Clicky

Batnfjord Vassverk SA

Batnfjord Vassverk SA Batnfjord Vassverk SA si FB-side nyttes til å nå publikum hurtig med varsler om vannleveringen. Følg siden, og få varsel direkte på din egen skjerm.

Batnfjord Vassverk SA sin FB-side nyttes for å nå publikum hurtig med driftsmeldinger, som f. eks. om uhell, vannavstenging, vanningsforbud o.l. Alle i familien eller på arbeidsplasse får varsler direkte til egen skjerm om de følger siden
Siden nyttes ikke til toveis kommunikasjon til medlemmene; Slik kontakt må skje pr. e-post, telefon eller brevpost.

Åpent som vanlig

!!! VANNAVSTENGING og REDUSERT LEVERINGSEVNE !!!Det blir vannavstenging og redusert leveringsevne, onsdag 1. desember, 2...
30/11/2021

!!! VANNAVSTENGING og REDUSERT LEVERINGSEVNE !!!
Det blir vannavstenging og redusert leveringsevne, onsdag 1. desember, 2021 kl. 09:00- 17:00.
Detaljer: www.batnfjordvassverk.no

21/09/2021

Oppfølging vannanalyser.
I gårsdagens uttak av vannprøver ble det ikke funnet Koliforme bakterier eller E. Coli, verken i bassenget eller perifert i ledningsnettet. Tidligere anbefaling om koking av drikkevann trekkes tilbake.

17/09/2021

Bakteriefunn.
Det ble ved siste rutineprøve gjort funn av koliforme bakterier i bassenget og på ledningsnettet i bygda.

Kontrollprøver tatt ut på onsdag viste funn av en stk. koliform bakterie ute på ledningsnettet, men det ble ikke gjort nytt funn i vannprøven fra bassenget.

Batnfjord Vassverk SA har tømt, gjort rent og desinfisert bassenget, før det på nytt ble tatt i bruk for drikkevann.

Personer med nedsatt immunforsvar / dårlig helse kan med fordel koke drikkevannet.

Det blir tatt ut nye vannprøver førstkommende mandag, når vannet fra nydesinfisert basseng har nådd helt ut til ledningsnettets ytterpunkter.

Se www.batnfjordvassverk.no

Varsel om vannstenging - Blakstad.  Tidsrom:    Mandag 7. desember 2020,  kl. 09:00 - 16:00,     Sted:   ...
06/12/2020

Varsel om vannstenging - Blakstad.

Tidsrom: Mandag 7. desember 2020, kl. 09:00 - 16:00,
Sted: Gjemnesvegen 260 - 289
Husk:
- På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
- Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
- Ikke start vaskemaskiner.
- Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

www.batnfjordvassverk.no

!! Vannstenging Harstad !!Det er 2 lekkasjer på Harstad som må repares, og vannet må stenges mens arbeidet pågår:Stengev...
03/12/2020

!! Vannstenging Harstad !!

Det er 2 lekkasjer på Harstad som må repares, og vannet må stenges mens arbeidet pågår:

Stengevarsel for første arbeidsted:
Sted: Gaupsetvegen 193 - 362
Tidsrom: Fredag 4. desember 2020, kl. 09:00 - 14:00,

Stengevarsel for andre arbeidssted:
Sted: Gaupsetvegen 113 - 125
Tidsrom: Fredag 4. desember 2020, kl. 12:oo - 18:00,

Dersom arbeidet på første arbeidsted tar lengre tid enn forventet, kan arbeidet på andre arbeidsted bli utsatt til dagen etter. I så fall blir oppdatert varsel sendt ut.

HUSK:
På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
Ikke start vaskemaskiner.
Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

Se www.batnfjordvassverk.no

!!! Vannavstenging !!!På grunn av arbeid på ledningsnettet blir det slik vannavstengning: Tidsrom: onsdag 2. desember 2...
01/12/2020

!!! Vannavstenging !!!

På grunn av arbeid på ledningsnettet blir det slik vannavstengning:

Tidsrom: onsdag 2. desember 2020, kl. 09:00 - 16:00,
Sted: Gjemnesvegen 260 - 289

HUSK:
På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
Ikke start vaskemaskiner.
Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.

Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

Oppdateringer på www.batnfjordvassverk.no

!!! Vannavstenging !!! Påminnelse om vannavstenging, tidligere sendt pr. brevpost / e-post. Minner også om at løpende o...
15/11/2020

!!! Vannavstenging !!!
Påminnelse om vannavstenging, tidligere sendt pr. brevpost / e-post. Minner også om at løpende oppdateringer om arbeidet vil skje på www.batnfjordvassverk.no

Normatic AS
24/10/2020

Normatic AS

BATNFJORDSØRA VBA i Gjemnes kommune er i byggefasen og Batnfjord Vassverk SA håper å kunne levere vann til forbrukerne før jul 2020. Normatic leverer driftskontrollsystem - Normatic Webserver 4.2, serversystem og IKT arbeider, kommunikasjonsløsninger, automasjonsengineering, instrumentering og prosessautomasjonsanlegg. Normatic takker Nordic Water Products AB og Batnfjord Vassverk SA for et spennende oppdrag 😃.

Batnfjord Vassverk SA
10/10/2020

Batnfjord Vassverk SA

Batnfjord Vassverk SA's cover photo
10/10/2020

Batnfjord Vassverk SA's cover photo

!!! VANNAVSTENGING - redusert leveringsevne !!!På grunn av at det nye renseanlegget skal tilkobles hovedvannledningen, ...
04/08/2020

!!! VANNAVSTENGING - redusert leveringsevne !!!

På grunn av at det nye renseanlegget skal tilkobles hovedvannledningen, må slik vannavstengning gjennomføres:

Onsdag 5. august 2020 fra kl. 10:00 - 14:00, for
- Solsida boligfelt, med unntak av Solsidavegen 1-12.
- Gaupsetvegen 127 - 362.
- Batnfjordsvegen 174 - 409
- Silsetvegen; alle abonnenter.

Husk:
- På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk.
- Varsle alle i familien / arbeidsplassen.
- Ikke start vaskemaskiner.
- Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår.
..........................................................................
Øvrige abonnenter vil få vann fra Høgset Kommunale vannverk. På grunn av begrenset leveringskapasitet, bes det om at vannforbruket begrenses mest mulig det aktuelle tidsrommet.

Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

VIKTIG. Enkelte, høyereliggende abonnenter opplever trykkfall, noe som skyldes stort vannforbruk. Det bes om at alle utv...
27/06/2020

VIKTIG. Enkelte, høyereliggende abonnenter opplever trykkfall, noe som skyldes stort vannforbruk. Det bes om at alle utviser forsiktighet med sitt vannforbruk, slik at tvungen rasjonering unngås.
Se www.batnfjordvassverk.no

VANNAVSTENGING på Haltbakkan og REDUSERT VANNLEVERING i øvre del av Batnfjorden mandag 16. mars fra kl. 09:oo, på grunn ...
15/03/2020

VANNAVSTENGING på Haltbakkan og
REDUSERT VANNLEVERING i øvre del av Batnfjorden mandag 16. mars fra kl. 09:oo,
på grunn av arbeid på ledningsnettet.
Se detaljer på www.batnfjordvassverk.no

17/01/2020

Arbeidet på Nåstadøren avsluttes nå, og abonnenter på strekningen Batnfj. sentrum - Løvold får igjen normal vannforsyning så snart farget vann er tappet ut av ledningen.

VANNAVSTENGING for abonnenter på strekningen Batnfj. Sentrum - Løvold, i morra fredag 17.1.20 fra kl. 9:oo, pga reparasj...
16/01/2020

VANNAVSTENGING for abonnenter på strekningen Batnfj. Sentrum - Løvold, i morra fredag 17.1.20 fra kl. 9:oo, pga reparasjon av lekkasje. Se detaljer; www.batnfjordvassverk.no

!! Lekkasje ukjent sted !! Etter at dagens reparasjon av lekkasje, er vannforbruket fortsatt det doble av det normale. D...
28/12/2019
Aktuelt

!! Lekkasje ukjent sted !!
Etter at dagens reparasjon av lekkasje, er vannforbruket fortsatt det doble av det normale. Det bes om at abonnenter og grunneiere ser etter og varsler om lekkasjer. Abonnentene må forvente korte vannavstengninger mens lekkasjesøk pågår. Se detaljer www.batnfjordvassverk.no

27/12/2019

!!! STENGEVARSEL !!!
Det er oppdaget ledningsbrudd på Harstad.
Abonnenter på strekningen Gaupsetvegen nr. 40 - 73, med unntak av husnummer 67, 69 og 71, får avstengt vannet i tidsrommet mens reparasjon pågår; lørdag 28.12.2019 tidligst fra kl. 08:00 og i ca 4-5 timer.
Alle andre abonnenter får normal vannlevering.
Husk på forhånd å tappe vann for hushold og toalettskylling.

27/12/2019

Det må forventes redusert trykk og farget vann, pga stort vannforbruk som følge av brannslukking. Situasjonen overvåkes og normaltilstand gjenopprettes så snart det er mulig.

07/11/2019

Pålagt vannrasjonering oppheves.
Det oppfordres likevel til måtehold i vannforbruket i kommende dager, fram til vi er sikre på at uønska hendelser er tatt hånd om på stabil måte. Begge produksjonslinjer for drikkevann kan nå kjøres samtidig igjen. Situasjonen blir nøye overvåket og fulgt opp i tiden som kommer.
Se www.batnfjordvassverk.no for flere detaljer.

17/10/2019

Oppdatering om vannleveranse.
Det leveres nå kloret vann, og rasjonering er fortsatt nødvendig. Se www.batnfjordvassverk.no

17/10/2019

!!!!!!!! VIKTIG !!!!!
Forbruket er fortsatt for stort, og bassenget er i ferd med å tømmes. Det bes om stans i alt vannforbruk inntil vi får igangsatt reservekloranlegget

!!! Viktig !!!Problemer som ikke er identifisert fører til begrenset rensekapasitet, og vi ser oss derfor nødt til å in...
17/10/2019

!!! Viktig !!!
Problemer som ikke er identifisert fører til begrenset rensekapasitet, og vi ser oss derfor nødt til å innføre begrenset vannrasjonering.
Se www.batnfjordvassverk.no

30/07/2019
!!! VANNRASJONERING !!! På grunn av teknisk svikt i renseanlegget er rensekapasiteten halvert.Utsrakt vanning fra sprede...
16/05/2019

!!! VANNRASJONERING !!!
På grunn av teknisk svikt i renseanlegget er rensekapasiteten halvert.
Utsrakt vanning fra spreder eller slange blir forbudt.
Se www.batnfjordvassverk.no

23/03/2019

En del brunt vann kan oppleves, etter stor tapping pga brannslukking. Tapp gjerne litt fra en kaldtvannskrane inntil vannet er klart.

19/12/2018

Varsla vannavstengingen blir desverre også gjeldende fra Myran på Silset og Bjerkeset, samt hele Silsetvegen.

!!! VANNAVSTENGING !!! Gaupsetvegen 127-362,  Ons. 19. des. fra kl. 11:00.pga reparasjon av ledningsbrudd.Se www.batnf...
18/12/2018

!!! VANNAVSTENGING !!!
Gaupsetvegen 127-362, Ons. 19. des. fra kl. 11:00.pga reparasjon av ledningsbrudd.
Se www.batnfjordvassverk.no

Adresse

Batnfjordsvegen 74
Batnfjordsøra
6631

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Batnfjord Vassverk SA legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Batnfjord Vassverk SA:

Mat Og Drikke-selskaper i nærheten


Andre mat og drikke-selskaper i Batnfjordsøra

Vis Alle

Kommentarer

!!! VANNAVSTENGING og REDUSERT LEVERINGSEVNE !!! Det blir vannavstenging og redusert leveringsevne, onsdag 1. desember, 2021 kl. 09:00- 17:00. Detaljer: www.batnfjordvassverk.no
Oppfølging vannanalyser. I gårsdagens uttak av vannprøver ble det ikke funnet Koliforme bakterier eller E. Coli, verken i bassenget eller perifert i ledningsnettet. Tidligere anbefaling om koking av drikkevann trekkes tilbake.
Bakteriefunn. Det ble ved siste rutineprøve gjort funn av koliforme bakterier i bassenget og på ledningsnettet i bygda. Kontrollprøver tatt ut på onsdag viste funn av en stk. koliform bakterie ute på ledningsnettet, men det ble ikke gjort nytt funn i vannprøven fra bassenget. Batnfjord Vassverk SA har tømt, gjort rent og desinfisert bassenget, før det på nytt ble tatt i bruk for drikkevann. Personer med nedsatt immunforsvar / dårlig helse kan med fordel koke drikkevannet. Det blir tatt ut nye vannprøver førstkommende mandag, når vannet fra nydesinfisert basseng har nådd helt ut til ledningsnettets ytterpunkter. Se www.batnfjordvassverk.no
Varsel om vannstenging - Blakstad. Tidsrom: Mandag 7. desember 2020, kl. 09:00 - 16:00, Sted: Gjemnesvegen 260 - 289 Husk: - På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk. - Varsle alle i familien / arbeidsplassen. - Ikke start vaskemaskiner. - Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår. Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart. www.batnfjordvassverk.no
!! Vannstenging Harstad !! Det er 2 lekkasjer på Harstad som må repares, og vannet må stenges mens arbeidet pågår: Stengevarsel for første arbeidsted: Sted: Gaupsetvegen 193 - 362 Tidsrom: Fredag 4. desember 2020, kl. 09:00 - 14:00, Stengevarsel for andre arbeidssted: Sted: Gaupsetvegen 113 - 125 Tidsrom: Fredag 4. desember 2020, kl. 12:oo - 18:00, Dersom arbeidet på første arbeidsted tar lengre tid enn forventet, kan arbeidet på andre arbeidsted bli utsatt til dagen etter. I så fall blir oppdatert varsel sendt ut. HUSK: På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk. Varsle alle i familien / arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner. Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår. Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart. Se www.batnfjordvassverk.no
!!! Vannavstenging !!! På grunn av arbeid på ledningsnettet blir det slik vannavstengning: Tidsrom: onsdag 2. desember 2020, kl. 09:00 - 16:00, Sted: Gjemnesvegen 260 - 289 HUSK: På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk. Varsle alle i familien / arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner. Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår. Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart. Oppdateringer på www.batnfjordvassverk.no
!!! Vannavstenging !!! Påminnelse om vannavstenging, tidligere sendt pr. brevpost / e-post. Minner også om at løpende oppdateringer om arbeidet vil skje på www.batnfjordvassverk.no
!!! VANNAVSTENGING - redusert leveringsevne !!! På grunn av at det nye renseanlegget skal tilkobles hovedvannledningen, må slik vannavstengning gjennomføres: Onsdag 5. august 2020 fra kl. 10:00 - 14:00, for - Solsida boligfelt, med unntak av Solsidavegen 1-12. - Gaupsetvegen 127 - 362. - Batnfjordsvegen 174 - 409 - Silsetvegen; alle abonnenter. Husk: - På forhånd å tappe vann til hushold og toalettbruk. - Varsle alle i familien / arbeidsplassen. - Ikke start vaskemaskiner. - Steng gjerne egen hovedkran mens arbeidet pågår. .......................................................................... Øvrige abonnenter vil få vann fra Høgset Kommunale vannverk. På grunn av begrenset leveringskapasitet, bes det om at vannforbruket begrenses mest mulig det aktuelle tidsrommet. Det må påregnes farget vann en stund etter endt arbeid. Tapp det ut ved å la kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.
VIKTIG. Enkelte, høyereliggende abonnenter opplever trykkfall, noe som skyldes stort vannforbruk. Det bes om at alle utviser forsiktighet med sitt vannforbruk, slik at tvungen rasjonering unngås. Se www.batnfjordvassverk.no