Jumbo Crawfish LLC

Jumbo Crawfish LLC Wholesale and Retail Live Crawfish. Family owned and operated since 2009, proudly serving Northeast T
(4)

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs ...
09/22/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE
🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs FREE ( )

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ SHIPPING
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ TẬN NHÀ - TIỆM
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 SEASONING

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/21/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SHIP
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs XUYÊN BANG
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs GIÁ RẼ
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs JUMBO
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SIÊU TO

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/18/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SHIP
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs XUYÊN BANG
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs GIÁ RẼ
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs JUMBO
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SIÊU TO

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/13/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi ⭐️bestcra...
09/12/2023

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!
Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order   Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10...
09/07/2023

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order
Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞

COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10' lên mồi nhậu nhanh gọn lại rẽ nữa 500 AE 😍😍

ORDER NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN ⬇️⬇️
bestcrawfishllc.com FREE 4 lbs Tôm
bestcrawfishllc.com
bestcrawfishllc.com FREE SEASONING
bestcrawfishllc.com
bestcrawfishllc.com CRAWFISH SIÊU TO SIÊU GẠCH

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order   Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10...
09/06/2023

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order
Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞

COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10' lên mồi nhậu nhanh gọn lại rẽ nữa 500 AE 😍😍

ORDER NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN ⬇️⬇️
bestcawfishllc.com FREE 4 lbs Tôm
bestcawfishllc.com
bestcawfishllc.com FREE SEASONING
bestcawfishllc.com
bestcawfishllc.com CRAWFISH SIÊU TO SIÊU GẠCH

09/02/2023

JUMBO Siêu Bự $4.99 lb Ốc HƯƠNG PICK UP MONDAY LABOR DAY
LAST CALL ORDER NOW
bestcrawfishllc.com

09/01/2023

Chà bá lửa $4.99 Ốc Hương LAST CALL Ship T7 Nhận CN
bestcrawfishllc.com

08/31/2023

ACE Order CRAWFISH
$4.99lb Chà Bá Lửa
Ốc Hương Ngày Cuối Ship T7 Nhận CN
bestcrawfishllc.com

Anh chị nhớ bỏ email và số phone vào web để nhận 💲10 OFF NEXT ORDER NHA 🦞🦞🛒🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lb   Ốc Hương
08/29/2023

Anh chị nhớ bỏ email và số phone vào web để nhận 💲10 OFF NEXT ORDER NHA 🦞🦞
🛒🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lb Ốc Hương

🦞🎉 SUPER SALE Chà Bá Lửa LABOR DAY 🎉🦞🐚🐚Mua Crawfish Tặng Ốc Hương 🐚🐚➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖Click To Order-Trả Thẻ Nhanh Gọn🛒bestcra...
08/28/2023

🦞🎉 SUPER SALE Chà Bá Lửa LABOR DAY 🎉🦞🐚🐚Mua Crawfish Tặng Ốc Hương 🐚🐚
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Click To Order-Trả Thẻ Nhanh Gọn
🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
🛒bestcrawfishllc.com 👏FREE Ốc Hương
🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
🛒bestcrawfishllc.com 👏FREE Ốc Hương

🤷‍♂️🤷‍♂️ ACE Lưu Í Facebook Giả Nhé, Tuyệt đối không order qua những account khác! Chỉ order Trên Web: bestcrawfishllc.c...
08/26/2023

🤷‍♂️🤷‍♂️ ACE Lưu Í Facebook Giả Nhé, Tuyệt đối không order qua những account khác!
Chỉ order Trên Web: bestcrawfishllc.com
hoặc gọi Trực Tiếp
346-775-1426
925-775-1426

🤷‍♂️🤷‍♂️Weekend rồi 500 AE Click Order có mồi nhậu nghen 🦞🦞Crawfish / Ốc Hương / Snow Crab Legs Giá hạt dẻ ạ ⬇️⬇️🛒bestcr...
08/24/2023

🤷‍♂️🤷‍♂️Weekend rồi 500 AE Click Order có mồi nhậu nghen 🦞🦞Crawfish / Ốc Hương /
Snow Crab Legs Giá hạt dẻ ạ ⬇️⬇️

🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
🛒bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi ⭐️bestcra...
08/21/2023

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!
Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲FREE SEASONING
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲FREE SEASONING
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi ⭐️bestcra...
08/21/2023

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!
Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

08/08/2023

$50 OFF $50 OFF
Order Crawfish
Chà Bá Lửa
Thứ 3 (08/08/23)

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang ✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh ______...
08/07/2023

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa
🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch
✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang
✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh
_________________________
💲350 / 30 lbs Về Nhà
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

💲350 / 50 lbs Sân Bay
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

💲10 / Hủ Sốt Siêu Ngon (Option)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States

08/01/2023

$50 OFF ORDER
CRAWFISH Chà Bá Lửa TODAY
08/01/2023

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang ✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh ______...
07/31/2023

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa
🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch
✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang
✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh
_________________________
💲350 / 30 lbs Về Nhà
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

💲350 / 50 lbs Sân Bay
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

💲10 / Hủ Sốt Siêu Ngon (Option)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang ✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh ______...
07/26/2023

🦞Re/Boil CRAWFISH Chà bá lửa
🦞Siêu To - Siêu Thịt - Siêu Gạch
✈️Miễn Phí Ship Xuyên Bang
✈️Giá WholeSale Cạnh Tranh
_________________________
💲350 / 30 lbs Về Nhà
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

💲350 / 50 lbs Sân Bay
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

💲10 / Hủ Sốt Siêu Ngon (Option)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States

Next Flight Guarantee Shipping Charges are included! FREE LOUISIANA SEASONING LIVE CRAWFISH WAS END OF SEASON! NOW THIS TIME TURN TO RE/BOIL CRAWFISH GUANANTEE VERY BIG & FRESH COOK WITH YOUR OWN FLAVOR AND THE MEAT STILL FRESH FULL EGGS AND NO DRY. WE JUST COOK 80% AND YOU CAN RECOOK 20% IN 10....

🦞🦞LIVE CRAWFISH JUST IN & WE'RE OPEN NOW ⏰⏰ Sack 35-40 lbs 💲5.99 lb📍10900 JONES RDHOUSTON TX 77065
07/22/2023

🦞🦞LIVE CRAWFISH JUST IN & WE'RE OPEN NOW ⏰⏰ Sack 35-40 lbs 💲5.99 lb
📍10900 JONES RD
HOUSTON TX 77065

💥💥TEAM Mê   Gọi em liền nha 😜Siêu To - Siêu Gạch - Siêu Tiết Kiệm Thời Gian ⏰ ------------------------------------Order ...
07/21/2023

💥💥TEAM Mê Gọi em liền nha 😜
Siêu To - Siêu Gạch - Siêu Tiết Kiệm Thời Gian ⏰
------------------------------------
Order liền Trả Thẻ Nhanh Gọn 🦞🦞
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish
💲5️⃣.9️⃣9️⃣ lbs Box 50 lbs
💲6️⃣.9️⃣9️⃣ lbs Box 100 lbs

✈️ Link Check Địa chỉ Nhận Hàng
Anh Chị Ghi Tên Sân Bay Gần Vào 🫰
https://www.swacargo.com/swacargo_com_ui/ship/facilities/

📞(346)-775-1426
📞(925)-775-1426
🧑🏻‍💻 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng 24/7
_______________________________
Chỉ ship & Nhận Tại Southwest Cargo
🔴 Địa chỉ & Thời Gian Nhận Rõ Ràng
🔴 Không Vào Sân Bay Không Khó Khăn
🔴 3-5 Tiếng nhận 🔔🔔

  Chà Bá Lửa 🦞🦞Siêu Khuyến Mãi 🔔🔔⏰ Ship 7 Ngày / Tuần 🔴 Southwest Cargo only (Không ship về nhà) 🔴 Chưa bao giờ rẽ đến t...
07/19/2023

Chà Bá Lửa 🦞🦞
Siêu Khuyến Mãi 🔔🔔
⏰ Ship 7 Ngày / Tuần
🔴 Southwest Cargo only
(Không ship về nhà)

🔴 Chưa bao giờ rẽ đến thế
🫰 Cam kết siêu to siêu thịt siêu gạch
🥫 Nêm nếm gia vị theo í thích anh chị
________________________________
Giá cực ưu đãi với siêu phẩm anh em ạ 💥💥

💲5.99 lb Order 50 lbs
💲4.99 lb Order 100 lbs
💲3.99 lb Order 200 lbs Trở lên 🔔🔔

✈️ Phí ship 💲1.25/lb AE Trả Southwest Cargo

📞 (346)-775-1426
📞 (925)-775-1426
Bán Lẽ Giá Sĩ là có thật ạ 😍😍

💥💥THÔNG BÁO LỊCH SHIP  !!!✈️ Ship Tận nhà - Tiệm Chỉ Ship 1 NGÀY DUY NHẤT TRONG TUẦN ✈️ Order Thứ 2 Ship Thứ 3 Nhận Thứ ...
07/17/2023

💥💥THÔNG BÁO LỊCH SHIP !!!
✈️ Ship Tận nhà - Tiệm Chỉ Ship
1 NGÀY DUY NHẤT TRONG TUẦN

✈️ Order Thứ 2 Ship Thứ 3 Nhận Thứ 4/5
💲 150 / 10 lbs
💲 300 / 30 lbs

🔴 Vì lí do Ups Delay liên tục nên anh chị thông cảm! Crawfish để tủ lạnh không ảnh hưởng nếu ăn vào cuối Tuần ⏰
__________________________
✈️ Ship về sân bay giá cực rẽ 7 ngày / Tuần
💲 350 / 50 lbs

📞 (346)-775-1426
📞 (925)-775-1426
🧑🏻‍💻 https://bestcrawfishllc.com/collections/ship-to-door

Address

10920 Jones Road
Houston, TX
77070

Opening Hours

Tuesday 10am - 3pm
Wednesday 10am - 3pm
Thursday 10am - 3pm
Friday 10am - 3pm
Saturday 8am - 5pm
Sunday 10am - 3pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jumbo Crawfish LLC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Jumbo Crawfish LLC:

Videos

Share

Category

Nearby food & beverage services


Other Fish Markets in Houston

Show All

Comments

Best crawfish ! Go get your !
Available to pick up and shipping out with friendly service click on the link for your direction.
Jumbo Crawfish LLC
Hello... are you taking reservations for live crawfish for the wknd? Do you have estimate cost??
#}