Natuurkoeien

Natuurkoeien Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van diervriendelijk rundvlees in samenhang met natuurbeheer.
(5)

Groter gebied waar ons vlees online beschikbaar is
03/05/2020

Groter gebied waar ons vlees online beschikbaar is

Nieuwe bezorggebieden!
Vanaf aankomende week gaan wij ons bezorgingsgebied uitbreiden.
De volgende plaatsen hebben wij toegevoegd aan ons bezorggebied: Bennekom, Wageningen, Berg en Dal, Beuningen, Rheden en Westervoort.
Wij kijken er erg naar uit om ook in deze gebieden zoveel mogelijk huishoudens te voorzien van de lekkerste producten uit eigen regio.

#supportyourlocalsNL

28/03/2020
Koeien buiten

Ja ze zijn weer buiten. Mocht u in onze winkel komen vandaag kunt u het zelf zien. Mocht het eff niet nodig zijn om te komen. Hier een filmpje van onze koeien.

Precies 12 dagen alle koeien binnen gehad. De laatste van vorig seizoen kwamen toen binnen. En vandaag de groep met kalf...
27/03/2020

Precies 12 dagen alle koeien binnen gehad.
De laatste van vorig seizoen kwamen toen binnen.
En vandaag de groep met kalfjes van afgelopen tijd weer naar buiten.
Snel volgen er nog velen.

Wij houden onze normale openingstijden!Wel vragen wij om rekening te houden met extra regels.Ontsmet uw handen bij binne...
21/03/2020

Wij houden onze normale openingstijden!
Wel vragen wij om rekening te houden met extra regels.
Ontsmet uw handen bij binnen komst.
Houd afstand.
In dien er te veel mensen binnen zijn wacht buiten.
Er is genoeg voor iedereen.

Zo houden we het werkbaar voor iedereen.

Betere weerstand jonge kinderen door rundvlees en volle melk
20/03/2020
Betere weerstand jonge kinderen door rundvlees en volle melk

Betere weerstand jonge kinderen door rundvlees en volle melk

Het is voor jonge kinderen met influenza-achtige verschijnselen goed dat de Week zonder Vlees voorbij is. Dierlijke producten zoals volle melk, roomboter en rundvlees blijken namelijk een positief effect te hebben op de weerstand van kinderen in de leeftijd van een tot vier jaar. Universiteit Twente...

15/02/2020
Melkveehouderij & Educatieboerderij Straathof

Prima samengevat.

Wij gaan woensdag naar Den Haag🚜🚜🚜
Hierom:
● wij willen dat de politiek de oplossingen om de stikstofimpasse op te lossen aanneemt van het Landbouw Collectief
● wij willen dat ze het overleg over stikstof op 20 feb uitstelt
● wij willen dat zij de resultaten van het onderzoek door Mesdagfonds (die 20 feb later op de dag bekend gemaakt worden) in de discussie meenemen
● wij willen geen spoedwetjes
● geen achterkamertjespolitiek
● wij willen geen zak geld om ons de mond te snoeren
● wij willen niet wijken voor zware industrie, zonneparken, windmolens, woningen en bos
● wij willen onderdeel zijn van overleg & besluitvorming
● wij willen een luisterend oor voor onze visie
● wij willen serieus genomen worden
● wij willen waardering voor onze moderne, milieubewuste en diervriendelijke wijze van werken
● wij willen op bewuste wijze voedsel blijven produceren
● wij zijn geen 'radicalen' op trekkers
● wij zijn ook burgers van Nederland
...en willen dat onze rechten óók gerespecteerd worden
● wij willen niet staken
● wij willen onze grond niet laten afpakken
● wij willen geen onmogelijke stikstofnormen
● wij willen gelijkwaardigheid
● wij willen eerlijke metingen en openheid in uitkomsten
● wij willen niet steeds veranderende regelgeving
● wij willen in samenspraak duidelijke regels
● wij willen geen subsidieafhankelijke bedrijven
● wij willen bestaansrecht.
De Boeren van Nederland.

(➡️...de 19e kunnen we middels actie wellicht nog verschil maken; de 20e is het (na nieuw beleid dat op de 20e gemaakt wordt in Den Haag) gepasseerd station...⬅️)
ℹWij willen u, burgers, geen overlast bezorgen; mocht u desondanks hinder ondervinden a.s. woensdag dan spijt dat ons. Deze actie richt zich puur op politiek Den Haagℹ

Daarom verbouwen wij bieten. Past volledig in onze gedachten. Bij ons groeien ze zelfs volledig zonder kunstmest omdat o...
13/02/2020

Daarom verbouwen wij bieten. Past volledig in onze gedachten. Bij ons groeien ze zelfs volledig zonder kunstmest omdat onze koeien mest van goede kwaliteit is.
#stalmestgoedegrondstof

De suikerbiet is 100% circulair. Suiker is een natuurproduct dat gewonnen wordt uit de suikerbiet. Naast suiker worden alle componenten uit de suikerbiet benut, waardoor er geen afval ontstaat en we de suikerbiet maximaal verwaarden. #weekvandeCE #circulair #circulaireeconomie #suikerbiet

Zeer duidelijke uitleg
12/02/2020

Zeer duidelijke uitleg

Voedt Nederland de wereld ???

Like&Share 👇👇👇

Wat is er veel te doen om de nieuwe landbouwexportcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek recent publiceerde.

De 94,5 miljard euro is in navolging van vorig jaar weer een nieuw exportrecord. De sector zelf is natuurlijk apetrots, maar door velen wordt dit cijfer gezien als een rapportcijfer voor de waanzin van intensieve veehouderij en hoge productie in het dichtst bevolkte land van Europa.

Export én import

Eerst iets meer over die cijfers. We exporteren voor 94,5 miljard euro, maar importeren ook nog eens een forse 64 miljard euro. Daarnaast is 26 miljard euro van de uitvoer afkomstig uit wederuitvoer. Dat zijn landbouwproducten die eerst zijn geïmporteerd, verwerkt en vervolgens weer zijn geëxporteerd. Daarmee blijft 68,5 miljard euro over dat afkomstig is van Nederlandse makelij. Het aandeel van zuivel is in die export met 4,5 miljard overigens zeer beperkt. Met al onze exportcijfers blijven we een grote landbouwnatie als Frankrijk, met zijn veel lager salderend graan, opvallend genoeg wel voor.

0,2 hectare landbouwgrond per Nederlander

Maar al die in- en uitvoerwaarden vertroebelen het beeld van de verhouding productie versus binnenlandse consumptie. Zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat bij het huidige consumptiepatroon er per Nederlander een kleine 0,2 hectare aan landbouwgrond nodig is. Een groot deel daarvan is nodig voor de productie van veevoer en die vindt vaak plaats in het buitenland. Ook de landbouwgronden van de vele tropische producten die we consumeren, zoals koffie en bananen, liggen in de tropen.

Ultieme handelsnatie

Als je alles doorrekent, is er voor de Nederlandse consumptie meer dan 3 miljoen hectare nodig. Helaas telt Nederland maar 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. De cijfers over de landbouwexport tonen aan dat we een ultieme handelsnatie zijn en dat we zorgen voor toegevoegde waarde aan veel bewerkte levensmiddelen. Dat resulteert in een enorme exportwaarde. Die steeds terugkerende vraag of Nederland nou per se de wereld moet willen voeden, is eigenlijk niet relevant. Met ons huidige voedingspatroon hebben we in Nederland niet eens genoeg landbouwareaal om onze eigen bevolking te voeden. Een ontwapenende constatering als ik eerlijk ben.

Bron: Veeteelt blog

Vanavond iets verteld over ons bedrijf bij een nieuw restaurant @Foodvia in Arnhem wie ons vlees gaan serveren.Duurzaamh...
03/01/2020

Vanavond iets verteld over ons bedrijf bij een nieuw restaurant @Foodvia in Arnhem wie ons vlees gaan serveren.
Duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel. Dat past mooi in onze gedachten.samen met @Oregional

Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket
25/12/2019
Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket

Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket

De één met een grote glimlach de ander met tranen in de ogen. Honderden klanten van de Voedselbank Zutphen liepen met tassen vol boodschappen van het industrieterrein in Zutphen een smaakvolle kerst tegemoet. Dankzij een grote actie van tientallen boeren kunnen de honderden gezinnen uit Zutphen en...

Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket
25/12/2019
Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket

Met tranen in de ogen en brok in de keel ontvangen honderden arme gezinnen in Zutphen luxe kerstpakket

De één met een grote glimlach de ander met tranen in de ogen. Honderden klanten van de Voedselbank Zutphen liepen met tassen vol boodschappen van het industrieterrein in Zutphen een smaakvolle kerst tegemoet. Dankzij een grote actie van tientallen boeren kunnen de honderden gezinnen uit Zutphen en...

Eens
29/11/2019
Tot hier en niet verder

Eens

Voor de mensen die ons al langer volgen is het misschien opgevallen dat we soms

23/10/2019
Agrarisch verweer inspecteert nieuws

Duidelijke uitleg

Deze open brief kregen wij in handen van Rudie van Haren, Rudie heeft deze open brief niet geschreven. Dankjewel Rudie. Team Avin.

Open brief aan minister president Rutte.

Ook in de afgelopen week zijn de boeren weer massaal de weg op gegaan, om te protesteren tegen het vermeende stikstofprobleem.
Ik wil u hierbij graag uitleggen dat het een niet bestaand probleem is en de oplossing meegeven die voor alle Nederlanders reëel en acceptabel is.

Stikstof is een belangrijke grondstof van heel veel dingen, de lucht die we inademen bestaat voor 78% uit stikstof, het is een belangrijke bouwsteen voor onze eiwitten en daarom van levensbelang.
Door stikstof kunnen planten ook groeien en groeiende planten nemen weer CO2 op.

Stikstof komt onder andere uit de veehouderij, van de industrie en van transport (vliegtuigen, boten, auto’s, etc)
Door de veehouderij wordt voornamelijk ammoniak uitgestoten.
Door industrie en transport worden voornamelijk stikstofoxiden uitgestoten.
Stikstofoxiden zijn in tegenstelling tot ammoniak giftig en slecht voor de luchtkwaliteit.
Om die reden zijn ook de moderne dieselmotoren uitgerust met AdBlue, een mengsel wat 32% ureum bevat, wat ook in de mest voor ammoniak vorming zorgt. Er wordt dus op die manier nog extra stikstof toegevoegd.
De werking van AdBlue is in het kort als volgt: de AdBlue wordt in het uitlaatsysteem ingespoten in de giftige stikstofoxiden en vormt daar ammoniak, door de reactie met elkaar ontstaat dan echter schone lucht. (Stikstofgas en water).
Dit is een nabootsing van wat er in de lucht gebeurd en is dus zeer positief voor onze luchtkwaliteit!
Nu willen we natuurlijk geen afschaffing van AdBlue, ondanks dat het meer stikstof geeft, want die zorgt voor schone lucht, maar we willen wel gezond verstand terug!
Er is helemaal geen stikstofprobleem!

Waar maken we ons hier dan wel druk om?
Het zogenaamde probleem zit in de depositie, de stikstof die uit de uitgestoten ammoniak en stikstofoxiden neerdaalt op de grond.
Deze stikstof is een welkome aanvulling op landbouwgrond, er behoeft daardoor minder stikstof aangekocht te worden en dat is dus milieuwinst.
Echter zijn er in Nederland binnen Natura 2000 een aantal natuurgebieden afgesproken die ‘stikstofgevoelig’ zijn, dat betekent dat deze natuurgebieden weinig stikstof nodig hebben.
Dit is zo afgesproken, omdat er bijvoorbeeld een plant groeit zoals de wilde orchidee en omdat men die graag wil behouden.
Het is mogelijk dat deze gebieden door de uitstoot en depositie dus een teveel aan stikstof krijgen.

Is dat een probleem?
Nee, dat is geen probleem, de wilde orchidee uit het voorbeeld is een plant die hier niet van oorsprong vandaan komt, maar uit zuidoost Azië, de Filipijnen en Australië.
Aangezien deze plant niet van de vruchtbare Nederlandse grond houdt, is hij hier niet zo belangrijk geworden als de (ook niet van Nederlandse oorsprong) tulp.
De reden dat de orchidee zich hier en daar toch kan ontwikkelen ligt in het feit dat de grond voor bijvoorbeeld turfwinning afgeplagd is en de vruchtbare bovenlaag daardoor verdwenen is.

Moeten we deze ‘stikstofgevoelige’ natuurgebieden dan maar als verloren beschouwen?
Dat hoeft niet, met het juiste beheer, bijvoorbeeld door ze regelmatig opnieuw af te plaggen kunnen deze gebieden blijven bestaan.
Het voert veel te ver om te proberen de depositie zover te verlagen dat er resultaat geboekt wordt en daarnaast kost het beheren en onderhouden vele malen minder dan alles wat nu voorgesteld gaat worden.

Maar kunnen we wel in Brussel aankomen met het feit dat we in 2003 verkeerde beslissingen hebben genomen?
We zijn erachter gekomen dat het PAS ook teruggedraaid kan worden, dus wat is onmogelijk?
Het is ook goed uit te leggen, dat er destijds verkeerd gehandeld is en doelstellingen te hoog zijn genomen.
Op 10 maart 2015 heeft de huidige klimaatchef van de Europese unie Frans Timmermans al gezegd dat de habitat richtlijn te zwaar geïmplementeerd zijn, dat betekent in normaal Nederlands dat de normen voor bepaalde natuurgebieden zwaar overdreven zijn.
Het moet niet moeilijk zijn hem hieraan nogmaals te herinneren om dit geregeld te krijgen.

Geachte premier Rutte, het is één minuut voor twaalf!
30 oktober staat opnieuw een grote actie gepland, laat het zover niet komen, maar laat zien dat u dit land werkelijk bestuurt!
Veel bedrijven in bouw en grond- weg en waterbouw komen nu al in de problemen en die mag u niet tot december op een onzekere uitslag laten wachten.
Nederland doet een beroep op u, stel ons niet teleur!

Namens bouwend Nederland, grond- weg- en waterbouwbedrijven, transporteurs, de agrarische sector en miljoenen andere Nederlanders.

Heel bijzonder. Al is er maar klein stukje van waar.
03/10/2019
Het échte verhaal over de CO2-uitstoot van de luchtvaart | SchipholWatch

Heel bijzonder. Al is er maar klein stukje van waar.

Geregeld lezen wij berichten uit de koker van de luchtvaartindustrie dat haar CO2-uitstoot slechts 2 procent van het nationale totaal zou uitmaken. Wantrouwig geworden door de veelheid aan valse claims uit die hoek, besloten we de achterkant van onze sigarendoos eens te misbruiken voor een berekenin...

Ook wij luiden de noodklok met een zeer oud gebruik.De Nederlandse vlag onderste boven.Hiermee steunen wij onze collega'...
01/10/2019

Ook wij luiden de noodklok met een zeer oud gebruik.
De Nederlandse vlag onderste boven.
Hiermee steunen wij onze collega's wie onderweg zijn naar denhaag.
Succes mannen en vrouwen!!!!

Bij ons duidelijk op verpakking. inpak datum en levensnr van dier.Alles transparant. Anders dan op andere plekken.http:/...
29/09/2019
"Vers" vlees uit supermarkt vaak ouder dan 2 jaar en meerdere keren ingevroren - Neerlander

Bij ons duidelijk op verpakking. inpak datum en levensnr van dier.
Alles transparant. Anders dan op andere plekken.
http://neerlander.nl/2016/09/07/vers-vlees-supermarkt-vaak-ouder-dan-2-jaar-en-meerdere-keren-ingevroren/?fbclid=IwAR3QcccUxK-s32UYe_DpUrFkrOL6asqa

De Consumentenbond heeft in samenwerking met de Nederlandse warenautoriteit een onderzoek ingesteld naar verschillende soorten vlees uit supermarkten. De resultaten

Nieuwe aanwinst voor onze dames
28/09/2019
BAC Oder veilingtopper

Nieuwe aanwinst voor onze dames

De najaarsveiling op het COT in Laren kon rekenen op veel kijkers. Veilingtopper werd de door Henk Visscher uit Dalfsen gefokte BAC Oder. De zoon van Congo uit een Titan-moeder werd door veilingmeester Dirk Reijne afgeslagen voor € 3000,- De stier is aangekocht door Jos Bolk uit Aerdt. In de veili...

Leuk stuk in de gelderlander van vandaag.
24/08/2019

Leuk stuk in de gelderlander van vandaag.

LMB Roes
11/07/2019

LMB Roes

Nieuw afgeleverd Scheaff TL100 aan Natuurkoeien Aerdt

Na 5.000 intensieve uren is het tijd om de shovel te vervangen.
De nieuwe Schaeff TL100 voor J. Bolk is o.a. uitgevoerd met 4e functie incl. high flow, automatische smering, aanhangwagenremventiel, Cleanfix omkeervin en een volledig nieuwe optie voor het instellen van max. rijsnelheid bij vol vermogen / toerental m.b.t. stroblazer.

Wij bedanken Jos voor de opdracht en wensen hem vele plezierige draaiuren toe.

#ROESZEVENAAR #NATUURKOEIEN #KEMPGROEP

Nog paar te gaan en weet 300 balen hooi erbij
18/06/2019

Nog paar te gaan en weet 300 balen hooi erbij

Jammer dat sommige mensen denken dat je iets van een ander mag beschadigen. Waar de een hard voor werkt vernield een and...
07/06/2019

Jammer dat sommige mensen denken dat je iets van een ander mag beschadigen. Waar de een hard voor werkt vernield een ander. Zouden ze niet realiseren wat ze doen?
Met zorg gemaakt en nu vernield. Diep bedroefd waar moet het heen met onze maatschappij.

Altijd fijn als een planning klopt. Vandaag hooi geperst. De axos moest ons eff uit de brand helpen ivm kleine storing A...
02/06/2019

Altijd fijn als een planning klopt. Vandaag hooi geperst. De axos moest ons eff uit de brand helpen ivm kleine storing Arion.
#kleinmaarfijn.
Na de vorige maai beurten met kuilvoer nu eerste voor hooi.
235 mooie pakken hooi #topkwaliteit mooi in het pak voor de regen.

01/06/2019

Voor de mensen wie denken dat ons vlees ook te koop is bij Lidl. Die moeten we teleurstellen. Wij hebben al zeer lange tijd niet meer aan hun geleverd. Ons vlees kunt u kopen bij een erkende scharrel slager. bij De Elsenhof Landwinkel IJsseloord Landwinkel de Woerdt. Maar voor het ruimste assortiment moet u toch bij ons op de boerderij aan de Renbaan in aerdt zijn, onze winkel is geopend op woensdag 15.00-20.00 of op zaterdag 10.00-16.00. dan weet u zeker dat het van ons is.

Vandaag 🎉 Koningsdag🎊 is onze winkel open zoals elke zaterdag!Voor wie toch de BBQ aansteekt 🌦️ zijn er weer mooie overh...
27/04/2019

Vandaag 🎉 Koningsdag🎊 is onze winkel open zoals elke zaterdag!
Voor wie toch de BBQ aansteekt 🌦️ zijn er weer mooie overheerlijke ribeye's, tomahawk, T-bone en nog veel meer in de winkel aan huis verkrijgbaar!

Na aantal dagen uitharden van fundering gaat bouw van loods hard.
24/04/2019

Na aantal dagen uitharden van fundering gaat bouw van loods hard.

Adres

Renbaan 52
Aerdt
6913KL

Openingstijden

Woensdag 15:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 16:00

Telefoon

0650494540

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Natuurkoeien nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Natuurkoeien:

Video's

Voedsel- En Drankbedrijven in de buurt

Comments

geen woorden nodig
Jullie rollade is overheerlijk Jos en Ancilla. We zitten er lekker van te genieten 😋 , en dat op woensdag ... 😉😇