Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC

Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC | Chuyên Ship | LIVE & BOIL CRAWFISH 🦞| Khắp Nước MỸ | Click To Order 👉 https://bestcrawfishllc.com

🎁 HAPPY HOLIDAYS SIÊU KHUẾN MÃI 🎁 10% OFF TOTAL BILL ✈️ FREE Overnight Shipping 🧂 FREE Louisiana Seasoning 🧾 Bảng Giá Cô...
11/06/2023

🎁 HAPPY HOLIDAYS SIÊU KHUẾN MÃI
🎁 10% OFF TOTAL BILL

✈️ FREE Overnight Shipping
🧂 FREE Louisiana Seasoning

🧾 Bảng Giá Công Khai
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🌎 Web Tự Động Discount Khi Check Out!
______________________________________
👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_______________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs Rẽ Bất Ngờ Xin Gọi!
🦞 BEST CRAWFISH LLC
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

🎁 HAPPY HOLIDAYS SIÊU KHUẾN MÃI 🎁 10% OFF TOTAL BILL ✈️ FREE Overnight Shipping 🧂 FREE Louisiana Seasoning 🧾 Bảng Giá Cô...
11/02/2023

🎁 HAPPY HOLIDAYS SIÊU KHUẾN MÃI
🎁 10% OFF TOTAL BILL

✈️ FREE Overnight Shipping
🧂 FREE Louisiana Seasoning

🧾 Bảng Giá Công Khai
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🌎 Web Tự Động Discount Khi Check Out!
______________________________________
👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_______________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs Rẽ Bất Ngờ Xin Gọi!
🦞 BEST CRAWFISH LLC
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING 🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa 🎁 10% OFF TOTAL BILL 🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING 🎁 FREE LOUISI...
11/02/2023

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING
🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa

🎁 10% OFF TOTAL BILL
🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING
🎁 FREE LOUISIANA SEASONING

🔥 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (11/20/2023)

⏰ A/C Order CRAWFISH Sớm Để Được Giá Sale Và Team Có Thời Gian Chuẩn Bị Kĩ Dịp Lễ.
______________________________________
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời Anh Chị Click Web

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING 🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa 🎁 10% OFF TOTAL BILL 🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING 🎁 FREE LOUISI...
11/01/2023

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING
🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa
🎁 10% OFF TOTAL BILL
🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING
🎁 FREE LOUISIANA SEASONING

🔥 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (11/20/2023)

⏰ A/C Order CRAWFISH Sớm Để Được Giá Sale Và Team Có Thời Gian Chuẩn Bị Kĩ Dịp Lễ.
______________________________________
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời Anh Chị Click Web
❌ Không Cần INBOX Hỏi Giá!

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

🔔🔔 ANH CHỊ LƯU Ý 🔔🔔❌ Tất Cả Facebook Để Hình Dinh Le(KHÔNG CÓ TIK XANH) 100% LÀ GIẢ ❌ Em KHÔNG Chịu Trách Nhiệm Nếu Anh ...
10/31/2023

🔔🔔 ANH CHỊ LƯU Ý 🔔🔔

❌ Tất Cả Facebook Để Hình Dinh Le
(KHÔNG CÓ TIK XANH) 100% LÀ GIẢ

❌ Em KHÔNG Chịu Trách Nhiệm Nếu Anh Chị Mua Bán, Nhắn Tin Với những ACCOUNT hoặc số PHONE KHÔNG PHẢI EM ❌❌❌❌❌

______________________
2 SỐ PHONE CHÍNH CHỦ
(346)-775-1426
(925)-775-1426

Web Order Trực Tiếp
BESTCRAWFISHLLC.COM

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING 🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa 🎁 10% OFF TOTAL BILL 🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING 🎁 FREE LOUISI...
10/31/2023

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING
🦞 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa
🎁 10% OFF TOTAL BILL
🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING
🎁 FREE LOUISIANA SEASONING

🔥 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (11/20/2023)

⏰ A/C Order CRAWFISH Sớm Để Được Giá Sale Và Team Có Thời Gian Chuẩn Bị Kĩ Dịp Lễ.
______________________________________
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời Anh Chị Click Web
❌ Không Cần INBOX Hỏi Giá!

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

10/31/2023

THANKSGIVING SALE 10%OFF & FREE SHIPPING CRAWFISH Chà Bá Lửa
Siêu To Siêu Gạch
Order Liền Nhé 500 AE
BESTCRAWFISHLLC.COM

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING 🎁 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa 🎁 10% OFF TOTAL BILL 🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING 🎁 FREE LOUISI...
10/31/2023

🦃 Siêu Giảm Giá Lễ THANKSGIVING
🎁 ORDER CRAWFISH Chà Bá Lửa
🎁 10% OFF TOTAL BILL
🎁 FREE OVERNIGHT SHIPPING
🎁 FREE LOUISIANA SEASONING

🔥 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (11/20/2023)

⏰ A/C Order CRAWFISH Sớm Để Được Giá Sale Và Team Có Thời Gian Chuẩn Bị Kĩ Dịp Lễ.
______________________________________
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời Anh Chị Click Web
❌ Không Cần INBOX Hỏi Giá!

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP TẬN NHÀ
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

👉 GIÁ CRAWFISH SHIP SOUTHWEST CARGO
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

👉 Sốt Chuẩn Nhà Hàng 5 Sao (BEST SELLER)
https://bestcrawfishllc.com/products/garlic-butter-sauce-ship-with-crawfish-crab-only
_________________________________________
Giá sỉ Trên 100 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱🔥 10% OFF TOTAL BILL 🔥 10% OFF TOTAL BILL 🔥 10% OFF TOTAL BILL💲 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Chec...
10/26/2023

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱
🔥 10% OFF TOTAL BILL
🔥 10% OFF TOTAL BILL
🔥 10% OFF TOTAL BILL
💲 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (10/27/2023) 💣💣
___________________________________

Ship Thứ 5 Nhận Thứ 6 ( Về Nhà & Sân Bay )
Ship Thứ 7 Nhận Chủ Nhật ( Sân Bay )

💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời A/C Click Web
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs FREE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SHIPPING
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱🔥 10% OFF TOTAL BILL 🔥 10% OFF TOTAL BILL 🔥 10% OFF TOTAL BILL💲 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Chec...
10/25/2023

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱
🔥 10% OFF TOTAL BILL
🔥 10% OFF TOTAL BILL
🔥 10% OFF TOTAL BILL
💲 Web Sẽ Tự Động Discount Khi Check Out
Hạn Cuối Order 11:30 PM (10/27/2023) 💣💣
___________________________________

Ship Thứ 5 Nhận Thứ 6 ( Về Nhà & Sân Bay )
Ship Thứ 7 Nhận Chủ Nhật ( Sân Bay )

💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời A/C Click Web
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs FREE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SHIP
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SALE

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

👻👻 HAPPY HALLOWEEN 👻👻 Siêu Giảm Giá Dịp Lễ Chung Vui Khách Hàng Gần Xa 🦞  Siêu To - Siêu Gạch - Siêu Ngon🩸 Giảm Giá #1...
10/25/2023

👻👻 HAPPY HALLOWEEN 👻👻 Siêu Giảm Giá Dịp Lễ Chung Vui Khách Hàng Gần Xa

🦞 Siêu To - Siêu Gạch - Siêu Ngon

🩸 Giảm Giá #10% Order
🩸 Miễn Phí Overnight Shipping
🩸 Miễn Phí Seasoning

❤️ Cơ hội nhiều năm có 1 lần giá cực sốc
Anh chị Order liền nghe ❤️

👻 Thanh Toán Thẻ Nhanh Gọn
🌎 Order: https://bestcrawfishllc.com/collections/ship-to-door
📱 (346)-775-1426
📱 (925)-775-1426

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱✈️ FREE OVERNIGHT SHIPPING 🐚 FREE ỐC HƯƠNG 🎁🎁🥫 FREE SEASONING __________________________________...
10/24/2023

🎃 KHUYẾN MÃI HALLOWEEN 😱
✈️ FREE OVERNIGHT SHIPPING
🐚 FREE ỐC HƯƠNG 🎁🎁
🥫 FREE SEASONING
___________________________________

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐 dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn
🧾 Bảng Giá Công Khai Mời A/C Click Web
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426🦞🦞

🦞 Chuyên cung cấp sỉ & lẻ LIVE CRAWFISH và CRAWFISH Nấu Sẵn Thơm Ngon 🚛 Vận Chuyển Trực Tiếp Từ Louisiana không qua Trun...
10/24/2023

🦞 Chuyên cung cấp sỉ & lẻ LIVE CRAWFISH và CRAWFISH Nấu Sẵn Thơm Ngon

🚛 Vận Chuyển Trực Tiếp Từ Louisiana không qua Trung Gian Đảm Bảo Giá Rẽ Cạnh Tranh

✈️ Ship Khắp Tiểu Bang Lớn Nhỏ Toàn Nước Mỹ
Tận Nhà & Tiệm hoặc Southwest Cargo

🌎 Mời Anh Chị Order Trực Tiếp Tại Web
💳 Trả Thẻ Nhanh Gọn

🏠 Ship Về Nhà:
https://bestcrawfishllc.com/products/sack-of-crawfish-30-35lbs

🪐 Ship Southwest Cargo (Giá Siêu Rẽ)
https://bestcrawfishllc.com/products/preferred-sack-of-crawfish

Order Trên 100 lbs Giá Sỉ Vui Lòng Gọi
(346)-775-1426
(925)-775-1426
Nhân Viên Nói Tiếng Việt 24/7.
______________________________________
BEST CRAWFISH LLC
10920 JONES RD, HOUSTON TX 77065

CRAWFISH SEASON 2024  🦞🦞_____________________________________🔴 BEST CRAWFISH LLC📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065 📲 ...
10/18/2023

CRAWFISH SEASON 2024
🦞🦞
_____________________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States
🌎 bestcrawfishllc.com

🔐🔐 Hết Mùa  Anh Chị Nhà Hàng & Khách Sỉ Lo Lắng Về Số Sale 🤷‍♂️🤷‍♂️ ❌ Không Cần Phải Nhà Hàng Order 100 lbs Trở lên vẫ...
10/12/2023

🔐🔐 Hết Mùa Anh Chị Nhà Hàng & Khách Sỉ Lo Lắng Về Số Sale 🤷‍♂️🤷‍♂️

❌ Không Cần Phải Nhà Hàng
Order 100 lbs Trở lên vẫn giá TỐT

Em Lê xin giới thiệu Re/Boil 🦞🦞
👍 Thịt Không Khô & Không Teo
👍 Gia Vị Tự Chế Biến Theo Í Thích
👍 Size Jumbo Chuẩn Selects
👍 Giá WholeSale Giúp Anh Chị lợi nhuận hơn.

❌ Không Bao Giờ Hụt Hàng
🎁 Giá Sỉ Công Khai Mời Anh Chị Kham Khảo

💲4.80 Order 100 lbs
💲3.80 Order 200 lbs Trở lên.
✈️ Phí Ship Southwest Cargo 💲1.00/lb

📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426
🌍 BESTCRAWFISHLLC.COM
Gọi để được Tư Vấn Thêm ❤️

🦞🦞 Re/Boil   Chà bá lửa On Sale 💲5.99 lb 😱😱⏰⏰🎁 30 lbs (💲55 Ship) 🎁 50 lbs  ✈️ SOUTHWEST CARGO ONLY🔐 dinhlecrawfish (...
10/12/2023

🦞🦞 Re/Boil
Chà bá lửa On Sale 💲5.99 lb 😱😱⏰⏰

🎁 30 lbs (💲55 Ship)
🎁 50 lbs
✈️ SOUTHWEST CARGO ONLY

🔐 dinhlecrawfish (💲10 OFF Khi Check OUT)

🔔 ORDER NOW
BESTCRAWFISHLLC.COM
📱 (346)-775-1426
📱 (925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order RE/BOIL CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐 dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) 🚀 ...
10/11/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order RE/BOIL CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐 dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

🚀 Miễn Phí OVERNIGHT Shipping
🥫 Miễn Phí Seasoning
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn

🧾 Bảng Giá Công Khai Mời A/C Click Vào Web
⭐️ bestcrawfishllc.com 🦞10 lbs Tặng 1 Sốt
⭐️ bestcrawfishllc.com 🦞20 lbs Tặng 2 Sốt
⭐️ bestcrawfishllc.com 🦞30 lbs Tặng 3 Sốt
⭐️ bestcrawfishllc.com 🦞CRAWFISH
⭐️ bestcrawfishllc.com 🦞SIÊU TO SIÊU GẠCH

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

HAPPY TUESDAY ⏰⏰🦀🦀 FEMALE BLUECRAB ONSALE 💲3.99 lb 😱😱📍BEST CRAWFISH LLC10900 JONES RDHOUSTON TX 77065
10/10/2023

HAPPY TUESDAY ⏰⏰
🦀🦀 FEMALE BLUECRAB
ONSALE 💲3.99 lb 😱😱

📍BEST CRAWFISH LLC
10900 JONES RD
HOUSTON TX 77065

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order Ghẹ Xanh Thiên Nhiên Siêu Gạch 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)...
10/06/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order Ghẹ Xanh Thiên Nhiên Siêu Gạch 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲7.99 lbs MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com 💲7.99 lbs OVERNIGHT
⭐️bestcrawfishllc.com 💲7.99 lbs SHIPPING
⭐️bestcrawfishllc.com 💲7.99 lbs Siêu Gạch
⭐️bestcrawfishllc.com 💲7.99 lbs Siêu Ngon

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

10/05/2023

🔔🔔🦀🦀 BLUECRAB @ FULL EGGS ANYONE??

📍BEST CRAWFISH LLC
10920 Jones rd Houston TX 77065
⏰ 10:00 AM - 2:00 PM
🗓️ FRIDAY SATURDAY SUNDAY
📱 (346)-775-1426
📱 (925)-775-1426
🌎 BESTCRAWFISHLLC.COM

🔔 SEAFOOD AVAILABLE THIS WEEKEND 🔔🦐 Shrimp Head Less 4 lbs 💲29.99 (4 lbs)🦀 BlueCrab Female 💲5.99 lb 🦀 Snow Crabs Legs 💲...
10/04/2023

🔔 SEAFOOD AVAILABLE THIS WEEKEND 🔔

🦐 Shrimp Head Less 4 lbs 💲29.99 (4 lbs)
🦀 BlueCrab Female 💲5.99 lb
🦀 Snow Crabs Legs 💲9.99 lb
🦞 Re/Boil Crawfish Selects💲4.99 lb

⏰ 10:00 - 2:00 PM
FRIDAY SATURDAY SUNDAY
_____________________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States
🌎 bestcrawfishllc.com

🦀🦀 💲280 xu / Thùng 45 lbs Ghẹ Gạch Siêu Chảy 🦀🦀 🚀🚀 Nhận Tại Southwest Cargo Sáng Thứ 7✈️✈️ Khách Trả Ship Giúp em 💲60 📦📦...
10/03/2023

🦀🦀 💲280 xu / Thùng 45 lbs
Ghẹ Gạch Siêu Chảy 🦀🦀

🚀🚀 Nhận Tại Southwest Cargo Sáng Thứ 7
✈️✈️ Khách Trả Ship Giúp em 💲60

📦📦 Houston Pick Up Tại Warehouse Em
📍📍10900 Jones Rd Houston TX 77065

☎️☎️ (346)-775-1426
☎️☎️ (925)-775-1426

🦀🦀 FEMALE BLUECRAB AVAILABLE ONWEEKEND OCTOBER 6-7-8 🦀🦀⏰ OPEN 10:00 AM - 3:00 PM / Sell Out45 lbs💲280 (HIGHLY RECOMMENDE...
10/03/2023

🦀🦀 FEMALE BLUECRAB AVAILABLE ON
WEEKEND OCTOBER 6-7-8 🦀🦀

⏰ OPEN 10:00 AM - 3:00 PM / Sell Out

45 lbs💲280 (HIGHLY RECOMMENDED)
10 lbs 💲80
___________________________________
🔴 BEST CRAWFISH LLC
📍 10900 Jones rd , Houston TX 77065
📲 (346)-775-1426
📲 (925)-775-1426
🚧 8000 sf headquarters warehouse
🦞 Wholesale @ Retail Live Crawfish
✈️ Ship Out Over States
🌎 bestcrawfishllc.com

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐 dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) 🚀 Miễn Phí...
10/02/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐 dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

🚀 Miễn Phí OVERNIGHT Shipping
🥫 Miễn Phí Seasoning
💳 Order Trả Thẻ Nhanh Gọn

🧾 Bảng Giá Công Khai Mời A/C Click Vào Web
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SIÊU TO
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SIÊU THỊT
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs SIÊU GẠCH
⭐️ bestcrawfishllc.com 💲5.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

09/27/2023

Chỉ xài FB Có Tick Xanh
346-775-1426
925-775-1526
bestcrawfishllc.com Còn lại là Giả ACE Lưu Ý

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs ...
09/26/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE
🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs FREE ( )

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ SHIPPING
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ TẬN NHÀ - TIỆM
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 SEASONING

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs ...
09/22/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🎁 Mua 10 lbs Tặng 5 lbs FREE
🎁 Mua 30 lbs Tặng 10 lbs FREE ( )

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ SHIPPING
⭐️bestcrawfishllc.com ✈️ TẬN NHÀ - TIỆM
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 MIỄN PHÍ
⭐️bestcrawfishllc.com 🧂 SEASONING

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/21/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SHIP
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs XUYÊN BANG
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs GIÁ RẼ
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs JUMBO
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SIÊU TO

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

TRYING RE/BOIL YET? ITS BIG SELECTS & YOU CAN COOK WITH YOUR OWN FLAVOR LIKE LIVE CRAWFISH 🦞 HIGHLY RECOMMENDED 👍👍🎁 10 l...
09/20/2023

TRYING RE/BOIL YET? ITS BIG SELECTS & YOU CAN COOK WITH YOUR OWN FLAVOR LIKE LIVE CRAWFISH 🦞 HIGHLY RECOMMENDED 👍👍

🎁 10 lbs 💲4.99 lbs
🎁 50 lbs 💲3.99 lbs

📍10900 JONES RD
HOUSTON TX 77065
⏰ 10:00 AM - 2:00 PM (Close Tuesday)
📱 (346)-775-1426
📱 (925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/20/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SHIP
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs XUYÊN BANG
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs GIÁ RẼ
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs JUMBO
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs SIÊU TO

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out) ☑️Click Web...
09/13/2023

💲10 OFF kèm giá khuyến mãi siêu rẽ
khi order CRAWFISH Chà bá Lửa 🦞🦞

🔐dinhlecrawfish (Nhập Code khi Check Out)

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi ⭐️bestcra...
09/12/2023

🦞🦞Trùm Cuối Chà Bá Lửa On Sale!!
Re/Boil Crawfish Nhanh Gọn 10' có mồi nhậu ⏰

☑️Click Web Order Trả Thẻ Tiện Lợi
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs
⭐️bestcrawfishllc.com 💲4.99 lbs

Giá sỉ Trên 200 lbs! Gọi em Lê ❤️❤️
📱(346)-775-1426
📱(925)-775-1426

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order  Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10...
09/07/2023

Tặng 4 lbs Tôm Siêu Thịt 🍤 Khi Order
Chà bá lửa với giá siêu ưu đãi 💲4.99 lb 🦞

COMBO Crawfish Tôm Kèm Sốt Thần Thánh 10' lên mồi nhậu nhanh gọn lại rẽ nữa 500 AE 😍😍

ORDER NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN ⬇️⬇️
bestcrawfishllc.com FREE 4 lbs Tôm
bestcrawfishllc.com
bestcrawfishllc.com FREE SEASONING
bestcrawfishllc.com
bestcrawfishllc.com CRAWFISH SIÊU TO SIÊU GẠCH

Address

10920 JONES Road
Houston, TX
77065

Opening Hours

Tuesday 10am - 3pm
Wednesday 10am - 3pm
Thursday 10am - 3pm
Friday 10am - 3pm
Saturday 10am - 3pm
Sunday 10am - 3pm

Telephone

+13467751426

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC:

Videos

Share

Category

Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC

SHIPPING OVERNIGHT LIVE CRAWFISH TẬN NHÀ & TIỆM QUÝ KHÁCH TRÊN TOÀN NƯỚC MỸ .

TẶNG KÈM CÔNG THỨC NGON NHÀ HÀNG

WHOLESALE & RETAIL LIVE CRAWFISH & SEAFOOD SHIP DOOR TO DOOR

ADDRESS : 11650 JONES RD HOUSTONT X 77070


Other Fish Markets in Houston

Show All

Comments

Call your price, we need some in Washington. Live.
We need some in Washington state. How we gonna do this?
How much for crawfish?
Make sure to get your Easter orders in and don't forget your sauce! https://tastycajunbutter.com/store-locations/

🐰 Crawfish Nick Seafood Co
🌷 Go Crawfish
🐣 Woodlands Seafood Market
✝️ Quick Serve Crawfish LLC
🐥 G’s Fish and Seafood
🐇 Swamp Donkeys Crawfish and Seafood
🌺 Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC
🐰 Crawfish Commander Lexington
🌷 Majkszak's Meat Market
🐣 H&S Liquor and Meat Market
✝️ Hebert's Specialty Meats - The Woodlands
🐥 Hebert's Specialty Meats - Galleria
🐇 Hebert's Specialty Meats
🌺 Mariel's MeatMarket
🐰 Buffalo Run
🌷 The BEST in TOWN
🐣 Pacific Yard House
✝️ Whatever Sports Bar and Grill
🐥 Crawdaddy’s Boil-N-Go Whitehouse TX
🐇 Clevenger's Beverage Connection, Inc.
🌺 Sunnyway Foods
We've added more locations!! 👏👏👏

Find us here ⏩⏩⏩ https://tastycajunbutter.com/store-locations/
and here ⤵️⤵️

♦️ Crawfish Nick Seafood Co
♦️ Go Crawfish
♦️ Woodlands Seafood Market
♦️ Quick Serve Crawfish LLC
♦️ G’s Fish and Seafood
♦️ Swamp Donkeys Crawfish and Seafood
♦️ Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC
♦️ Crawfish Commander Lexington
♦️ Majkszak's Meat Market
♦️ H&S Liquor and Meat Market
♦️ Hebert's Specialty Meats - The Woodlands
♦️ Hebert's Specialty Meats - Galleria
♦️ Hebert's Specialty Meats
♦️ Mariel's MeatMarket
♦️ Buffalo Run
♦️ The BEST in TOWN
♦️ Pacific Yard House
♦️ Whatever Sports Bar and Grill
♦️ Crawdaddy’s Boil-N-Go Whitehouse TX
♦️ Clevenger's Beverage Connection, Inc.
♦️ Sunnyway Foods
As the world faces this pandemic, it's very gratifying to see the restaurants, suppliers and local businesses alike pulling together, adapting and changing and the community support is outstanding!! With all things, this too shall pass! They can take it all away, but they can't take your spirit or your crawfish season! 🦞
> 🌎💪

As a heads up, you can pick up (or have delivered, if available) your Tasty Cajun Butter at the following locations. All stay stocked and loaded for your in-home lip-smacking pleasure! 😋 Get 'em while you can, bottles are flying faster than the toilet paper!! 🧻🤣

♦️ Crawfish Nick Seafood Co
♦️ Go Crawfish
♦️ Woodlands Seafood Market
♦️ Quick Serve Crawfish LLC
♦️ G’s Fish and Seafood
♦️ Swamp Donkeys Crawfish and Seafood
♦️ Jumbo Live Crawfish & Seafood LLC
♦️ Crawfish Commander Lexington
♦️ Majkszak's Meat Market
♦️ H&S Liquor and Meat Market
♦️ Hebert's Specialty Meats - The Woodlands
♦️ Hebert's Specialty Meats - Galleria
♦️ Hebert's Specialty Meats
♦️ Mariel's MeatMarket
♦️ Buffalo Run
♦️ The BEST in TOWN
♦️ Pacific Yard House
♦️ Whatever Sports Bar and Grill
♦️ Crawdaddy’s Boil-N-Go Whitehouse TX
♦️ Clevenger's Beverage Connection, Inc.
♦️ Sunnyway Foods
I just purchased some of your Crawfish and I will be going back to buy more! Thanks :)
The crawfish were yummy.. great price
Các fan crawfish bơi vào đây. Crawfish tươi roái , bay cả đêm mới tới mà vẫn còn sức giãy đành đạch, con nào con nấy như con trâu nước. Gạch rất nhiều đến nỗi xây 80 cái nhà cũng được. Thanks to Dinh Le
#}