Gamle lensmannsgaarden

Gamle lensmannsgaarden Byas- ektepar som flyttet på landet i 2016, for å overta odelsgården fra 1860. Går motstrøms, o

Kloke Marianne Dolpen kommenterer det så godt:«Stordalen har rett hun, men bøndene hakker i vei på henne som aldri før i...
10/09/2022
Stordalen: – Vi må gjøre norsk matproduksjon sexy

Kloke Marianne Dolpen kommenterer det så godt:

«Stordalen har rett hun, men bøndene hakker i vei på henne som aldri før i kommentarfeltene. Da er det vel like greit at de får seile sin egen sjø eller?

Nei da, det er samarbeid som er tingen, for den bakevja bøndene sitter fast i nå, trenger de hjelp for å komme seg ut av, og der tror jeg Stordalen blir sentral. Hun snakker til folk flest så de lytter, mens bondetoppene langt fra har samme karisma og appell.

Og hun er en av få som fronter at bonden skal ha samme anseelse som leger, sykepleiere og forsvaret, og at bonden skal kraftig opp i inntekt. Men som takk blir hun korsfestet av bønder i kommnetarfeltene.

Stordalen har tilegnet seg mye ny kunnskap, og kommet landbruket i møte på flere ting, mens hennes motstandere er det nærmest hakk i plata på. Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid, før det var luksus å spise kylling. På 80- og 90-tallet fråtset vi ikke i kjøtt slik vi gjør i dag. Kylling var dyrt, så det var helgekos. I dag er kylling og svin masseprodusert, og det billigste kjøttet du kan spise. Jeg er ganske sikker på at både helsa vår og kloden har godt av at vi går ned litt på kjøttforbruket. Stordalens tanker om at helse og mat må sees under ett, er jeg helt sikker på at blir nødvendig etter hvert. Vi spiser oss syke. Mat kan være medisin, men det kan også være det motsatte. Og det som passer for en, trenger ikke å være bra for en annen. Lammekjøtt produsert på fjellbeite, har en gunstig aminosyresammensetning i forhold til om det var produsert i lavlandet og ved hjelp av kraftfor. Foret dyra får er helt avgjørende for hvor sunt sluttproduktet blir, men det er ofte billigste råstoff som blir brukt. Man ser det på både laks og kylling. Ved å bytte ut soyaoljen i kyllingforet med raps, ville man fått et sunnere kjøtt med mer omega 3 og mindre omega 6. Lakseforet er nå i stor grad plantebasert, og dermed har omega 3 blitt halvert i laksen i løpet av 15 år.»

Gunhild Stordalen langet ut mot verdens matsystemer og var klar på at norsk matproduksjon må sidestilles med helsevesenet og Forsvaret.

Denne utviklingen er til å grine av!
22/08/2022

Denne utviklingen er til å grine av!

Enkel matematikk

I år 2000 var det 68,539 jordbruksbedrifter i Norge (kilde: SSB). Hvert år siden har staten og jordbruket selv sørget for at en viss prosentandel av disse brukene har forsvunnet - og i dag er det 38,076 igjen
(2021)

30,463 er borte, altså. I denne perioden er 4 gårdsbruk lagt ned, altså - HVER DAG!!

Statens mål med dette har selvsagt vært å produsere mat til en lavere kostnad, mens jordbruket har tenkt at det blir færre å dele de statlige tilskuddene på.

Ifølge tall fra OECD utgjorde den totale støtten til jordbruket i Norge 1,435% av BNP i år 2000. I 2021 utgjorde denne støtten 0,676%. Mer enn en halvering, altså. 53% for å være nøyaktig.

Støtten til jordbruket har også gått ned i de andre OECD- landene, men her er nedgangen bare 42%.

Så hvem har «vunnet»? Staten eller jordbruket? Eller forbrukerne, kanskje?

For dette skulle også gi oss billigere mat!
Er det noen som har merket noe til det?
Det har gitt dagligvarekjedene lavere innkjøpspriser, men de gir seg aldri på pris. Som vi vet.

Hvis Norge fortsetter i samme takt som til nå vil det i 2040 være mindre enn 9,000 gårdsbruk igjen i landet vårt.

Og da hjelper det fint lite med festtaler som lover oss landbruk over hele landet, økt selvforsyning og styrket matberedskap. For ikke å snakke om lønnsom og bærekraftig norsk matproduksjon.

Da er disse bare tomme ord.
Og de ordene er de farligste!

For da sitter vi igjen med en matproduksjon som er til forveksling lik all annen matproduksjon i verden. Og hvorfor skal vi gidde å bruke penger på det?

Greit å vite, dersom uhellet er ute!
11/05/2022

Greit å vite, dersom uhellet er ute!

23/04/2022

På torsdag slapp vi deler av flokken ut på hjemmebeitet. For lammene er dette første møte med grønt gress og strålende sol. Alltid et finfint øyeblikk! Dessverre ble noen av søyene så ivrige at ett av lammene ble tråkket ned, med brudd i lårbeinet som resultat. Etter å ha konferert med dyrlege ble lammet besluttet avlivet, fordi det ville bli ganske umulig å stabilisere et brudd så høyt oppe. Sånn er dessverre livet, det er kort mellom opptur og nedtur.

Norsk landbruk sliter med å få endene til å møtes. Ukrainske bønder ikler seg skuddsikre vester når de skal i gang med v...
20/04/2022

Norsk landbruk sliter med å få endene til å møtes.
Ukrainske bønder ikler seg skuddsikre vester når de skal i gang med våronna, etter å gjennomsøkt markene for miner og andre farlige gjenstander.

Jeg mangler ord, kontrasten er så ekstrem 😭

Kunne ikke sagt det bedre selv!
19/04/2022

Kunne ikke sagt det bedre selv!

OM MAT OG VERDI

Kva vil det seia å verdsetja noko?

Å vera glad i? Å setja pris på? Ja, absolutt.

Men verdsetjing handlar også heilt konkret om å setja ein verdi på noko. Og i vårt kapitalistiske samfunn inneber det som regel å fastsetja ein pris i kroner og øre.

Nationen melder at 60% av nordmenn no meiner matprisene er for høge. At maten kostar for mykje.

Samstundes bruker vi ein mindre andel av inntekta vår på mat enn nokon sinne. På 60-talet brukte vi 40% av inntekta vår på mat. I 1906 brukte vi 60%. I dag bruker vi 11-12% av inntekta vår på mat. Og sjølv etter mange haldningskampanjar kastar vi framleis enorme mengder mat - faktisk nok til å metta meir enn éin million menneske.

Er det eit teikn på at maten er dyr? Eller snarare tvert imot?

Viss vi hadde tillagt mat ein høg verdi - ikkje berre i kroner men også i kjensler - viss vi hadde visst kor mykje arbeid som gjekk inn i maten og viss vi hadde opplevd korleis det hadde vore å vera utan mat, hadde vi då meint at han var dyr? Hadde vi då kasta så mykje? Hadde vi då tatt han for gitt?

Alle som har hausta tomatar av ein tomatplante ein har vatna og stelt heile våren og sommaren veit verdien av tomaten. Alle som har stelt ein kylling og venta seks månadar på at høna skal byrja å leggja egg, veit verdien av egget. Alle som har tatt imot eit lam, halde det i fanget sitt og gitt det mjølk kvar tredje time veit verdien av eit kilo lammekjøt.

Men dei fleste av oss har aldri gjort desse tinga. Vi har mista kontakten med maten.

Har vi gløymt at det er maten som praktisk talt held oss i live? At mat er den mest verdifulle varen vi har? Har marknadsføringa til kjedemakta påverka oss så mykje at vi tenkjer at mat alltid skal vera billeg uansett? Meiner underbevisstheita vår at det er vår menneskerett å ha tilgong til mat tilnærma gratis?

Kva seier det om våre tanker om mat? Om kva verdi vi legg i maten? Og i siste instans - kva verdi vi legg i oss sjølv?

Mat er ikkje mat. Så langt der i frå. Det er ei verd i forskjell på den billege, langreiste og ofte ultraprosesserte maten du er vand med i butikken og den maten du kjøper frå naboen din. Mat og ekte råvarer som er dyrka med omtanke på bonden sine eigne jorder eller som har gått på beite og ete gras.

Billeg mat er kanskje snill for lommeboka, men han kostar på så mange andre måter. Det er alltid ein pris som skal betalast.

Billeg mat kostar i naturøydelegging. Han kostar i dyrevelferd. Han kostar i antibiotikaresistens og dødsfall. Han kostar i nedlagte gardsbruk og personlege tragedier. Han kostar i klimagassutslepp. Han kostar i landran, svelt og utnytta bønder i fattige land. Og ikkje minst kostar han i helse. Livsstilssjukdomar som kreft og hjerte- og karsjukdomar toppar lista over dødsårsaker i landet vårt med overeldande margin. Vi betaler praktisk talt for kunstig billeg mat med vår eigen liv og helse.

Meininga her er korkje å skremma eller å gi dårleg samvit. Meininga er å utfordra deg litt til å tenkja på kva verdi du og vi som samfunn legg i maten.

Set du pris på maten? Et du han med andakt? Eller er det ein rask og enkel forbruksvare du dyttar nedpå utan å tenkja på kor han kjem frå?

Prisen på mat heng saman med korleis vi verdset han. Mat har altfor lenge vore kunstig billeg, og korleis vi verdset maten har også gått ned. For å få eit økonomisk, miljømessig og sosialt berekraftig matsystem må vi fyrst endra på korleis vi sjølv tenkjer om mat. Vi må starta med oss sjølv og våre tankesett.

🌿 Meiner du at naturen, at dyr, at landskap og klima har ein verdi? Kvifor, eller kvifor ikkje?

💰 Meiner du at bonden si arbeidstid er like mykje verdt som andre folk si? Kvifor, eller kvifor ikkje?

❤️ Og ikkje minst, meiner du at DU SJØLV er verdt nok til at du fortener sunn, fersk, trygg og kortreist mat som gjev deg liv og god helse? Kvifor, eller kvifor ikkje?

Svara du gjev på dei spørsmåla, gjev også verdien av maten.

Lemminga er straks over for i år, og vi ser frem til å slippe alle pelsdottene ut av fjøset og inn på grønne beiter ☺️ B...
18/04/2022

Lemminga er straks over for i år, og vi ser frem til å slippe alle pelsdottene ut av fjøset og inn på grønne beiter ☺️ Bare 3 søyer gjenstår, så er årets lammetåke komplett, og vi er rundt 90 lam rikere 😁

For en liten stund siden var denne nydelige valpeflokken på besøk her hos oss. De fikk hilse både på sauer og fremmede m...
01/02/2022

For en liten stund siden var denne nydelige valpeflokken på besøk her hos oss. De fikk hilse både på sauer og fremmede mennesker, men tok det hele på strak arm. Robuste, gode valper, som nå er klare for å erobre den store verden.

Vi fikk oss plutselig en liten overraskelse, da dette lammet så dagens lys for to dager siden! Noen måneder før de andre...
08/01/2022

Vi fikk oss plutselig en liten overraskelse, da dette lammet så dagens lys for to dager siden! Noen måneder før de andre lammene ventes, men veldig hyggelig likevel 🥰 Så heldige vi er, som får leve så tett på dyrene ❤️

22/07/2021


❤️rge

Kåre Skogstads historie er sterk, og veldig spesiell. Likevel er den dessverre ikke unik. Bønder, som alle andre mennesk...
27/06/2021
En bonde forteller: Derfor sviktet jeg dyrene mine

Kåre Skogstads historie er sterk, og veldig spesiell. Likevel er den dessverre ikke unik. Bønder, som alle andre mennesker, kan slite både fysisk og psykisk. Det kan fort gå utover dyra, og det er det ingen som ønsker.

Kanskje det er på tide å bry seg litt mer, legge seg litt mer oppi hva naboen driver med? Eller hva mener du må til for å forhindre flere slike tragedier?

Hvorfor kan noen la dyra sine drukne i møkk? Det vet Kåre Skogstad. For han gjorde det selv.

Gøy på landet!Mens vi enda bodde i byen, var det utenkelig at jeg, Anita, skulle begynne og grave i hagen med gravemaski...
23/04/2021

Gøy på landet!
Mens vi enda bodde i byen, var det utenkelig at jeg, Anita, skulle begynne og grave i hagen med gravemaskin, sånn helt uten videre. Men her på bondelandet er det mulig, og selvsagt må man da benytte muligheten!

Har ikke gjort det før, men det er ingen grunn for at jeg ikke skal få det til, må bare prøve og feile litt 😅 En time i gravemaskinen førte til et fullt hengerlass bakpå traktoren, og vi er noen skritt nærmere «ny» grønnsakshage 👌🏼 Knallkjekt å lære nye ting, og løse oppgaver som det ikke forventes at jeg kan 💪🏼


Vi skriver 27. Desember, og Kusymren blomstrer fortsatt i marka.  «Her er saa underligt.» -Ordene falt i 1893, men kunne...
27/12/2020

Vi skriver 27. Desember, og Kusymren blomstrer fortsatt i marka. «Her er saa underligt.» -Ordene falt i 1893, men kunne like gjerne kommet i dag. Det er noe merkelig på gang med naturen og klimaet vårt, og dessverre tror jeg ikke det er en positiv utvikling.

Ønsker dere likevel en fin søndag og en god, siste uke av annerledesåret 2020.

17/11/2020

Berta Blacknose elsker epler, men syns visst ikke noe om å få epleskrott oppi vannbøtta 😅 Ser for meg hun tenker «dumme menneske», når hun ser på meg 😄

16/10/2020
Nortura SA

Vi føler oss heldige som har en så dyktig og engasjert rådgiver som Stian Espedal! Gratulerer så masse fra oss her på Talgje 👏🏼

Vår egen superhelt Stian Espedal kaller sauen 🐑 for naturens egen superhelt, - sauen er gullet vårt sier Stian!

Møt Stian i sitt rette element, hvem er denne ildsjelen, han som ikke skiller på jobb og fritid. Hvordan får han motivasjon i arbeidet til å stå på som han gjør?

Det er vel ingen som kan sies å være mer fortjent Landbruksprisen tildelt av selveste ministeren 👏😊

Takk Stian for den flotte representanten du er for oss og den norske bonden! 🙏

God dag mann, økseskaft!Er det virkelig for mye forlangt å be de store kjedene bruke sunn fornuft? Kan NorgesGruppen ASA...
24/09/2020

God dag mann, økseskaft!

Er det virkelig for mye forlangt å be de store kjedene bruke sunn fornuft? Kan NorgesGruppen ASA, Coop, REMA 1000 med flere stå inne for denne horrible praksisen, der råvarer som ikke passer inn i normen, forkastes?

Nok er nok, dette kan ikke vi forbrukere godta lengre! Ja takk til kort, tykk, lang og tynn purre, agurk, potet, epler og hva det måtte være!

Beklager, men purra er for stor?

Samtidig som vi ikke kan forsørge mer enn 40 prosent av folka våre med mat, kom det i år for mye norsk purre opp av jorda.

Purra var for stor. Det var rett og slett for mye mat!

Derfor må bonden skrelle av lag på lag på purra slik at den får riktig diameter og kan selges til deg og meg.

Det betyr at bonden taper ikke bare penger på det som skrelles av. Bonden må også betale for å bli kvitt «matsøppelet».

Det beste er at purra har god lagringsevne. Vi har mulighet for å spise norsk purre til langt over jul - kanskje ennå lenger.

Men hvem skal bestemme diameteren på hva vi skal spise? Er det NorgesGruppen, REMA 1000, og Coop?

Eller skal det naturen har å by på sette premissene?

Vil vi ha norske bønder som produserer maten vår i framtiden må vi spise mer av det den norske bonden produserer. Både smått og stort!

Sammen skaper vi bærekraft! Ha en bra dag folkens😎 Potet- og purreløksuppe her i kveld.

24/09/2020

20/09/2020

De begynner og bli fortrolige, disse nykommerne våre. Ikke bare med oss tobeinte, de går nå sammen med 6 av vårens kopplam, og sammen har disse 10 blitt en fin, liten gjeng 😄
Så glad for at vi har disse dyra, og for at vi fikk muligheten for å leve livet på landet ❤️
~

Firerbanden begynner og finne roen i nytt hjem!For noen dager siden flyttet 3 søyelam og 1 værlam med 50% Valais Blackno...
31/08/2020

Firerbanden begynner og finne roen i nytt hjem!
For noen dager siden flyttet 3 søyelam og 1 værlam med 50% Valais Blacknose gener, inn her på Gamle lensmannsgaarden. De har ikke fått navn enda, men du er velkommen til å bidra med forslag 🥰
~

Dette er det gamle hønsehuset på gården. I altfor mange år har det kun blitt brukt som lager. Men jeg håper at det på ny...
19/08/2020

Dette er det gamle hønsehuset på gården. I altfor mange år har det kun blitt brukt som lager. Men jeg håper at det på nytt skal bli aktivitet i den nydelige bygningen, og drømmene om hva det skal brukes til, er mange. I mellomtiden må det vedlikeholdes, og jeg klargjør etter beste evne for nye strøk med maling. På døra dukket det opp gamle lag med grønnfarge under alt det hvite, og jeg lurer på hva dere mener. Beholde alt hvitt, eller skal dørpartiet bli grønt igjen?
~
@ Talgje

Vi har bestemt oss for å utvide saueflokken vår, med en rase som det foreløpig finnes svært få av i Norge. Valais Blackn...
17/08/2020

Vi har bestemt oss for å utvide saueflokken vår, med en rase som det foreløpig finnes svært få av i Norge. Valais Blacknose heter den, og det er nesten så man kunne tro den var tatt rett ut av en tegneserie 😄 Søtere enn dette tror jeg nesten ikke det er mulig å bli, og vi gleder oss veldig til å ta imot nye medlemmer til flokken 😍

Det er mange gode grunner for å ta turen til den flotte øya vår. I artikkelen nevnes Fiolen familiepark og Gard gartneri...
24/05/2020
Opplev blomar og dyr til Talgje - Ryfylke.no

Det er mange gode grunner for å ta turen til den flotte øya vår. I artikkelen nevnes Fiolen familiepark og Gard gartneri, som begge er verdt et besøk. I tillegg har vi ei nydelig kirke fra middelalderen, et utall fornminner, nydelig natur, frisbeegolf, fiske- og bademuligheter, flotte turløyper og ikke minst mange hyggelige mennesker 😊

Hjertelig velkommen hit!

Øya Talgje er ikkje så stor, men jammen rommar den både ein flott familiepark og eit bugnande gartneri som får folk til å ta vegen gjennom tunnelen! Fiolen Familiepark ligg aust på øya med flott utsikt over fjorden. Her kan ein oppleva nærkontakt med både gardsdyr som sauer, griser og kanin...

08/05/2020

Er det lov å skryte litt?
Altså, «alle» sa at vi ikke burde pløye og horve opp dette jordstykket, fordi det ville bringe frem så altfor mye stein. Men husbonden var bestemt på at han ville prøve likevel, blant annet fordi en av hans dyktige lærere på framsnakket effekten av den type jordbearbeiding.

Så nå har han (med god hjelp) plukket stein hver kveld i ei uke, og det ser endelig ut til å nærme seg slutten!

Selv har jeg slitt med ryggvondt, så jeg var kun ute en liten tur i går kveld, for å dokumentere resultatet.

Bra jobbet, eller hva?


19/04/2020

Så privilegerte vi er, som kan bo akkurat her! Det er tidvis knallhardt arbeid, men herlighet så mange perler av noen øyeblikk vi får i betaling 🥰
~
13/04/2020

En spesiell, men likevel fin, påske er straks over. Det samme er lemminga, i hvert fall her hos oss. Hvordan ligger dere andre an, har det kommet mye lam?
~
🐥

Viktigheten av å være bevisste forbrukere, har aldri vært større enn akkurat nå. Se etter opprinnelsesland før du handle...
31/03/2020

Viktigheten av å være bevisste forbrukere, har aldri vært større enn akkurat nå. Se etter opprinnelsesland før du handler, og velg norsk når du kan 🙏🏼

Går du i fella?

Samtidig som den norske bonden må kaste tonnevis av poteter, som kommer opp av jorda med feil størrelse, importerer BAMA poteter fra Israel og Frankrike med riktig størrelse.

Til info er potetlandet Norge 100 prosent selvforsynt med potet fra den norske bonden.

Likevel importerer BAMA poteter i løsvekt fra Israel. Potetene pakkes i Norge, og selges under BAMA sitt nye varemerke Season. For 1,5 kg nypotet fra Israel må du betale kr 41,90.

BAMA importerer også franske amadinepoteter. «Eksklusivt», med det franske flagget på nettingen, koster 1,5 kg franske poteter kr 44,90 i butikk.

Hva tilbyr den innovative norske potetbonden av produkter til oss forbrukere ut i butikk:

Potet løsvekt 17,50 pr kg
Potet allround 39,90 for 2 kg
Pimpernell 39,90 for 2 kg
Mandelpotet 49,90 for 2 kg
Ringerikspotet 34,90 for 2 kg
Mandelpotet små 27,90 pr kg
Perlepotet 24,90 for 400 g
Morenepotet 24,90 for 650 g
First price 29,90 for 2,5 kg

BAMA importerte poteter i samme butikk:

Season fra Israel 41,90 for 1,5 kg
Franske amadine 44,90 for 1,5 kg

Hvorfor importerer BAMA poteter, og selger det under sitt nye varemerke Season?

BAMA rigger seg for import. De tjener mye mer penger på import, enn å selge norsk. Derfor bygger BAMA opp sitt eget varemerke Season på bekostning av den norske bonden.

Jo flere forbrukere, som av uvitenhet kjøper Season, jo mer kan BAMA importere, og desto mindre får den norske bonden solgt år etter år.

Jeg rigger meg for norske poteter fra den norske bonden - også i fremtiden. Derfor går jeg ikke i Season fella! Ha en bra dag😎

Flott, solidarisk kampanje fra Meny, for å fremme salget av lokalmat. Se etter merket «Matskatt», og støtt dine lokale p...
31/03/2020
MENY kutter prisene på Matskatter | Meny.no

Flott, solidarisk kampanje fra Meny, for å fremme salget av lokalmat. Se etter merket «Matskatt», og støtt dine lokale produsenter!

Nå kutter vi prisene på 3000 matskatter og i tillegg gir vi 10% av det du betaler tilbake til produsentene.

De 7 første lammene har kommet, og hele familien er i sving for å få hverdagen til å gå rundt. Hektisk, men veldig kjekt...
28/03/2020

De 7 første lammene har kommet, og hele familien er i sving for å få hverdagen til å gå rundt. Hektisk, men veldig kjekt! 🥰

27/03/2020

Mens vi venter på at vårens vakreste eventyr, lamminga, skal starte, må markene gjødsles.

Landbruks- og matdepartementet (Norge)
24/03/2020
Landbruks- og matdepartementet (Norge)

Landbruks- og matdepartementet (Norge)

Hvis du er bonde i isolasjon eller karantene, kan du likevel stelle dyrene dine. Du må uansett følge de øvrige kravene fra helsemyndighetene

17/03/2020
Extra Finnøy

Imponert over lokalbutikken vår, som stiller opp for kundene sine

Koronasituasjonen:

Extra Finnøy køyrer varene til deg

Er du blitt sjuk? Er du i karantene? Nå kan me køyra varene ut til deg.

Nå må me alle strekkja oss litt lenger for å hjelpa! Me på Extra Finnøy tilbyr derfor utkøyring av daglegvarer til dei som er blitt sjuke av koronaviruset eller er i ein situasjon der dei er i karantene. Ordninga gjeld for alle på øyane Finnøy og Talgje.

Dersom du bestiller før klokka 12.00 blir varene køyrd ut same dagen. Viss bestillinga skjer etter kl. 12.00, kjem me med varene dagen etter. Ordninga gjeld måndag til laurdag. Dersom du bestiller etter kl. 12.00 laurdag, kjem varene på måndag.

Du kan betala via vipps eller coopay. Laster du ned coopay og legger inn ditt bankkort, kan me foreta betaling via denne. Har du konto/er kredittkunde hos Coop Finnøy, kan me senda faktura.

Bestill på e-post til [email protected] eller på sms 911 37 415. Dette nummeret blir også brukt til vippsbetaling.
Skriv handleliste og merk tydeleg med namn, telefonnummer og adresse.

Merk: Me legg ikkje på køyregebyr.

Ikkje nøl med å ta kontakt.

Beste helsing oss på Extra Finnøy.

DETTE KAN ME!

Denne barnefamilien trenger din hjelp, for å kunne drive gården videre. Kan du bidra, ved å dele videre, støtte med noen...
14/02/2020
Kristin ber om spleis til frittgående høner

Denne barnefamilien trenger din hjelp, for å kunne drive gården videre.

Kan du bidra, ved å dele videre, støtte med noen kroner eller gjerne begge deler? Intet beløp for lite, intet beløp for stort.

Dersom halvparten av oss som nå tilhører nye Stavanger kommune bidrar med kun 29 kroner hver, er gården deres reddet.

Du finner innsamlingen her:

spleis.no/frittgåendehøner

Kristin Spanne Fausk trenger to millioner kroner til å bygge om til frittgående produksjon av egg, men banken sier nei. Nå håper hun på folkefinansiering.

03/02/2020

For første gang på altfor mange år, brakket vi denne dyrka marka nå i høst. Resultatet taler for seg, det har fått den kjedelige, gulbrune fargen som landskapet ellers gjerne har på denne tiden. Men når du kikker på områdene rundt, er de fortsatt veldig grønne. Og det til tross for at Trump med flere ikke tror på global oppvarming 🤔
~~~~

Gamle lensmannsgaarden
31/12/2019

Gamle lensmannsgaarden

2019 går mot slutten, og da passer det godt å mimre litt. For i år har vi blant annet restaurert et sommerfjøs, ryddet i...
28/12/2019

2019 går mot slutten, og da passer det godt å mimre litt. For i år har vi blant annet restaurert et sommerfjøs, ryddet i skogen vår, felt trær som er gjort om til ved og plank, malt flere bygg, og satt i gang en stor ombygging av det som tidligere ble brukt til høylåve. Sistnevnte arbeid går mot slutten, og når vi er i mål med det, skal vi kunne øke sauebestanden til cirka 60 vinterforede. Vi går med andre ord motvinds, og bygger ut når andre legger ned. Bare tiden kan avgjøre om det er lurt eller ikke. Vi føler oss i hvert fall trygge på at det er sau vi ønsker å drive med, og gleder oss til fortsettelsen!

Med disse bildene vil vi takke venner, kjente og ukjente for året som har gått, og ønske dere alle et godt, nytt år.

Nå venter et nytt år, og nye muligheter!
~@ Talgje

Hei! Vil du støtte innsamlingen min, enten ved å dele spleisen videre og/eller bidra med noen kroner?I så fall sier jeg ...
28/11/2019

Hei! Vil du støtte innsamlingen min, enten ved å dele spleisen videre og/eller bidra med noen kroner?

I så fall sier jeg tusen takk, for den nydelige kirka vår trenger virkelig nytt orgel 🙏🏼

Gå inn her👇🏼
spleis.no/orgeltiltalgje
Vi ler av det nå, men det var ikke fullt så gøy da det stod på! For denne bondekona fikk skambank av væren Karluf, tidli...
15/11/2019

Vi ler av det nå, men det var ikke fullt så gøy da det stod på! For denne bondekona fikk skambank av væren Karluf, tidligere denne uka. Skulle bare (velkjent?) inn og se til dyra, da Karluf brått bestemte seg for at han ville ha damene sine for seg selv. Ikke bare ble jeg stanget til blods, halebeinet mitt fikk seg også en skikkelig smell da jeg seilet gjennom lufta og landet på en betongblokk 🙈
Budskapet er derfor; vær forsiktig, i alt du gjør. Også når du «bare skal», for det er som regel akkurat da det går galt.

HMS i fokus, alltid! 🙏🏼
~Nettopp! Selvfølgelig velger vi norskprodusert, kortreist, kvalitetskjøtt fremfor importert, langreist kjøtt med mye stø...
08/11/2019
«Ingen» vil ha sauekjøtt – Torkel har solgt nesten et tonn på to uker

Nettopp! Selvfølgelig velger vi norskprodusert, kortreist, kvalitetskjøtt fremfor importert, langreist kjøtt med mye større mengder antiobiotika, så lenge det gjøres tilgjengelig!

Mens norske fryselagre fylles opp med tonnevis av sauekjøtt ingen vil ha, selger en lokal butikk i Skien sau til den store gullmedalje.

Bilde fra dagens tilsynsrunde. Godt de stakkarene ikke skjønner hva grønnfargen betyr, for da hadde de kanskje blitt fla...
07/11/2019

Bilde fra dagens tilsynsrunde. Godt de stakkarene ikke skjønner hva grønnfargen betyr, for da hadde de kanskje blitt flaue. Flaue sauer, tenk for et syn! 😆
~Dette budskapet trenger å nå ut til alle dem som tror at boikott av norske råvarer kan fortsette uten store, og langsikt...
27/09/2019

Dette budskapet trenger å nå ut til alle dem som tror at boikott av norske råvarer kan fortsette uten store, og langsiktige konsekvenser. Del, del, del!NBS jobber hver dag for at det skal lønne seg å produsere norsk mat på lokale ressurser.

Trykk på linken for å melde deg inn i organisasjonen som jobber for norsk mat på norske ressurser. Vi trenger flere med å dra norsk landbrukspolitikk i riktig retning.
👇👇👇
https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=397

Det er stille på Instagram, men her på Gamle lensmannsgaarden skjer det stadig saker og ting. Vi jobber blant annet med ...
19/09/2019

Det er stille på Instagram, men her på Gamle lensmannsgaarden skjer det stadig saker og ting. Vi jobber blant annet med å sette i stand den gamle låven, for å kunne utvide sauebestanden. Veldig deilig å se disse gamle byggene tilbake i bruk, og i bedre stand enn for kun kort tid siden!


@ Talgje

Adresse

Talgjevegen 60
Østabø
4163

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Gamle lensmannsgaarden legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Gamle lensmannsgaarden:

Videoer

Del

Type

Om gamle lensmannsgaarden

Min mann og jeg er blodferske bønder, etter å ha overtatt denne vakre odelsgården fra 1860. Bli med på vår reise inn i bondelivets utfordringer og gleder da vel!

Mat Og Drikke-selskaper i nærheten

#}