Clicky

Redd Barna Cup

Redd Barna Cup Den årlege fotball- og volleyballcupen, sosiale tilstelningar og prosjekta våre handlar om å utgjere ein forskjell, og skal setta fokus på barns tryggleik både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Redd Barna Cup er ei lokal-gruppe i den større organisasjonen Redd Barna, og har som mål å fremma bodskapet deira og arrangera innsamlingar til inntekt til organisasjonen. For å nå våre mål vert den årlege fotball- og volleyballcupen "Redd Barna Cup" arrangert. Gruppa vil også arrangera samlingar av mindre omfang og engasjera seg i ulike prosjekt i nærmiljøet. All aktivitet av Redd Barna Cup vert

Redd Barna Cup er ei lokal-gruppe i den større organisasjonen Redd Barna, og har som mål å fremma bodskapet deira og arrangera innsamlingar til inntekt til organisasjonen. For å nå våre mål vert den årlege fotball- og volleyballcupen "Redd Barna Cup" arrangert. Gruppa vil også arrangera samlingar av mindre omfang og engasjera seg i ulike prosjekt i nærmiljøet. All aktivitet av Redd Barna Cup vert

Åpent som vanlig

Dei fine perlefigurane som vart hengt opp på stien mot Kobbavågen har vore innomhus i vinter, men er no komen ut igjen. ...
04/06/2022

Dei fine perlefigurane som vart hengt opp på stien mot Kobbavågen har vore innomhus i vinter, men er no komen ut igjen. Kanskje trivs dei enno bedre om dei får meir selskap?

Med engasjement, dugnad og støttespelarar får me det meste til; Turstien vår får tittel som Redd Barnas første! Me er st...
03/11/2021

Med engasjement, dugnad og støttespelarar får me det meste til; Turstien vår får tittel som Redd Barnas første!

Me er stolte over prosjekta våre og håpar det også vil inspirera vidare.

Bergen Marinesenter AS Sparebanken Vest

Å delta i idrett er meir enn å spele fotball, handball, springe fort eller vere sterk. Å delta på eit lag er inkluderand...
11/08/2021

Å delta i idrett er meir enn å spele fotball, handball, springe fort eller vere sterk. Å delta på eit lag er inkluderande og kan hindre utanforskap. Idretten er ein arena for leik og moro, og ei moglegheit for å oppleve meistring som ein kanskje ikkje opplever på skulen. Alle barn og unge har rett til å delta i fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin økonomiske situasjon.

Er du i ein økonomisk situasjon som gjer det vanskeleg for barna dine å delta på ulike fritidsaktivitetar? Mange lag og organisasjonar har ordningar som du kan nytte deg av. Du kan òg søkje NAV Bjørnafjorden om tilskot til fritidsaktivitetar, og få råd og rettleiing kring andre støtteordningar.

https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/idrett-for-alle.28461.aspx?fbclid=IwAR0mAZ7-TbHZGkQXWAI00XjhoMmIbUQjXby-NKmu9vOLcf2O9xr4bWPPViQ

Redd Barna trenger din underskrift! ✍️ http://redd.ba/fri_tid Barn med funksjonsnedsettelser opplever at de blir eksklud...
05/08/2021

Redd Barna trenger din underskrift! ✍️
http://redd.ba/fri_tid Barn med funksjonsnedsettelser opplever at de blir ekskludert fra fritidsaktiviteter. Slik skal det ikke være. Sammen krever vi handling fra kultur- og likestillingsministeren!

Det er ikkje dei ideelle tider for prosjekt som vanlegvis er basert på større dugnadar, men alikavell har ein gjeng ilds...
22/05/2021

Det er ikkje dei ideelle tider for prosjekt som vanlegvis er basert på større dugnadar, men alikavell har ein gjeng ildsjeler klart å få fullført turstien vår. Dette er me veldig stolte av.

No er det berre å håpa at grusstien gjer rullestolane, barnevognene og dei eldre dei forholda dei treng, det er det som er målet vårt. Og ikkje minst har me brukt mykje tid på å gjera Elvadalen og området inst i Skitnavågen veldig pynta og fint for alle.

Tusen takk til sponsorar og støttespelarar, utan desse hadde me ikkje komen i mål.
God tur!

Etter dagens økt er det tydeleg framgang på turstien! Og det begynner verkeleg å ligne på noko.Ein liten gjeng har i dag...
10/03/2021

Etter dagens økt er det tydeleg framgang på turstien! Og det begynner verkeleg å ligne på noko.

Ein liten gjeng har i dag fått gruslagt omlag 200 meter, det vil sei at me er halvveis. Utanom god hjelp med dumper har det i dag blitt flytta rundt 70-80 tonn med veigrus i trillebår, imponerande av gjengen som har stått på!

Sjå bilder etter dagens økt:

Enorm responsen rundt prosjektet vårt i Elvedalen, det betyr at mange gler seg over prosjektet!Tusen hjarteleg takk til ...
29/01/2021
– Opnar for langt betre sti til Kobbavågen

Enorm responsen rundt prosjektet vårt i Elvedalen, det betyr at mange gler seg over prosjektet!

Tusen hjarteleg takk til Sparebanken Vest som overraska oss med å hiva seg på med ein solid støtte til turstien!

Tommy Aasen blir nærmast nedringt av folk som vil bidra.

Det skjer ting i prosjektet vårt!Bergen Marinesenter AS finansierer heile første etappe på den nye turstien me planlegg ...
24/01/2021
Rustar opp populær tursti

Det skjer ting i prosjektet vårt!
Bergen Marinesenter AS finansierer heile første etappe på den nye turstien me planlegg å byggja i Elvedalen, og no kan arbeidet veldig snart for alvor settas i gong.

Tusen takk til Ståle og Bergen Marinesenter for Redd Barna Cup sin største sponsoravtale! Med slike gode og store støttespelarar kan me enkelt gå vidare i jakten på finansiering av resterande etapper langs traseen.

Tommy Aasen fekk full finansiering på første forsøk.

Frivillighetens dag!✨Me vil benytta anledningen til å takka alle våre dyktige, snille, gode, flinke og heilt supre frivi...
05/12/2020

Frivillighetens dag!✨

Me vil benytta anledningen til å takka alle våre dyktige, snille, gode, flinke og heilt supre frivillige for innsatsen dei gjer for lokalsamfunnet og born frå heile verda.

I ettermiddag har det vore ein gjeng på befaring for å finna den beste traséen for den nye turvegen som er planlagd skal...
15/10/2020

I ettermiddag har det vore ein gjeng på befaring for å finna den beste traséen for den nye turvegen som er planlagd skal koblas til den eksisterande vegen ute i Kobbavågen.

Målet på sikt er at Kobbavågen kan bli meir tilgjengelig for barnevogn, rullestol, og dei eldre. Og no kan me snart gå i gong med dugnadsarbeid for å få realisert prosjektet!

Vil du bli regionrådgiver i Kong Oscars gate? Redd Barna søker Regionrådgiver i 100% stilling som skal jobbe bl.a med so...
25/09/2020
Regionrådgiver

Vil du bli regionrådgiver i Kong Oscars gate? Redd Barna søker Regionrådgiver i 100% stilling som skal jobbe bl.a med sosiale medier, oppfølging av frivillige og kampanjearbeid. Les hele annonsen her, og del gjerne annonsen med andre! Og ikke minst; søk på stillingen! ✊

Fast stilling som rådgiver i Redd Barna Region Vest , Bergen Redd Barna søker nå en engasjert og fleksibel rådgiver til Redd Barnas regionkontor i vest. Region vest er en del av avdeling Norgesprogrammet og sammen med fire andre regionkontorer jobber vi for å øke bevisstheten om og styrke barn...

Vi hyller sykepleiere i Norge og over hele verden i dag på den internasjonale sykepleierdagen. ❤️👩🏽‍⚕️👨🏼‍⚕️👩🏿‍⚕️👨🏾‍⚕️❤️S...
12/05/2020

Vi hyller sykepleiere i Norge og over hele verden i dag på den internasjonale sykepleierdagen. ❤️👩🏽‍⚕️👨🏼‍⚕️👩🏿‍⚕️👨🏾‍⚕️❤️

Sykepleie er et tøft yrke i normalsituasjoner, men spesielt krevende med koronaviruset. Dere jobber døgnet rundt for å ta vare på de som har blitt syke. TUSEN TAKK for innsatsen. 👏

25/03/2020
-KoronavirusMe som arrangørar følg nøye med på oppdateringar rundt korona-viruset og gjer løpande vurderingar tilknytta ...
13/03/2020

-Koronavirus
Me som arrangørar følg nøye med på oppdateringar rundt korona-viruset og gjer løpande vurderingar tilknytta gjennomføringa av arrangementet vårt den 06.Juni. Vurderingar gjøres basert på kommunen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norges Fotballforbund sine råd, anbefalinger og vedtak. Informasjon blir lagt ut fortløpende her og på våre nettsider.

Følg med på www.fhi.no eller www.helsenorge.no for siste oppdateringer. Og husk å ta vare på kvarandre i denne perioden, og vern om våre utsatte!

Vennlig helsing,
Styret i Redd Barna Cup

Har du lyst til å delta på årets folkefest? Meld på laget ditt i dag!Me treng masse lag i klassane våre for barnefotball...
08/03/2020
Redd Barna Cup

Har du lyst til å delta på årets folkefest? Meld på laget ditt i dag!

Me treng masse lag i klassane våre for barnefotball, gatecup fotball og gatecup volleyball. Sjekk ut nettsia vår for meir informasjon om cupen og påmelding.

Gratulerer med kvinnedagen! Luisa på 12 år er et av 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag der halvparten er kvi...
08/03/2020

Gratulerer med kvinnedagen! Luisa på 12 år er et av 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag der halvparten er kvinner og jenter. Jenter slik som Luisa er vår tids Pippi Langstrømpe, verdens sterkeste jenter! Kampen for jenter og kvinners rettigheter er en av vår tids største utfordringer. Umulig? Vi kommer til å gjøre det! Del og bli med ❤️

Prosjekt: Turveg til KobbavågenKobbavågen er kjent for sin vakre skjærgård og natur, og er populær turplass for mange. M...
18/02/2020
Prosjekt: Kobbavågen | Redd Barna Cup

Prosjekt: Turveg til Kobbavågen

Kobbavågen er kjent for sin vakre skjærgård og natur, og er populær turplass for mange. Men det er ikkje like enkelt for alle å få nytta denne plassen slik som andre gjer, og det er heller inga anna turplass som er noko tilrettelagt for alle i Øyane.

Dette vil no Redd Barna Cup ilag med grunneigar, næring og andre foreninger gjere noko med!

Utan å gjere større inngrep i natur vil me setta i gong prosjekt om å gruslegga stien gjennom elvadalen, slik at allerede eksisterande turvegar blir kobla saman. Dette vil gjere Kobbavågen lettare tilgjengelig også for dei med barnevogn, handikap og eldre!

Me håpar at dette vil bli positivt tatt imot og at mangen har lyst til å vera med på dugnad framover for å realisera prosjekt som me meiner er viktig for Øyane.

Følg med for vidare oppdateringar framover!
Henvendelsar: [email protected]

Kjekt om du liker og deler vidare

Redd Barna Cup Aktiv: Kobbavågen i seg sjølv er ei nydeleg natur pærla, som lokalbefolkningen veit å bruka godt til fine turar og aktivitetar. Men kva med dei som ikkje kjem seg så lett fram på smalt, bratt og ulendt terreng?

PÅMELDING | Redd Barna Cup
16/02/2020
PÅMELDING | Redd Barna Cup

PÅMELDING | Redd Barna Cup

Her kan du melde på ditt lag i årets cup. Les mer om klassene våre her.

Søre Øyane Sanitetsforening fortsett sitt salg av fargerike fastelavnsris i morgon på Bunnpris Vedholmen frå kl 11.Innte...
14/02/2020

Søre Øyane Sanitetsforening fortsett sitt salg av fargerike fastelavnsris i morgon på Bunnpris Vedholmen frå kl 11.

Inntekter frå salget vil i år gå til å støtta Redd Barna Cup sitt prosjekt med turveg til Kobbavågen, eit prosjekt du veldig snart skal få meir informasjon om!

De gav oss våpen til å skyte med forteller 14 år gamle Peter. I hendene holder han en liten dueunge som han har passet p...
12/02/2020

De gav oss våpen til å skyte med forteller 14 år gamle Peter. I hendene holder han en liten dueunge som han har passet på siden den var liten, men for bare et år siden var Peter barnesoldat i Sør-Sudan. Han samlet til slutt nok mot til å flykte og bor nå i flyktningleirer nord i Uganda der han får gå på skole.
I dag markerer vi den internasjonale dagen mot bruk av barnesoldater! Fremdeles vokser tusenvis av barn opp i væpnede grupper. Ingen barn skal være soldater. Signer Redd Barnas opprop for å stoppe krigen mot barn: bit.ly/stopp-krig-mot-barn #EndWarOnChildren

09/02/2020

Gratulerer til alle verdens mammaer!

02/02/2020

Året då det starta✨

Det nærmar seg allereie heile åtte år sidan den første Redd Barna Cup gjekk av stabelen. Det som skulle vera ein dag kor dei lokale kunne samlast om å spela fotball og volleyball, vart til ein folkefest som skulle visa seg å bli ein tradisjon.

I år, for åttande gong, står igjen masse dyktige og ivrige ildsjeler klare til å ta imot både store og små til årets Redd Barna Cup 2020!⚽️🏐

Påmelding og info til årets cup: www.reddbarnacup.no

Bli med oss tilbake til 2013 med denne videoen laga av Midtsiden. Lik og del gjerne

Då startar lagspåmelding til årets cup!Lik og del med dine venner🤩Lørdag 6.Juni vil me ønska følgjande klassar velkommen...
13/01/2020
PÅMELDING | Redd Barna Cup

Då startar lagspåmelding til årets cup!
Lik og del med dine venner🤩

Lørdag 6.Juni vil me ønska følgjande klassar velkommen på cup:

Gutter og Jenter 2013
Gutter og Jenter 2012
Gutter og Jenter 2011
Gutter og Jenter 2010
Gutter og Jenter 2009
Herrer og Damer Fotball
Herrer og Damer Volleyball

All påmelding og deltakelse er gratis
Håpar på bra oppmøte⚽️🏐

Her kan du melde på ditt lag i årets cup. Les mer om klassene våre her.

Takk for i år, og godt nyttår alle!🎆🎇
31/12/2019

Takk for i år, og godt nyttår alle!🎆🎇

Riktig god jul til alle, helsing frå gjengen i Redd Barna Cup🎄🎅🏼
24/12/2019

Riktig god jul til alle, helsing frå gjengen i Redd Barna Cup🎄🎅🏼

Bunnpris Vedholmen 🎅🏼
13/12/2019

Bunnpris Vedholmen 🎅🏼

Husk Nissafest hos øss i måro 🤩✨🎅Hohoho!! 🎅 me gleda øss, og ser fram te å sjå deg og dine her hos øss på Bunnpris Vedholmen- velkommen 🤩✨🎅

Ja! Jeg vil varme et barn.
23/11/2019
Ja! Jeg vil varme et barn.

Ja! Jeg vil varme et barn.

Før jul skal vi ha samlet inn penger til å varme 100.000 barn som ikke har like mye å glede seg over som våre egne.For noen hundrelapper kan du gi sårbare barn varme klær, et trygt sted å være eller leker som gjør at de glemmer hverdagen litt. Bli med å gi en julegave som varmer

❤️ Dere har varmet 10.000 barn! ❤️I år har vi satt oss et mål om å varme 100.000 barn før jul. Juledugnaden (https://www...
20/11/2019

❤️ Dere har varmet 10.000 barn! ❤️
I år har vi satt oss et mål om å varme 100.000 barn før jul. Juledugnaden (https://www.reddbarna.no/jul) har vart en knapp uke, men våre fantastiske støttespillere har allerede sørget for at 10.000 barn får varmen de behøver. Tusen takk alle sammen! ❤️
Ikke vært innom juledugnadssiden ennå? Finn flotte gavekort, gavelapper og andre donasjonsmuligheter her: https://www.reddbarna.no/jul

❤️ Til alle pappaer: Gratulerer med farsdagen ❤️ Kjøp et digitalt farsdagskort til verdens beste pappa og hjelp barn som...
10/11/2019

❤️ Til alle pappaer: Gratulerer med farsdagen ❤️ Kjøp et digitalt farsdagskort til verdens beste pappa og hjelp barn som har det vanskelig her 👉 https://www.reddbarna.no/farsdag ❤️ Yaman, Mohammad og pappa Abdul måtte flykte fra krigen i Syria. Begge brødrene var sterkt traumatisert etter det de hadde opplevd. I Redd Barnas trygge lære- og lekeområder har de fått hjelp og håp om en bedre framtid takket være støttespillere som deg ❤️

Adresse

Lepsøy
5216

Telefon

45484811

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Redd Barna Cup legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Redd Barna Cup:

Videoer

Mat Og Drikke-selskaper i nærheten