Clicky

Chow Chow Bubble Tea

Chow Chow Bubble Tea Ở đây có trà sữa ngon hơn NYC của bạn �

Operating as usual

03/20/2022

Keep it up 😋

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

03/18/2022

Take một síp để feel thật deep 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

Nhìn hoy là thấy mắc khát ùi ó 😗☎️8329074205🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonb...
03/18/2022

Nhìn hoy là thấy mắc khát ùi ó 😗

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

03/13/2022

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

☎️8329074205🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #housto...
03/10/2022

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

03/09/2022

Em nói ùi ai cũng mê em...
À ko mê chowchow nhà em trồng hihi 😛

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

03/08/2022

🌸🌸🌸 𝙀𝙢 𝙨𝙚̃ 𝙤̂́𝙢 𝙫𝙖̀𝙤 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙖̣, 𝙢𝙖̣̂𝙥 𝙫𝙖̀𝙤 𝙢𝙪̀𝙖 đ𝙤̂𝙣𝙜.
𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 Chow Chow Bubble Tea 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜, 𝙚𝙢 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙚̣𝙥 𝙨𝙪𝙤̂́𝙩 4 𝙢𝙪̀𝙖! 🌸🌸🌸

☎️8329074205

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

#TiệmTràCôGái 👩🏻‍🍳♥️🧋
#SốngTrọnĐamMê ♥️

Đáng eooooo 😇😇😇*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonb...
03/05/2022

Đáng eooooo 😇😇😇

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

🦋 The Salty Coffee 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #hou...
03/05/2022

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

Trộm zía trộm zía 😇😇😇Khách nhà em vẫn thương và ủng hộ em đều đều *****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#...
03/03/2022

Trộm zía trộm zía 😇😇😇
Khách nhà em vẫn thương và ủng hộ em đều đều

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

Mỗi ngày em chọn mụt niềm zui. Chọn tới chọn lui hít mụt ngày 😚😚 *****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#c...
03/03/2022

Mỗi ngày em chọn mụt niềm zui. Chọn tới chọn lui hít mụt ngày 😚😚

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

03/02/2022

Feedback 😘

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

“ Hôm nay lạnh rồi đấy🥶 Anh ra đường nhớ mặc áo ấm nha Còn em vẫn ngồi nơi đây không thể thiếu vắng là ly cà phê muối cứ...
02/26/2022

“ Hôm nay lạnh rồi đấy🥶
Anh ra đường nhớ mặc áo ấm nha
Còn em vẫn ngồi nơi đây không thể thiếu vắng là ly cà phê muối cứ làm em đắm đuối không quên…”Love - Hug -Kiss

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

02/25/2022

Feedback Của khách nhà em trồng 🥰🥰🥰.

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach

02/23/2022

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

02/23/2022

🥰🥰🥰🥰🥰

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

02/18/2022

Cứ phải nói là xinh lung linh lun mấy con ghệ em 😊

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

02/17/2022

“ Our hot tik-tok-er 😉 “


🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

" Nhìn em anh có đắm đuối như ly cf muối 😚” 🦋 The Salty Coffee 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#ch...
02/16/2022

" Nhìn em anh có đắm đuối như ly cf muối 😚”

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

🧸 Mẹ em dặn không được nói điêuNên gặp anh em phải nói iêu 🧸—————————Khách nữ bên em toàn là girl ngon ơi là ngon thôiii...
02/13/2022

🧸 Mẹ em dặn không được nói điêu
Nên gặp anh em phải nói iêu 🧸

—————————

Khách nữ bên em toàn là girl ngon ơi là ngon thôiiii 🤧🤎 Đúng là ai mà thích đồ uống của #chowchowbubbletea thì auto có guuuu ákk 🤌🏻🧡

—————————

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea #signaturemilktea

02/12/2022

Em cập nhập feedback của khách đều đặn nha 😇

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

Khách nhà em khum baoh làm em thất vọng 😘🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubb...
02/12/2022

Khách nhà em khum baoh làm em thất vọng 😘

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

🦋 The Salty Coffee 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #hou...
02/12/2022

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

Khách của nhà Chow Chow mãi đỉnh nha cả nhà 😇Hình như ún cà phơ zô ai cũm đẹp hay sao í 😚 🦋 The Salty Coffee 🦋**********...
02/11/2022

Khách của nhà Chow Chow mãi đỉnh nha cả nhà 😇

Hình như ún cà phơ zô ai cũm đẹp hay sao í 😚

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

02/07/2022
02/01/2022

🧧🧧 Chow Chow Bubble Tea 🧧🧧

🌸 Happy New Year to our customers and friends 🌸

May the new year bless you with health, wealth, and happiness!

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #peach #milktea

“ Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi " đầu năm em đi mua muối về làm cf muối hoyyy nha. Happy New Year cà nhà 🥰🥰 🦋 The S...
02/01/2022

“ Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi " đầu năm em đi mua muối về làm cf muối hoyyy nha. Happy New Year cà nhà 🥰🥰

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee #milktea #peachtea

⚡️⚡️Chow Chow Bubble Tea⚡️⚡️đã có mặt ở 🌸 Clothing by Nugget Tran 🌸rồi nhé cả nhà ơi. Mọi người ai muốn mua áo dài hay t...
01/26/2022

⚡️⚡️Chow Chow Bubble Tea⚡️⚡️
đã có mặt ở 🌸 Clothing by Nugget Tran 🌸rồi nhé cả nhà ơi. Mọi người ai muốn mua áo dài hay tất cả áo quần mặt đi du xuân thì hãy qua quẹo lựa nè. Hàng chất lượng vải bao đẹp nha. Còn vài ngày nữa là tết đến nơi rồi 🥰🥰

Cà phê muối là gì? ☕️🧂    👉🏻Cà phê muối lần đầu tiên được biết đến ở xứ Huế. Đây là một loại đồ uống được biến tấu độc đ...
01/25/2022

Cà phê muối là gì? ☕️🧂

👉🏻Cà phê muối lần đầu tiên được biết đến ở xứ Huế. Đây là một loại đồ uống được biến tấu độc đáo giữa mùi vị đậm đà từ cà phê nguyên chất, cộng thêm một chút muối biển để làm dịu đi vị đắng của cà phê, hoà vào đó là một lớp kem thơm ngon đầy béo ngậy được phủ ở bề mặt trên cùng.

🤌🏻Tuy nhiên, cà phê muối của #Chowchowbubbletea đã được điều chỉnh theo một công thức rất riêng nhưng cũng không làm mất đi hương vị đặc trưng của món #càphêmuối đâu bạn nhé 🤝

😋Chuẩn cách uống cà phê muối của nhà Chowchow, bạn đã thử chưa????

🤌🏻Để thưởng thức một cách ngon hơn-chuẩn vị hơn từ nhà muối, bạn yêu hãy nếm thử trước lớp kem bên trên, sau đó mới cho một lượng ít đá vào ly và khuấy đều. Sẽ ngon hơn nhiều khi dùng muỗng để thưởng thức món đồ uống này, vì lúc đó vị giác của bạn sẽ trãi nghiệm được 3 vị: đắng - mặn -béo cùng một lúc!.

Inbox page Chow Chow Bubble Tea để order cho mình ngayyy một ly cà phê muối cho một ngày củ chuối 🍌 như hôm nay bạn nhé 😆

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee
#caphemuoi
#caphemuoionline
#caphemuoihouston

🦋 The Salty Coffee 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #hou...
01/24/2022

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee

🦋 The Salty Coffee 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #hou...
01/17/2022

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houstonbubbletea #houstonmilktea #houstoncoffee

01/17/2022

🦋 The Salty Coffee 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houston

🦋 Feedback nhà Chow Chow 🦋*****************************🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶#chowchowbubbletea #feedback #showsomelov...
01/14/2022

🦋 Feedback nhà Chow Chow 🦋

*****************************

🐶 CHOW CHOW BUBBLE TEA 🐶

#chowchowbubbletea #feedback #showsomelove #houston

🌧Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên...**********************...
01/12/2022

🌧Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên...

*****************************
Chow Chow Bubble Tea | Hạnh phúc là sự cho đi

#chowchowbubbletea #caphemuoi #coffee #houston

01/10/2022

(●’◡’●)ノ Who’s a fan of salty coffee? 🥰🥰🥰

♡︎ Cà Phê Muối is coming soon cả nhà ơi 🥳🥳

#chowchowbubbletea #saltycoffee #coffee #new #comingsoon #houston #love

Address

Houston, TX
77066

Telephone

+18329074205

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chow Chow Bubble Tea posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chow Chow Bubble Tea:

Nearby food & beverage services