Aki Food - Thực phẩm Việt

Aki Food - Thực phẩm Việt Đậm đà hương vị Việt
(3)

🥖 🥖 𝐇𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 đ𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐇𝐞́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝟒 𝐜𝐡𝐮̛̃: " 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐌𝐈̀ 𝐍𝐎́𝐍𝐆 Đ𝐀̂𝐘𝐘𝐘𝐘" 😁❤️‍🔥Đến hẹn lại về được ít bánh mì không...
17/11/2023

🥖 🥖 𝐇𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 đ𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀
𝐇𝐞́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝟒 𝐜𝐡𝐮̛̃: " 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐌𝐈̀ 𝐍𝐎́𝐍𝐆 Đ𝐀̂𝐘𝐘𝐘𝐘" 😁

❤️‍🔥Đến hẹn lại về được ít bánh mì không.
❤️‍🔥Bác nào muốn ăn bánh mì chấm sữa, bánh mì pate thì ghé em nha

🎯 Trộm vía 1 tỉ lần chưa baoh có bánh ế luôn. Bánh này em bán trong vòng 2-3 ngày là hết, nhưng mọi người mua về để thêm đc thành 4-5 ngày nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

☘️𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑖̃𝑎 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑔𝑎̀𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒̂ 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 🙋‍♀️⭕Cuối tuần này nấu nướng làm gì...
17/11/2023

☘️𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑖̃𝑎 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑔𝑎̀
𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒̂ 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 🙋‍♀️

⭕Cuối tuần này nấu nướng làm gì cho mệt hả các bác, cứ làm con gà ủ muối, vịt quay nhà vừa ngon lại vừa tiện.

🍖 Gà ủ muối chanh sả nguyên con
🍖 Cánh gà ủ muối
🍖 Vịt quay chặt sẵn
🍖 Vịt quay cả con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🐔 Gà lộn lại về nha các bác ơiiii🐔 Chất lượng không đổi 😁 Ngon ngọt lịm luôn 🌟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       ...
16/11/2023

🐔 Gà lộn lại về nha các bác ơiiii

🐔 Chất lượng không đổi 😁 Ngon ngọt lịm luôn 🌟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🎋 Sả tươi củ trắng muốt nuột nà như này ai không yêu cơ chứ🎋 Em sẵn cả túi to, túi nhỏ tuỳ khách lựa chọn nha 🎋 Giá thì ...
16/11/2023

🎋 Sả tươi củ trắng muốt nuột nà như này ai không yêu cơ chứ
🎋 Em sẵn cả túi to, túi nhỏ tuỳ khách lựa chọn nha
🎋 Giá thì cũng vẫn đẹp như sả luôn ☺️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

𝐀̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️Tủ thịt lại full rồi nha bà con ...
16/11/2023

𝐀̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️

Tủ thịt lại full rồi nha bà con ơi

🌿 Sườn sụn
🌿 Lưỡi heo
🌿 Dạ dày-bao tử
🌿 Tim heo
🌿 Ba chỉ có da
🌿 Tai heo
🌿 Thịt bắp giò lọc xương
🌿 Móng giò cắt khúc
🌿 Lòng non
🌿 Đuôi heo
🌿 Bắp giò cắt khúc có xương
🌿 Gà dai loại ngon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🥭 𝐗𝐨̛̀ 𝐨𝐚𝐢 𝐱𝐨𝐚𝐢 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 𝐬𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̂́𝐧 𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐨̛𝐢 😂😂😂🥭Các bác qua giải cứu giúp e...
16/11/2023

🥭 𝐗𝐨̛̀ 𝐨𝐚𝐢 𝐱𝐨𝐚𝐢 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 𝐬𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̂́𝐧 𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐨̛𝐢 😂😂😂

🥭Các bác qua giải cứu giúp em với ạ 🤤

🥭Bao cứng-bao giòn-bao chua😝

☘Aki Food-Thực phẩm Việt🍀

📮 544-0014大阪府大阪市生野区巽東2-9-28
Gần ga 南巽(Minamitatsumi) 👉Ra cửa số 1, đi thẳng phía bên phải ( 4 phút)💃

🙇🏻Hân hạnh được đón tiếp 🙇🏻‍♀️

Em lại sẵn gà chặt, vịt chặt nha các bác 🐓 Gà khay cả con🐓 Vịt khay nửa conLẩu, rang gừng, vân vân và vân vân đủ các món...
16/11/2023

Em lại sẵn gà chặt, vịt chặt nha các bác

🐓 Gà khay cả con
🐓 Vịt khay nửa con

Lẩu, rang gừng, vân vân và vân vân đủ các món cho cả nhà trổ tài ạ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

1️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑦 đ𝑎̆́𝑚2️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑎̆́𝑚 𝑠𝑎𝑦3️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 😁Mlem...mlem bác nào thèm tai heo sốt Thá...
16/11/2023

1️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑦 đ𝑎̆́𝑚
2️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑎̆́𝑚 𝑠𝑎𝑦
3️⃣ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 😁

Mlem...mlem bác nào thèm tai heo sốt Thái nhà em không nè. Kèm luôn cả sốt chấm thần thánh nhé ạ 😋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

👑Ai rồi cũng phải mê gà ủ muối mà thôy 😜👉Có 2 loại nha bà con: 🐣𝐆𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐨𝐧🍗 Đ𝐮̀𝐢 𝐠𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 ...
15/11/2023

👑Ai rồi cũng phải mê gà ủ muối mà thôy 😜

👉Có 2 loại nha bà con:

🐣𝐆𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐨𝐧
🍗 Đ𝐮̀𝐢 𝐠𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡

📌Da giòn giòn sựt sựt, thịt đặm vị, thơm thơm như mùi thịt hộp ý cả nhà ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

𝗡𝗵𝗮̀ 𝗲𝗺 𝟯 đ𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮́𝗻 𝗴𝗶𝗼̀ 𝗰𝗵𝗮̉ 〽️〽️Đ𝗼̛̀𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ đ𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 😂𝗚𝗶𝗼̀ 𝗰𝗵𝗮̉ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗹𝗮̣𝗶 𝘃𝗲̂̀ đ𝗮̂̀𝘆 𝘁𝘂̉, 𝗯𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗵𝗲...
15/11/2023

𝗡𝗵𝗮̀ 𝗲𝗺 𝟯 đ𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮́𝗻 𝗴𝗶𝗼̀ 𝗰𝗵𝗮̉ 〽️〽️
Đ𝗼̛̀𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ đ𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 😂

𝗚𝗶𝗼̀ 𝗰𝗵𝗮̉ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗹𝗮̣𝗶 𝘃𝗲̂̀ đ𝗮̂̀𝘆 𝘁𝘂̉, 𝗯𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗵𝗲́ 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗴𝗶𝘂̀𝗺 𝗲𝗺

Quán em hôm nay về 👇👇👇👇

🥞Giò lụa
🥞Giò bò
🥞Giò tai
🥞Giò bì

🥨Chả lụa
🥨Chả quế
🥨Chả cá
🥨Chả mực

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🐾 Ăn mì khắp chân trời góc bểChân ái vẫn là 𝐇𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̉𝐨 😊Hôm nay nhà em lại có mì quốc dân 𝐇𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̉𝐨 nha 👉 Sợi mì dai ngon...
15/11/2023

🐾 Ăn mì khắp chân trời góc bể
Chân ái vẫn là 𝐇𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̉𝐨 😊

Hôm nay nhà em lại có mì quốc dân 𝐇𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̉𝐨 nha

👉 Sợi mì dai ngon
👉 Vị chua thanh thanh
👉 Thơm nồng vị ớt
👉 Đậm đà vị tôm

🍜Thơm ngọt tới giọt cuối cùng 🤤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🦆🦆🦆 15 thùng vịt cập bến    để phục vụ anh chị em đây ạ. Vịt nhà em là loại to 1.8kg nha các bác🦆 Vịt luộc chấm mắm gừng...
15/11/2023

🦆🦆🦆 15 thùng vịt cập bến để phục vụ anh chị em đây ạ. Vịt nhà em là loại to 1.8kg nha các bác

🦆 Vịt luộc chấm mắm gừng
🦆 Vịt rang sả ớt
🦆 Vịt nấu măng
🦆 Vịt om sấu
🦆 Lẩu vịt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🫶 Để không trở thành những PHI HÀNH GIA bất đắc dĩ hãy đến ngay Aki Food nha cả nhà ơi🧅 🧅 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐧 🧅 🧅 💯  Đư...
15/11/2023

🫶 Để không trở thành những PHI HÀNH GIA bất đắc dĩ hãy đến ngay Aki Food nha cả nhà ơi

🧅 🧅 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐧 🧅 🧅

💯 Được chế phi thơm từ củ hành tím nhỏ nên hành phi nhà em giòn tan, có vị ngọt tự nhiên và đặc biệt là không hề bị hôi mùi dầu.

📌 Sau khi mở nắp các bác vặn chặt và bảo quản trong tủ mát giúp em, đảm bảo ăn tới miếng cuối cùng cũng không hề bị ỉu ạ 👍

🍜 Hành phi là món topping không thể thiếu cho những món ăn như bánh cuốn, xôi, cơm rang, hủ tiếu, bún riêu v.v., hay thèm thèm bỏ ra ăn như snack cũng được nha 🤣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Các bác ơi, có bác nào đu trend cùng em không ạ🦐 BÁNH CANH PHỒNG TÔM 🦐 Món ăn hót nhất top top mấy ngày hôm nay. Trời là...
15/11/2023

Các bác ơi, có bác nào đu trend cùng em không ạ

🦐 BÁNH CANH PHỒNG TÔM 🦐

Món ăn hót nhất top top mấy ngày hôm nay. Trời lành lạnh này làm bát bánh canh nóng hổi, rắc thêm tí tiêu nữa thì còn j bằng ạ

Quán em sẵn nguyên liệu nấu nha:

🌿 Bánh phồng tôm
🌿 Tôm
🌿 Bột năng
🌿 Hành phi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🍝🍝🍝𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐣𝐨𝐛, 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐢̀ 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝🍝 Ai bảo mì xào/mì trộn không ngon là do chưa từng thử loại mì ngon nhất t...
14/11/2023

🍝🍝🍝𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐣𝐨𝐛, 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐢̀ 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝

🍝 Ai bảo mì xào/mì trộn không ngon là do chưa từng thử loại mì ngon nhất thế giới này rồi 😌

💁‍♀️Mì Indomie thì quá nổi tiếng rồi, hãng mì có nhiều gia vị, cũng nổi tiếng với gói sốt thơm, sợi mì dai, ngon. Có vị không cay cho cả những bạn không thích ăn cay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🥩 𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢̣𝐭....𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠𝐠𝐠𝐠☝️Hạt nêm Knorr🌿Hạt nêm dùng để nêm nếm trong các món xào, nấu canh, giúp cho ...
14/11/2023

🥩 𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢̣𝐭....𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠𝐠𝐠𝐠

☝️Hạt nêm Knorr

🌿Hạt nêm dùng để nêm nếm trong các món xào, nấu canh, giúp cho bữa ăn thêm tròn vị ☺️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Em mới về thêm được ít RAU MUỐNG với ĐẬU COVE VÀNG🌿 Mấy nay trời lạnh nên rau muống bị táp lá hơi xấu. 🌿Em bán nhanh 270...
14/11/2023

Em mới về thêm được ít RAU MUỐNG với ĐẬU COVE VÀNG

🌿 Mấy nay trời lạnh nên rau muống bị táp lá hơi xấu.
🌿Em bán nhanh 270¥/túi nửa kg.
Lấy cả kg thì 500¥ thui
🌿 Đậu thì tươi ngon như Ngọc Tring luôn 270¥/túi. Luộc, xào đều ngon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🔆 Sau mấy hôm vắng mặt, nay em lại về bắp bò nha các chế ơi🔆Em chia khay khoảng 1kg nhỏ nhỏ cho mọi người dễ lựa ạ🔆Bắp b...
14/11/2023

🔆 Sau mấy hôm vắng mặt, nay em lại về bắp bò nha các chế ơi

🔆Em chia khay khoảng 1kg nhỏ nhỏ cho mọi người dễ lựa ạ

🔆Bắp bò xào, hầm, nấu phở, nhúng lẩu,... gi gỉ gì gi món gì cũng ngon ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🌟LÁ GIANG 🌟Trời này làm nồi lẩu gà lá giang thì còn gì bằng 🤩🤩🤩Lẩu gà lá giang kết hợp vị ngọt thanh của thịt gà, vị chu...
14/11/2023

🌟LÁ GIANG 🌟

Trời này làm nồi lẩu gà lá giang thì còn gì bằng 🤩🤩🤩

Lẩu gà lá giang kết hợp vị ngọt thanh của thịt gà, vị chua chua của lá giang ăn kèm với bún và các loại rau tươi 😋😋😋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Mùng 1️⃣ sớm mai. Cả nhà nay nấu cơm chay thì ghé quán em mua nguyên liệu nhé ạ🍓 Hạt nêm chay🍓 Sườn non chay🍓 Bột chiên ...
13/11/2023

Mùng 1️⃣ sớm mai. Cả nhà nay nấu cơm chay thì ghé quán em mua nguyên liệu nhé ạ

🍓 Hạt nêm chay
🍓 Sườn non chay
🍓 Bột chiên xù
🍓 Bột chiên giòn
🍓 Thính gạo

🍓 Củ đậu
🍓 Mướp hương
🍓 Đu đủ xanh
🍓 Hoa chuối
🍓 Chuối xanh

🍓 Rau bí
🍓 Rau muống
🍓 Cải canh

🍓 Húng lủi
🍓 Húng quế
🍓 Mùi tàu
🍓 Rau mùi
🍓 Rau răm
🍓 Lá lốt
🍓 Kinh giới
🍓 Ngò om(ngổ)

🍓 Chanh xanh
🍓 Ớt tươi
🍓 Dưa chuột

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Sinh tố lúa mạch về phục vụ cuối tuần đây ạ👍 Sinh tố lúa mạch  333👍 Sinh tố lúa mạch Hà Nội lon 👍 Sinh tố lúa mạch Sài G...
11/11/2023

Sinh tố lúa mạch về phục vụ cuối tuần đây ạ

👍 Sinh tố lúa mạch 333
👍 Sinh tố lúa mạch Hà Nội lon
👍 Sinh tố lúa mạch Sài Gòn chai lùn
🌿 Bột canh Vifon
🌿 Bột nếp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Hàng về cuối tuần Kính chào Quý khách🥰🌿 Rau mùi tàu (ngò g*i)🌿 Cốt me chua nguyên hạt🌿 Cốt me chua lọc sẵn🌿 Đường thốt n...
11/11/2023

Hàng về cuối tuần Kính chào Quý khách🥰

🌿 Rau mùi tàu (ngò g*i)
🌿 Cốt me chua nguyên hạt
🌿 Cốt me chua lọc sẵn
🌿 Đường thốt nốt
🌿 Đường dừa
🌿 Bột làm custas lá dứa
🌿 Bột nấu thạch dừa pha sẵn
🌿 Nước mắm Thái
🌿 Trà sữa hạt é

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🥖 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀ 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐛𝐨̛ 🤤♻ Đúng hẹn thứ 6️⃣ hàng tuần em có vỏ bánh mì đặc ruột, chuẩn bánh mì Việt...
10/11/2023

🥖 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀ 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐛𝐨̛ 🤤

♻ Đúng hẹn thứ 6️⃣ hàng tuần em có vỏ bánh mì đặc ruột, chuẩn bánh mì Việt Nam ạ.

♻ Chấm sữa ông thọ hay làm bánh mì pate, chấm bò kho đều ngon nha cả nhà.

🎯Bác nào ăn đặt gạch e phần nhaaaaa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

💥 💥 Menu rau tuần này nha bà con ơi🌿 Rau muống🥒 Rau bí🫑 Cả canh🌶️ Cải muối dưa🥒 Rau ngổ 🍆 Rau mùi🥑 Húng lủi🍏 Húng quế🥬 K...
10/11/2023

💥 💥 Menu rau tuần này nha bà con ơi

🌿 Rau muống

🥒 Rau bí

🫑 Cả canh

🌶️ Cải muối dưa

🥒 Rau ngổ

🍆 Rau mùi

🥑 Húng lủi

🍏 Húng quế

🥬 Kinh giới

🍅 Thì là

🥝 Rau răm

🍈 Lá lốt

🥒 Đu đủ xanh

🥦 Hoa chuối

🌶️ Ớt tươi

🥥 Củ đậu

🍓 Dưa chuột

🫒 Cà pháo

🌿 Chanh xanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🦐 Nay đổi bữa ăn tôm đi bà con ơi🦐 Tôm này đem nướng muối ớt hay hấp sả ngon nhỉ? 🤔🦐 1 hộp 2kg. 1kg hấp, 1kg nướng lại h...
10/11/2023

🦐 Nay đổi bữa ăn tôm đi bà con ơi

🦐 Tôm này đem nướng muối ớt hay hấp sả ngon nhỉ? 🤔

🦐 1 hộp 2kg. 1kg hấp, 1kg nướng lại hợp lý luôn 😅

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🌿 Hàng về sáng sớm. Kính chào bà con🧚🏼‍♀️🍓 Nước dừa Coco fresh 1l🍓 Wonderfram nước chanh dây🍓 Bún tươi Duy Anh🍓 Bún bò H...
10/11/2023

🌿 Hàng về sáng sớm. Kính chào bà con🧚🏼‍♀️

🍓 Nước dừa Coco fresh 1l
🍓 Wonderfram nước chanh dây

🍓 Bún tươi Duy Anh
🍓 Bún bò Huế ăn liền Vifon
🍓 Phở gà ăn liền Vifon
🍓 Bánh đa cua ăn liền Vifon

🍓 Bánh phồng tôm Sa Giang
🍓 Bánh phồng tôm Bích Chi

🍓 Xốt Barona bò kho
🍓 Xốt Barona sườn xào chua ngọt
🍓 Xốt Barona thịt nướng sả
🍓 Xốt Barona cá thịt kho

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🌬️ 𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐦𝐚́𝐭 𝐪𝐮𝐚́𝐁𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̀𝐦 𝐚̆𝐧 𝐜𝐚́ 🐠 📌 𝐎̛…𝐂𝐨́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 😂 𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́ 𝐧𝐞̀🐠 Cá ...
09/11/2023

🌬️ 𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐦𝐚́𝐭 𝐪𝐮𝐚́
𝐁𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̀𝐦 𝐚̆𝐧 𝐜𝐚́ 🐠

📌 𝐎̛…𝐂𝐨́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 😂 𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́ 𝐧𝐞̀

🐠 Cá basa cắt khúc
🐠 Cá lóc cắt khúc
🐠 Ốc
🐠 Ếch
🐠 Lươn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Em lại update menu mì ăn liền đây bà con ơiNay lại thêm các loại siêu hot nhé ạ🦞 MÌ SIU CAY🌶️ OMACHI SPAGETTY 🦀 MÌ GÀ SỢ...
09/11/2023

Em lại update menu mì ăn liền đây bà con ơi
Nay lại thêm các loại siêu hot nhé ạ

🦞 MÌ SIU CAY

🌶️ OMACHI SPAGETTY

🦀 MÌ GÀ SỢI PHỞ

🐙 HẢO HẢO MÌ XÀO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Góc giải cứu 📣 📣 📣 Mai em về CỦ ĐẬU và RAU BÍ số lượng lớn. Bác nào ăn đặt gạch giúp em với🫑 Củ đậu 600¥/kg🫑 Rau bí 450¥...
09/11/2023

Góc giải cứu 📣 📣 📣

Mai em về CỦ ĐẬU và RAU BÍ số lượng lớn. Bác nào ăn đặt gạch giúp em với

🫑 Củ đậu 600¥/kg
🫑 Rau bí 450¥/túi nửa kg

Mại zô mại zô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

𝐶ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑒́ đ𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 🪁 🪁 🌷Em lại về thêm Bim bim Oishi các vị rồi đây ạ 😋😋  🦐 OISHI SNACK TÔM CAY 🧀 OIS...
09/11/2023

𝐶ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑒́ đ𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 🪁 🪁

🌷Em lại về thêm Bim bim Oishi các vị rồi đây ạ 😋😋

🦐 OISHI SNACK TÔM CAY
🧀 OISHI SNACK PHOMAT MIẾNG
🐙 OISHI INDO CHIPS BÁNH PHỒNG MỰC INDONEXIA
🦞 OISHI INDO CHIPS BÁNH PHỒNG TÔM HÙM
🌽 OISHI SNACK BẮP NGỌT
🎃 OISHI NACK BÍ ĐỎ

🌷Cả kỉ niệm tuổi thơ ngày bé xíu gói gọn trong bịch bim vị nguyên bản như ngày xưa😍😍

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Một chút tăng lực cho buổi sáng nào bà con ơi💪 Bò húc lon💪 Bò húc chai thuỷ tinh M-150💪 Sting dâu 💪 Sting vàng💪 Number 1...
09/11/2023

Một chút tăng lực cho buổi sáng nào bà con ơi

💪 Bò húc lon

💪 Bò húc chai thuỷ tinh M-150

💪 Sting dâu

💪 Sting vàng

💪 Number 1

💪 Wakeup 247

Kính mời bà con ạ 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🧚🏼‍♀️𝑻𝒂́𝒄𝒉 𝒍𝒚 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀,𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒉𝒂́𝒕 🎶 🌱𝑨𝒌𝒊 𝑭𝒐𝒐𝒅 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒎𝒖𝒂 đ𝒐̂̀ 𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒏. ☺️  về nhiều❇️ Ốc❇️ Chân...
08/11/2023

🧚🏼‍♀️𝑻𝒂́𝒄𝒉 𝒍𝒚 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀,
𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒉𝒂́𝒕 🎶
🌱𝑨𝒌𝒊 𝑭𝒐𝒐𝒅 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒎𝒖𝒂 đ𝒐̂̀ 𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒏. ☺️

về nhiều

❇️ Ốc
❇️ Chân gà rút xương
❇️ Lươn làm sạch cắt khúc
❇️ Đùi ếch
❇️ Chuối xanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🥗Bạn nào hôm nọ hỏi e sứa ăn liền nay qua Aki Food mua nha.🥨Sứa làm sạch sẽ rồi về làm nộm được luôn nhé ạ.💁‍♀️Nhà em sẵ...
08/11/2023

🥗Bạn nào hôm nọ hỏi e sứa ăn liền nay qua Aki Food mua nha.
🥨Sứa làm sạch sẽ rồi về làm nộm được luôn nhé ạ.
💁‍♀️Nhà em sẵn xoài xanh, rau thơm làm nộm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

Hàng mới về. Bà con ghé ủng hộ nhà em với nha🍬Kẹo chew đậu đỏ🍬Kẹo Oishi ổi🍬Kẹo Oishi me🍭Akiko sữa dừa🍭Kẹo lạc Vân Giang🍭...
04/11/2023

Hàng mới về. Bà con ghé ủng hộ nhà em với nha

🍬Kẹo chew đậu đỏ
🍬Kẹo Oishi ổi
🍬Kẹo Oishi me

🍭Akiko sữa dừa
🍭Kẹo lạc Vân Giang
🍭Đậu phộng Pinatsu cốt dừa
🍭Bánh gấu chà bông
🍭Bánh đậu xanh hòa an

🍘Hằng đại dây
🍘Chân gà cay Tứ Xuyên
🍘Tăm cay
🍘Pò quẩy hộp to

🍕Gia vị lẩu thái Ajiquick
🍕Muối sấy Ngọc Yến
🍕Gia vị làm nem chua
🍕Gia vị bún bò Huế Ajiquick

🍳Tinh chất lá dứa
🍳Sương sáo đen

🌭Omai mận xào gừng
🌭Omai me xí muội
🌭Omai sấu tươi

🥗Chả cá đặc sản Bình Định
🥗Tôm viên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

👑Ai rồi cũng phải mê gà ủ muối mà thôy 😜👉Có 3 loại nha bà con: 🐣 𝐆𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐨𝐧🍗 Đ𝐮̀𝐢 𝐠𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢...
03/11/2023

👑Ai rồi cũng phải mê gà ủ muối mà thôy 😜

👉Có 3 loại nha bà con:

🐣 𝐆𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐨𝐧
🍗 Đ𝐮̀𝐢 𝐠𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
🥓 C𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐚̀ 𝐮̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐬𝐚̉ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡

📌Da giòn giòn sựt sựt, thịt đặm vị, thơm thơm như mùi thịt hộp ý cả nhà ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🥛 SỮA MILO 🏃‍♂️ BÍ KÍP GIÚP BẠN NĂNG ĐỘNG CẢ NGÀY🥛 Quán em sẵn sữa Milo tươi uống liền và loại bột để pha nhé ạ🥛 Sữa thơ...
03/11/2023

🥛 SỮA MILO 🏃‍♂️ BÍ KÍP GIÚP BẠN NĂNG ĐỘNG CẢ NGÀY

🥛 Quán em sẵn sữa Milo tươi uống liền và loại bột để pha nhé ạ

🥛 Sữa thơm ngon vị cacao nên ai cũng mê luôn ý

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

🍀 Rau...rau...rau nhà toàn rau là rau 😂🍀 Các loại rau lại về rất nhiều, các bác ghé làm mớ rau về nấu cơm ăn cho mát ruộ...
02/11/2023

🍀 Rau...rau...rau nhà toàn rau là rau 😂

🍀 Các loại rau lại về rất nhiều, các bác ghé làm mớ rau về nấu cơm ăn cho mát ruột nào

🍍 Tía tô
🥕 Sả tươi
🥦 Rau răm
🥬 Thì là
🥒 Húng lủi
🫒 Húng quế
🌶 Kinh giới
🍆 Ngò g*i
🥒 Rau mùi
🌶 Ớt tươi
🫛Rau ngổ
🥝Mướp hương
🫑Cà pháo

Mại zô bà con ơiiiiii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☘𝐀𝐤𝐢 𝐅𝐨𝐨𝐝-𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭🍀

📮 𝟓𝟒𝟒-𝟎𝟎𝟏𝟒大阪府大阪市生野区巽東𝟐-𝟗-𝟐𝟖
(𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐮 𝐎𝐬𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐈𝐤𝐮𝐧𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢𝐡𝐢𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢 𝟐-𝟗-𝟐𝟖)
𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐚 南巽(𝐌𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢) 👉𝐑𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝟏, đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ( 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭)💃

🙇🏻𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 🙇🏻‍♀️

住所

大阪市生野区巽東2-9/28
Osaka, Osaka
544-0014

営業時間

月曜日 10:00 - 21:00
火曜日 10:00 - 21:00
水曜日 10:00 - 21:00
木曜日 10:00 - 21:00
金曜日 10:00 - 21:00
土曜日 10:00 - 21:00
日曜日 10:00 - 21:00

電話番号

+818030820988

ウェブサイト

アラート

Aki Food - Thực phẩm Việtがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

ビデオ

共有する

カテゴリー


食品・飲料サービス・流通のその他Osaka

すべて表示
#}