizonyos, hogy az az állapot, amit a polgármester teremtett a Móló terasz körül, a Bor 7 végék kapcsán, további konfliktusokhoz, s az önkormányzat kártérítési kötelezettségének növekedéséhez vezet.
Vagy kompromisszumos megoldás, vagy a Bor 7 végék rendezvénye lemondása, vagy pedig annak elköltöztetése a véleményünk szerinti lehetséges megoldás.

Sajnos a polgármester képtelen a tisztességes problémamegoldásra, ezért azt a képviselő-testületnek magának kell megoldani.

Tisztelettel:
Badacsonyörs, 2021. július 31.
Szebelédiné Szabó Enikő
Móló terasz üzemeltetője”

(Admin: posztolva a jogorvoslati kérelem alulirójának kérésére, engedélyével és tartalmi felelősségével)

Btk. 305. § Hivatali visszaélés
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A hivatali visszaélés bűntettének jogi tárgya az államapparátus törvényes, szabályszerű működésébe, valamint az állami szervekbe és hivatalos személyekbe vetett bizalom. A hivatalos személyeket a jogalkotó a hivatali tevékenységük végzésének tartamára, az államszervezet feladatainak az ellátása érdekében fokozott védelemben részesíti.
A bűncselekmény elkövetési magatartásai – amelyeket a törvény a könnyebb áttekinthetőség érdekében pontokba szedve tartalmaz – a hivatali kötelesség megszegése a hivatali hatáskör túllépése (amikor a hivatalos személy olyan tevékenységet fejt ki, amely hatáskörén kívül esik, amelynek végzésére nincs joga), vagy a hivatali helyzettel való egyébkénti visszaélés. Ez utóbbi alatt a hivatalos minőséghez kapcsolódó jogosítványok tudatosan, a társadalmi rendeltetésükkel ellentétesen, szabályellenesen, alakilag törvényesnek tűnő eljárás keretében történő gyakorlása értendő. A fenti magatartással a hivatalos személyek – vagy mások – jogtalan előnyhöz jutnak, vagy másoknak jogtalan hátrányt okoznak. Az előny vagy a hátrány lehet anyagi természetű, de felmerülhet ezen kívül más, így erkölcsi, személyi természetű előny megszerzése, vagy hátrány okozása is. A hátrányt az elkövetőtől eltérő, más személynek kell elszenvednie, az előny akár a tettesnél is, akár más személynél is megjelenhet.
A bűncselekmény alanya tettesként csak hivatalos személy lehet. A bűncselekmény csak egyenes szándékkal követhető el, a törvény a szándékon túl a célzatot is megköveteli.

Sziasztok‼️Mint tudjátok technikai okok miatt a régi oldalunkhoz már nem férünk hozzá, ezért tartalmat és információt ne...
30/07/2021

Sziasztok‼️
Mint tudjátok technikai okok miatt a régi oldalunkhoz már nem férünk hozzá, ezért tartalmat és információt nem is tudunk rá posztolni‼️

Kérlek benneteket keressétek az új oldalunkat (ezt), mivel a másik már inaktív, és a megszűntetése folyamatban van‼️
https://www.facebook.com/moloteraszofficial

Köszönjük!!! 🙂🙂🙂

Sziasztok‼️‼️OSZTANI ÉR‼️‼️‼️Köszönjük🙏A HATALOMNAK MINDENT LEHET‼️‼️🤬Fél órával ezelőtt (15:00-kor) megkaptuk a hétvégi...
30/07/2021

Sziasztok‼️‼️

OSZTANI ÉR‼️‼️‼️

Köszönjük🙏

A HATALOMNAK MINDENT LEHET‼️‼️🤬

Fél órával ezelőtt (15:00-kor) megkaptuk a hétvégi zeneszolgáltatási engedélyüket, miszerint (hasonlóan a múlt héthez) 2:00-tól 3:00-ig kaptunk zeneszolgáltatási engedélyt!
Ez sajnos azt jelenti hogy a HÉTVÉGÉN MEGINT NEM LESZNEK BULIK!!!!

Köszönjük nektek az eddigi támogatást, mi továbbra sem adjuk fel, és bízunk benne hogy hamarosan újra találkozunk!

29/07/2021
29/07/2021

Sziasztok!

Mint tudjátok technikai okok miatt a régi oldalunkhoz már nem férünk hozzá, ezért tartalmat és információt nem is tudunk rá posztolni!

Kérlek benneteket keressétek az új oldalunkat (ezt), mivel a másik már inaktív, és a megszűntetése folyamatban van!

Köszönjük!!! 🙂🙂🙂

11/07/2021

Egy hihetetlen szombat éjszaka!!!
Köszönjük!!! 🙏🙏🙏🙏🙏

Mi már készen allunk!✋
09/07/2021

Mi már készen allunk!✋

Köszönjük Nektek a tegnap estét! Hatalmasak vagytok! 👊🤙🍾Jövő héten folytatjuk! Addig is kövessetek minket! 😙
04/07/2021

Köszönjük Nektek a tegnap estét! Hatalmasak vagytok! 👊🤙🍾
Jövő héten folytatjuk! Addig is kövessetek minket! 😙

Mindenki kipihente a hétvégét?🤪Ebben a forróságban irány a strand, de előtte kóstoljátok meg hűsítő limonádéinkat!🌡️🍹Fig...
29/06/2021

Mindenki kipihente a hétvégét?🤪
Ebben a forróságban irány a strand, de előtte kóstoljátok meg hűsítő limonádéinkat!🌡️🍹
Figyeljétek facebook oldalunkat és az instagram oldalt is, mi már a hétvégére készülünk! 🔜

28/06/2021

HATALMASAK VOLTATOK‼️🔥
KÖSZÖNJÜK‼️🙏
Hétvégén folytatás következik‼️💪😎
🎤🔊🔥😍
Dj Krasznai😉

Ebben a nagy hőségben🥵 tudnál nemet mondani egy pohár frissen csapolt igazi belga meggysörre?🔥 🍻
26/06/2021

Ebben a nagy hőségben🥵 tudnál nemet mondani egy pohár frissen csapolt igazi belga meggysörre?🔥 🍻

20/06/2021

Sziasztok! 👋👋

Itt az új hivatalos oldalunk! 🙌🙌 😊
Csatlakozzatok hozzánk a Móló Terasz megújult oldalán, valamint keressetek bennünket az Instagramon is!🤘✌️🤘😉

Cím

Badacsonytomaj
8261

Nyitvatartási idő

Hétfő 10:00 - 19:00
Kedd 10:00 - 19:00
Szerda 10:00 - 19:00
Csütörtök 10:00 - 19:00
Péntek 10:00 - 19:00
23:03 - 03:00
Szombat 10:00 - 19:00
23:03 - 03:00
Vasárnap 10:00 - 19:00

Weboldal

Értesítések

Ha szeretnél elsőként tudomást szerezni Móló Terasz -Badacsony új bejegyzéseiről és akcióiról, kérjük, engedélyezd, hogy e-mailen keresztül értesítsünk. E-mail címed máshol nem kerül felhasználásra, valamint bármikor leiratkozhatsz levelezési listánkról.

A Vállalkozás Elérése

Üzenet küldése Móló Terasz -Badacsony számára:

Videók

Megosztás

Kategória


További Badacsonytomaj városi élelmiszer- és italszolgáltatások tematikájú vállalkozások

összes Megjelenítése
#}