Wolbers Mesttechniek

Wolbers Mesttechniek Verwerk uw mest tot een verkoopbaar product in eigen beheer. Met behulp van de modernste technieken kunt u de aard, de samenstelling én de hoedanigheid van de mest dusdanig wijzigen dat deze uitstekend geschikt is voor de export, het bewerken tot een kunstmestvervanger of verwerkt kan worden tot een brandstof.
(2)

En alles op boederijschaal.

Werkend zoals gewoonlijk

Opening Doso te Wijhe / DeventerAlles van drijfmest tot opbrengstproduct. Dit alles met een mooie Wolbers installatie 👊🏻
28/12/2018

Opening Doso te Wijhe / Deventer
Alles van drijfmest tot opbrengstproduct.
Dit alles met een mooie Wolbers installatie 👊🏻

Super trots weer op onze medewerkers.Machine welke hygieniseerd en pellettiseerd.Installatie verwerkt digestaat van rund...
13/12/2018

Super trots weer op onze medewerkers.
Machine welke hygieniseerd en pellettiseerd.
Installatie verwerkt digestaat van rundveemest. Mest kan direct weg voor export. Al onze installaties zijn erkend door de Nvwa.

23/10/2017

Kom ons deze en volgende week bezoeken op de beurs in Hardenberg, op de stand van Smits Agro.

Blij met onze nieuwe aanwinst!
11/07/2017

Blij met onze nieuwe aanwinst!

Word jij onze nieuwe collega?
07/07/2017

Word jij onze nieuwe collega?

10/01/2017
Annie Schreijer

Annie Schreijer

Hoe komt geld uit het Junckerfonds op het boerenerf terecht? Het is een vraag die ook Bart en Elke Wolbers zichzelf stellen. Samen zijn ze volop bezig om voldoende financiering te vinden voor hun installaties die op boerderijschaal mest moeten gaan verwerken.

Op die manier kunnen fosfaten bij de boer thuis worden verwerkt zodat de uitstoot al op het bedrijf zelf kan worden aangepakt. Zo hoeft er niet meer massaal gesleept te worden met water uit mest waardoor het verbruik van vervuilende dieselolie sterk zal afnemen. Het fosfaatgehaltes kan op die manier in de dikke fractie blijven zitten terwijl het water ter plaatse op het bedrijf kan worden uitgereden. Alle hoogwaardige stoffen kunnen vervolgens naar het buitenland worden geëxporteerd.

Ondanks dit prachtige systeem lukt het Elke en Bart maar niet om voldoende financiering te vinden. Dat vind ik te gek voor woorden, zeker met het besef in het achterhoofd dat de investering door de boer binnen een tijdsbestek van vier jaar alweer is terug verdiend.

De mestverwerkingsinstallaties leveren fosfaat op, een prachtig mooi en belangrijk product. Daarmee heeft de boer feitelijk goud in handen. Bovendien leveren de installaties een gigantisch belangrijke bijdrage aan de circulaire economie door herbenutting van kostbare grondstoffen mogelijk te maken. Hoe duurzaam wil men het hebben?

Ik ga er keihard aan werken dat geld uit het Junckerfonds(#EFSI) zo snel mogelijk bij het Midden- en Kleinbedrijf(#MKB) terecht komt. Inmiddels ben ik het namelijk spuugzat dat ondernemers met waardevolle projecten keer op keer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus nu aan de slag!

Wolbers Mesttechniek
28/10/2016
Wolbers Mesttechniek

Wolbers Mesttechniek

En wie zat er aan tafel bij het ronde tafelgesprek met het koninklijk echtpaar? Juist, Elke Wolbers. Elke: "Het zijn echt doodnormale mensen, met een grote betrokkenheid en interesse. Ze wisten er echt veel van. Ik heb met de koning en koningin gepraat over het fosfaatvraagstuk, over landbouw en landschap en de opgaven waar we voor staan. De koning is vanouds erg geïnteresseerd in schoon water, waar onze installatie ook aan bijdraagt. Er zijn weer veel nieuwe linken gelegd, ook op het gebied van financiering."

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=255126&cat=1

En wie zat er aan tafel bij het ronde tafelgesprek met het koninklijk echtpaar? Juist, Elke Wolbers. Elke: "Het zijn ech...
28/10/2016
LIVE: Bezoek koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Oldenzaal

En wie zat er aan tafel bij het ronde tafelgesprek met het koninklijk echtpaar? Juist, Elke Wolbers. Elke: "Het zijn echt doodnormale mensen, met een grote betrokkenheid en interesse. Ze wisten er echt veel van. Ik heb met de koning en koningin gepraat over het fosfaatvraagstuk, over landbouw en landschap en de opgaven waar we voor staan. De koning is vanouds erg geïnteresseerd in schoon water, waar onze installatie ook aan bijdraagt. Er zijn weer veel nieuwe linken gelegd, ook op het gebied van financiering."

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=255126&cat=1

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen vandaag een streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente. Vanmiddag zijn ze in Oldenzaal, waar ze een wandeltocht maken door het centrum. Bekijk hieronder live beelden van het koningspaar in Oldenzaal.

1 oktober kwamen agrarisch ondernemers naar de mestverwerkingsinstallatie van Wolbers Mestinbeheer kijken
03/10/2016

1 oktober kwamen agrarisch ondernemers naar de mestverwerkingsinstallatie van Wolbers Mestinbeheer kijken

1 oktober kwamen agrarisch ondernemers naar de mestverwerkingsinstallatie van Wolbers Mestinbeheer kijken

30 sept kwamen bestuurders, financiers en vergunningverleners bij elkaar
03/10/2016

30 sept kwamen bestuurders, financiers en vergunningverleners bij elkaar

30 sept kwamen bestuurders, financiers en vergunningverleners bij elkaar

Afgelopen week in de Ondernemer: Mest verwerken op eigen erf met installatie uit Weerselo. Meer weten over mest verwerke...
03/10/2016
Mest verwerken op eigen erf met installatie uit Weerselo | De Ondernemer

Afgelopen week in de Ondernemer: Mest verwerken op eigen erf met installatie uit Weerselo. Meer weten over mest verwerken op eigen boerderij? : Kijk op: www.mestinbeheer.nl

Bedrijf uit Weerselo biedt oplossing voor in landbouw verplichte mestverwerking Agrariërs kunnen voortaan op eigen erf mest omzetten in water Mest kan het best op eigen erf worden verwerkt. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee, vindt Bart Wolbers van Wolbers Mesttechniek. De eigenaar van h...

Wolbers Mesttechniek
02/10/2016

Wolbers Mesttechniek

Vakdag Mest in eigen beheer trekt zo'n 400 mensen

Ook de tweede dag van het mestcongres, de vakdag mest in eigen beheer, verliep naar tevredenheid. Ongeveer driehonderd deelnemers bezochten de vakdag, daarna kwamen er nog zo'n honderd mensen aanlopen voor de 'Krentenwegge dag' voor de buurt.
Tijdens de vakdag kwamen kosten en opbrengsten, vergunningen en financiering van de installatie aan bod. Die bestaat uit een deel wat de dikke en de dunne fracties scheidt en hygiëniseert, de Woxajo, en een waterzuiveringsunit van de firma Hellebrekers, ook aanwezig op de dag. Door de hygiënisatie gaan bacteriën dood en ontstaat er een exportwaardig product.

LTO
Henk Jolink van LTO benadrukte dat door kringlooplandbouw het grondwater schoner wordt en de opbrengsten hoger. Bij kringlooplandbouw is de nutriëntencirkel rond: van gewas naar product naar mest en dan weer naar de bodem en het gewas. Mestverwerking helpt daarbij. "Met mestverwerking ontrafel je de mest en kun je de gevraagde stoffen veel preciezer toedienen."
Gemeente Tubbergen wethouder Erik Volmerink benadrukte, dat de Twentse gemeenten onder de vlag Mineral valley openstaan voor mestverwerking en dus voor vergunningverlening. Hij herhaalde de woorden van waterschapsbestuurder Ria Broeze dat het waterschap er ook voor open staat.

Financiering
Rabobank en DLL vertelden de installatie en het bedrijf Wolbers voldoende te vertrouwen om voor 50 % de financiering te verlenen. Uit de zaal kwam de vraag waar de andere helft van betaald zou moeten worden. "Dat moet je zelf inbrengen", zei Jorchy Pollemans van DLL.
Robert Reuver van De Jong en Laan vertelde vervolgens uitgebreid over fiscale maatregelen en subsidies. Ook zijn er garantiefondsen vanuit de overheid. En crowdfunding is ook een manier om de andere helft bij elkaar te brengen. De installatie is volgens hem afhankelijk van factoren als grootte en mestafzetkosten in ongeveer 4 jaar terugverdiend.

Voorbeeld
Rob Hunneman die de getoonde installatie heeft aangeschaft en varkenshouder is, vertelde zijn motivatie om nu al in te stappen. "De mestafzet kost ons nu jaarlijks 2 ton, dus langer wachten kost geld."

Na de presentaties konden de gasten de installatie bekijken. Daar lieten ze hun enthousiasme blijken. "Wat we hier horen is een mooi en oprecht verhaal." "Voor ons heeft de installatie vandaag een gezicht gekregen." Een enkeling vroegen zelfs meteen om een prijsopgaaf.

Vakdag Mest in eigen beheer trekt zo'n 400 mensenOok de tweede dag van het mestcongres, de vakdag mest in eigen beheer, ...
02/10/2016

Vakdag Mest in eigen beheer trekt zo'n 400 mensen

Ook de tweede dag van het mestcongres, de vakdag mest in eigen beheer, verliep naar tevredenheid. Ongeveer driehonderd deelnemers bezochten de vakdag, daarna kwamen er nog zo'n honderd mensen aanlopen voor de 'Krentenwegge dag' voor de buurt.
Tijdens de vakdag kwamen kosten en opbrengsten, vergunningen en financiering van de installatie aan bod. Die bestaat uit een deel wat de dikke en de dunne fracties scheidt en hygiëniseert, de Woxajo, en een waterzuiveringsunit van de firma Hellebrekers, ook aanwezig op de dag. Door de hygiënisatie gaan bacteriën dood en ontstaat er een exportwaardig product.

LTO
Henk Jolink van LTO benadrukte dat door kringlooplandbouw het grondwater schoner wordt en de opbrengsten hoger. Bij kringlooplandbouw is de nutriëntencirkel rond: van gewas naar product naar mest en dan weer naar de bodem en het gewas. Mestverwerking helpt daarbij. "Met mestverwerking ontrafel je de mest en kun je de gevraagde stoffen veel preciezer toedienen."
Gemeente Tubbergen wethouder Erik Volmerink benadrukte, dat de Twentse gemeenten onder de vlag Mineral valley openstaan voor mestverwerking en dus voor vergunningverlening. Hij herhaalde de woorden van waterschapsbestuurder Ria Broeze dat het waterschap er ook voor open staat.

Financiering
Rabobank en DLL vertelden de installatie en het bedrijf Wolbers voldoende te vertrouwen om voor 50 % de financiering te verlenen. Uit de zaal kwam de vraag waar de andere helft van betaald zou moeten worden. "Dat moet je zelf inbrengen", zei Jorchy Pollemans van DLL.
Robert Reuver van De Jong en Laan vertelde vervolgens uitgebreid over fiscale maatregelen en subsidies. Ook zijn er garantiefondsen vanuit de overheid. En crowdfunding is ook een manier om de andere helft bij elkaar te brengen. De installatie is volgens hem afhankelijk van factoren als grootte en mestafzetkosten in ongeveer 4 jaar terugverdiend.

Voorbeeld
Rob Hunneman die de getoonde installatie heeft aangeschaft en varkenshouder is, vertelde zijn motivatie om nu al in te stappen. "De mestafzet kost ons nu jaarlijks 2 ton, dus langer wachten kost geld."

Na de presentaties konden de gasten de installatie bekijken. Daar lieten ze hun enthousiasme blijken. "Wat we hier horen is een mooi en oprecht verhaal." "Voor ons heeft de installatie vandaag een gezicht gekregen." Een enkeling vroegen zelfs meteen om een prijsopgaaf.

Congres Mest: van afval naar grondstof geslaagd, op naar de vakdagWolbers Mestinbeheer is blij en tevreden met de eerste...
30/09/2016

Congres Mest: van afval naar grondstof geslaagd, op naar de vakdag

Wolbers Mestinbeheer is blij en tevreden met de eerste dag van het mestcongres. Vrijdag 30 september was de dag voor financiers en adviseurs, ambtenaren en beleidsmakers. Er kwamen ruim honderd mensen op af.
Gedeputeerde Hester Maij, wethouder Eric Kleissen van Dinkelland en waterschapsbestuurder Ria Broeze trapten af met een duidelijke steun voor mestverwerking zoals dat van Wolbers. De overheden helpen waar dat kan mee de benodigde vergunningen in orde te maken.
Ook financiers staan klaar om te helpen, en de eerste boeren die de installatie willen waren er ook. Een van hen hield een presentatie, die goed aansloeg. "Je moet ook iets durven. Risico nul is flauwekul", sloot hij af.
"Nu nog een paar meer installaties en er komt een kantelpunt", zei een aanwezige varkenshouder. "Kom maar langs dan praten we over je financiering", zei Jorchy Pollemans van DLL. Rabobank en DLL zegden samen toe in beginsel voor iedere aanvraag open te staan.
"En kom dan op tijd, dan kunnen we meedenken." Datzelfde benadrukte wethouder van Tubbergen Erik Volmerink ook.

Zaterdag 1 oktober is het vakdag Mest in eigen beheer, dan kunnen agrarisch ondernemers de installatie bekijken en alle benodigde info krijgen.

We zijn er (bijna) klaar voor, u ook?
29/09/2016

We zijn er (bijna) klaar voor, u ook?

Het is zover! Met trots presenteren wij u onze nieuwe mestverwerkingsinstallatie. Kom kijken op 30 september of 1 oktobe...
13/09/2016

Het is zover! Met trots presenteren wij u onze nieuwe mestverwerkingsinstallatie. Kom kijken op 30 september of 1 oktober a.s.
Meer info/aanmelden: www.mestinbeheer.nl/aanmelden

👍👍
01/03/2016

👍👍

Bezoek de beurs in Venray, waaronder Mest in Beheer. (LIV Venray 2016, 1 t/m 3 maart)

Bezoek de beurs in Venray, waaronder Mest in Beheer. (LIV Venray 2016, 1 t/m 3 maart)
01/03/2016

Bezoek de beurs in Venray, waaronder Mest in Beheer. (LIV Venray 2016, 1 t/m 3 maart)

Onze mestverwerkingsinstallatie in "de boerderij" (vanaf foto 8)
26/06/2015
Mestverwerking leeft tijdens open dagen

Onze mestverwerkingsinstallatie in "de boerderij" (vanaf foto 8)

Open Innovatie Dagen van VIC Sterksel vooral in het teken van rendement, markt en mest.

De mestverwerkingsinstallatie staat klaar voor de Open Innovatie dagen te Sterksel,  vrijdag 19 juni 2015 en zaterdag 20...
18/06/2015

De mestverwerkingsinstallatie staat klaar voor de Open Innovatie dagen te Sterksel, vrijdag 19 juni 2015 en zaterdag 20 juni 2015.

Op naar het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel voor de innovatieve beurs, de Open Innovatie Dagen. (onderdeel v...
17/06/2015

Op naar het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel voor de innovatieve beurs, de Open Innovatie Dagen. (onderdeel van Wageningen UR Livestock Research)

Timeline Photos
17/06/2015

Timeline Photos

Te zien op Innovatiedagen Sterksel Mestverwerking op boerderijschaal
11/06/2015
Te zien op Innovatiedagen Sterksel Mestverwerking op boerderijschaal

Te zien op Innovatiedagen Sterksel Mestverwerking op boerderijschaal

Mestverwerking op boerderijschaalSmits Agro presenteert Mestverwerking op Boerderijschaal. Primeur te zien op de Open Innovatiedagen Varkenshouderij 2015, VIC te Sterksel. 19-20 Juni Mestverwerking op Locatie. De dikke fractie wordt gehygieniseerd (certificaat NVWA)Exportwaardig door een d.s…

03/02/2015
Wolbers Mesttechniek

Wolbers Mesttechniek

Onze machine is officieel goed gekeurd om te hygiëniseren voor export, door het ministerie van economische zaken.

03/02/2015

Onze machine is officieel goed gekeurd om te hygiëniseren voor export, door het ministerie van economische zaken.

Wolbers Mesttechniek's cover photo
20/10/2014

Wolbers Mesttechniek's cover photo

Wolbers Mesttechniek
20/10/2014

Wolbers Mesttechniek

Adres

Weerselerveldweg 29b
Weerselo
7595 KB

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Wolbers Mesttechniek nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Wolbers Mesttechniek:

Video's

Voedsel- En Drankbedrijven in de buurt


Andere Weerselo voedsel- en drankbedrijven

Alles Zien