Clicky

Hias IKS

Hias IKS Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør av vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Denne siden er en informasjonsside for Hias. Hias IKS er Innlandets største vann- og avløpsselskap, eid av Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune. Vi har en arbeidskultur i tråd med vår visjon om å være 'et skritt foran'. Det gjør at vi ligger langt fremme i utvikling, forskning og innovative løsninger innen vann- og avløpsbransjen. Med rundt 60 høyt engasjerte og motiverte ansatte er vi med på

utvikle fremtidsrettede løsninger i tråd med våre verdier; miljøbevisst, pålitelig og handlekraftig. Ved misfarget drikkevann, ring vakttelefonen i din kommune:
Hamar: 971 87 497
Løten: 951 54 466
Ringsaker: 975 52 350 / 975 52 370
Stange: 900 88 108

Åpent som vanlig

Vil du eller noen du kjenner bli lærling i Hias? Fra høsten tilbyr Hias læreplass i fagene automasjon og kjemiprosess og...
11/01/2023
Vil du bli lærling i Hias?

Vil du eller noen du kjenner bli lærling i Hias? Fra høsten tilbyr Hias læreplass i fagene automasjon og kjemiprosess og laboratoriefag.

Fra høsten 2023 tilbyr Hias læreplass i fagene automasjon og kjemiprosess og laboratoriefag.

Hias kartlegger innholdet i avløpet.Hias gjennomfører nå en utvidet kampanje for å undersøke innholdet i avløpet. -Vi ka...
06/01/2023

Hias kartlegger innholdet i avløpet.

Hias gjennomfører nå en utvidet kampanje for å undersøke innholdet i avløpet. -Vi kartlegger påslipp av miljøgifter og organisk belastning på ulike punkter på avløpsnettet, det vil si pumpestasjoner og septikmottak. Kampanjen vil pågå til godt utpå vinteren, sier Mai Riise, Vann- og avløpssjef i Hias.

Miljøgifter i avløpsvann til offentlig avløpsanlegg kan forurense Mjøsa og gjødselproduktene, skape problemer på ledningsnettet og renseanlegget, og være helseskadelig for de som jobber ved anlegget. Ferdig renset avløpsvann fra Hias slippes ut i Mjøsa. Påslipp av avløpsvann som er mer forurenset enn vanlig kommunalt avløpsvann kan i tillegg føre til økte utgifter for kommunene.

Hias tar jevnlig prøver og følger kontinuerlig med på innholdet i avløpet. -I tillegg gjennomfører vi med jevne mellomrom kartlegging av påslipp i avløpsnettet. Dette er i tråd med de anbefalingene vi har fått fra myndighetene, sier hun. Myndighetene setter krav til systematisk kildesporing.

Nåværende adm. direktør går av med pensjon våren 2023, og vi søker hans etterfølger. Ny toppleder kommer til Hias i en s...
03/01/2023
Vil du lede en dedikert kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Nåværende adm. direktør går av med pensjon våren 2023, og vi søker hans etterfølger. Ny toppleder kommer til Hias i en spennende fase hvor ny strategiplan er under utvikling og etter hvert skal operasjonaliseres. Søknadsfristen er 11. januar.

Hias IKS er Innlandets største vann- og avløpsselskap. Vi har en arbeidskultur i tråd med vår visjon om å være «et skritt foran». Det gjør at vi ligger langt fremme i utvikling, forskning og innovative løsninger innen vann- og avløpsbransjen. Hias IKS er eid av kommunene Hamar, Løten, Ri...

Ønsker du en utviklende hverdag hvor du kan løse fremtidens utfordringer? Trainee Innlandet har fulgt talentmarkedet i o...
02/01/2023
Norges største tverrfaglige traineeprogram – 2 år

Ønsker du en utviklende hverdag hvor du kan løse fremtidens utfordringer? Trainee Innlandet har fulgt talentmarkedet i over 20 år og vet hva som skal til for at du skal få en stjernestart på karrieren. Som trainee her får du unik erfaring fra én til tre av Trainee Innlandets 50 virksomheter over en periode på to år. Du blir en del av et stort nettverk, både profesjonelt og sosialt.
Søknadsfristen er 15. januar.

Trainee Innlandet er et av Norges eldste og største traineeprogram. Vi er til for deg som er nyutdannet og ønsker en stjernestart på karrieren. Vi matcher traineene med en eller flere av våre medlemsbedrifter basert på traineens bakgrunn og bedriftenes behov. Traineeprogrammet varer i to år, h...

30/11/2022

Rotter elsker ribbefett!

Vi er inne i høysesongen for god mat og godt drikke. Ribbe, pinnekjøtt og annen julemat har til felles at det oppstår mye fett ved tilberedingen. Og det er ikke alt som er "fett" å ha i do, dersom du vil unngå t***e rør. Smult og størknet fett skal kastes i matavfallet.

Det er ikke lurt å ha fett i do eller vasken. Når fett kommer i kalde rør, stivner det og legger seg som et belegg som kan tett rørene og tiltrekke seg rotter.

Innspurten nærmer seg i Tokstad-prosjektet!Det nærmer seg siste innspurt i Tokstadprosjektet. Innløpsbygget er ferdig st...
21/11/2022

Innspurten nærmer seg i Tokstad-prosjektet!

Det nærmer seg siste innspurt i Tokstadprosjektet. Innløpsbygget er ferdig støpt. Det jobbes nå med siste betongarbeidene på utløpsbygget, og dette skal være ferdig i løpet av et par uker. Da gjenstår tekking på begge bygg og fylling rundt kulvert, i tillegg til å lage støttemurer inn mot jernbanetraseen.

Hias legger om avløpstransporten over Tokstadjordet i Ottestad. Bakgrunnen er at Bane NOR skal bygge ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og at den nye jernbanelinja vil avskjære Hias’ eksisterende avløpsledning på Tokstadjordet.

Den nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.

Arbeidet med innvendig montering av rør og ventiler er en stor jobb. Denne jobben er godt i gang.

De utvendige vann- og avløpsarbeidene på oppstrøms side har kommet langt, ca. 70 prosent er ferdig, mens alt på nedstrøms side gjenstår.

Arbeid med høyspent er påbegynt, og alt elektroarbeid innvendig gjenstår i prosjektet. Prosjektet følger revidert fremdriftsplan, og vil bli ferdig i løpet av februar 2023.

18/11/2022

Verdens toalettdag markeres verden over 19. november. Siden 2013 har det vært en offisiell FN-dag, og årets tema er «Making the invisible visible». Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring mange steder i dag, og byr på problemer for mange mennesker.

Her hjemme har vi litt andre problemstillinger. Fortsatt er det altfor mange som bruker toalettet som søppelbøtte, med alle de utfordringer dette medfører i ledningsnettet og på renseanleggene.

Det er kun tre ting som skal i do: Bæsj, tiss og dopapir. Q-tips, snusposer, kondomer, tamponger, bind, filler og bleier er gjengangere på inntaksrista på Hias avløpsrenseanlegg. Av og til kommer det også smykker, penger, leker, gebiss og mobiltelefoner. Hovedutfordringen er likevel filler, som lager problemer for pumpene våre.

Hias har Innlandets beste drikkevann! I går vant vi semifinalen i Innlandet i klassen for overflatekilder i konkurransen...
09/11/2022

Hias har Innlandets beste drikkevann! I går vant vi semifinalen i Innlandet i klassen for overflatekilder i konkurransen "Norges beste drikkevann".

Hias IKS i Stange kommune og Narud vannverk i Ringsaker kommune har det beste drikkevannet i Innlandet. Det ble klart under semifinalen i Innlandet i konkurransen «Norges beste drikkevann» på Hamar i går. Vi gratulerer så mye! Her kan du lese mer: https://norskvann.no/hias-iks-og-ringsaker-kommune-har-best-drikkevann-i-innlandet/

Jessnesvegen åpner igjen før jul!Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen, og strekn...
08/11/2022

Jessnesvegen åpner igjen før jul!

Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen, og strekningen Østre Alu/Limhusvegen – Gubbestuvegen er stengt for biltrafikk. Veien er planlagt å åpne igjen 22. desember, mens asfaltering av den berørte strekningen vil bli utført i juni 2023.

For beboere på strekningen vil atkomsten opprettholdes. Østre Alu og Limhusvegen vil ha adkomst fra Hamar i hele perioden (stengt mot Jessnes). Gubbestuvegen og Montessori-skolen får adkomst fra Jessnes. Jessnesvegen åpnes for trafikk fra Hamar til eiendommer fortløpende etter hvert som anlegget bygges nordover. Omkjøring via Frøbergvegen vil bli skiltet.

Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

Hias' hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg.

Vi beklager ulempene som prosjektet medfører.

Det anbefales å lagre 9 liter vann per person husstanden. Nedenfor kan du lese om hvordan du kan lagre drikkevann til be...
08/11/2022

Det anbefales å lagre 9 liter vann per person husstanden. Nedenfor kan du lese om hvordan du kan lagre drikkevann til beredskap.

Hvordan kan man lagre drikkevann til beredskap?🤔 Det er anbefalt å ha lagret 9 liter vann per person i husstanden. Med godt rengjorte flasker eller dunker, friskt kaldt vann fra krana og mørk og kjølig lagring kan vannet stå i årevis. Les mer her👇
https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/slik-lagrer-du-vann/

Foto: G. Røkeberg/DSB

-Stadig flere produsenter markedsfører produktene sine som "flushable," altså at du enkelt kan spyle disse ned i toalett...
07/11/2022
«Flushables» - en oppfordring til kostbar forsøpling | Hold Norge Rent

-Stadig flere produsenter markedsfører produktene sine som "flushable," altså at du enkelt kan spyle disse ned i toalettet. Gjør du det, vil det skape store problemer i avløpsnettet. Og regningen? Den kommer tilbake til deg," skriver Norsk Vann.

Produktene er blant annet våtservietter, wipes og rengjøringsprodukter. Produsentene påstår at de er laget av nedbrytbart materiale. Dette stemmer ikke. Disse produktene skaper store problemer i avløpssystemet.

Stadig flere produsentene markedsfører produktene sine som "flushable", altså at du enkelt kan spyle disse ned i toalettet. Gjør du det, vil det skape store problemer i avløpsnettet. Og regningen? Den kommer tilbake til deg.

Bli trainee i Trainee Innlandet, og få en stjernestart på karrieren!Ønsker du en utviklende hverdag hvor du kan løse fre...
04/11/2022
Norges største tverrfaglige traineeprogram – 2 år

Bli trainee i Trainee Innlandet, og få en stjernestart på karrieren!

Ønsker du en utviklende hverdag hvor du kan løse fremtidens utfordringer? Trainee Innlandet har fulgt talentmarkedet i over 20 år, og vet hva som skal til for at du skal få en stjernestart på karrieren. Som trainee i Trainee Innlandet får du unik erfaring fra én til tre av traineeordningens 50 virksomheter over en periode på to år. Du blir en del av et stort nettverk, både profesjonelt og sosialt.

Søknadsfristen er 15. januar.

Trainee Innlandet er et av Norges eldste og største traineeprogram. Vi er til for deg som er nyutdannet og ønsker en stjernestart på karrieren. Vi matcher traineene med en eller flere av våre medlemsbedrifter basert på traineens bakgrunn og bedriftenes behov. Traineeprogrammet varer i to år, h...

1. november, er det 50 år siden vaskemiddelaksjonen ble lansert under tittelen «Husmoren kan bidra til Mjøsas redning». ...
31/10/2022

1. november, er det 50 år siden vaskemiddelaksjonen ble lansert under tittelen «Husmoren kan bidra til Mjøsas redning». Dette var starten på Mjøsaksjonen, som var en miljøaksjon som pågikk frem til 1982.

På 1960- og 1970-tallet ble Mjøsa veldig forurenset, og vannkvaliteten var svært dårlig. En gedigen redningsaksjon; Mjøsaksjonen, ble startet for å bedre vannkvaliteten og redde livet i innsjøen.

For kun 40 – 45 år siden gikk nesten alt avløpsvann fra toaletter urenset i Mjøsa og tilløpende vassdrag. Mjøsvannet var om sommeren helt grønt av alger og lite egnet som badevann. Det stinket av vannet. Drikkevann fra Mjøsa smakte direkte vondt, og mange renset vannet sitt hjemme via kullfiltre før de drakk det. Kokt og stekt mjøsfisk luktet og smakte vondt.

En av de viktigste årsakene til at Mjøsa ble reddet, var utbyggingen av avløpsrenseanlegg. I tillegg ble det forbudt å bruke fosfatholdige vaskemidler, og det ble innført streng innskjerping rundt utslipp fra jordbruket og industrien. 50

Mjøsaksjonen er det største miljøtiltaket i Innlandet noen gang.

I forrige uke var rundt 120 personer på befaring på på vårt nye vannbehandlingsanlegg i forbindelse med Moldeprosessdage...
25/10/2022

I forrige uke var rundt 120 personer på befaring på på vårt nye vannbehandlingsanlegg i forbindelse med Moldeprosessdagene, som blir arrangert av Asplan Viak.

Forberedelsene til øvelsen er i gang. Vi deler ut vann mellom kl. 12 og 14 i dag. Ta gjerne med kanne.
25/10/2022

Forberedelsene til øvelsen er i gang. Vi deler ut vann mellom kl. 12 og 14 i dag. Ta gjerne med kanne.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE:

💧💦 I dag tirsdag 25. oktober blir det gjennomført en beredskapsøvelse ved Vikingskipet i Hamar. Det skal øves på utlevering av drikkevann fra tank.

💧💦 Innbyggere, som har tid og lyst, kan komme og hente drikkevann mellom klokka 12.00 og 14.00 og på den måten hjelpe oss i denne øvelsen.

💧💦 Det er Hias, Løten, Stange, Ringsaker og Hamar kommune som er ansvarlige. Vannet hentes fra Elverum. Les mer om beredskapsøvelsen her: https://www.hamar.kommune.no/beredskap/ovelse-drikkevann/

I morgen gjennomfører Hias og eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange en felles beredskapsøvelse ved Vikingskipe...
24/10/2022

I morgen gjennomfører Hias og eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange en felles beredskapsøvelse ved Vikingskipet i Hamar. Vi skal øve på nødvannsforsyning. Det vil si levering av drikkevann til abonnentene i en situasjon hvor vannet i springen ikke kan drikkes eller brukes til matlaging.

Vi oppfordrer folk til å komme for å hente vann mellom kl. 12 og 14. Ta gjerne med kanne!

Deltakerne i øvelsen skal teste om utstyr, plassering, kommunikasjon, skilting, transport og levering med mer fungerer i en reell situasjon. Derfor vil det bli skiltet og lagt til rette for henting av drikkevann i et område ved Vikingskipet. Det vil bli plassert ut tanker med drikkevann, og deltakere i øvelsen skal hente vann.

Som trainee i TraineeVANN får du en ypperlig mulighet til å skaffe deg bred kompetanse, stort nettverk og en god start p...
04/10/2022
Trainee Vann | For deg som vil smake på vannbransjen

Som trainee i TraineeVANN får du en ypperlig mulighet til å skaffe deg bred kompetanse, stort nettverk og en god start på arbeidslivet! Du får også et personlig tilpasset kompetanseprogram. Søknadsfristen er 23. oktober.
https://traineevann.no/

Meld deg som trainee-søker før fristen går ut om … Dag(er) : Time(r) : Minutt(er) : Sekund(er) Les mer og søk her  Har du lyst til å jobbe med vann? Vi søker deg som ønsker en fremtid i vannbransjen.  Har du en egnet bakgrunn? For eksempel bachelor eller master med bransjerelaterte fa...

600 sjuendeklassinger besøker Hias og får omvisning ved avløpsrenseanlegget. Besøkene skjer i løpet av forrige og innevæ...
27/09/2022

600 sjuendeklassinger besøker Hias og får omvisning ved avløpsrenseanlegget. Besøkene skjer i løpet av forrige og inneværende uke, i forbindelse med at Hamar Naturskole arrangerer opplegget «Oppdag Mjøsa». Naturskolen melder om rekordinteresse for undervisningsopplegget, som tilbys til elever ved skoler i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Samarbeidet mellom Hias og Hamar Naturskole om "Oppdag Mjøsa startet i 1998.

«Oppdag Mjøsa» foregår både inne på Hias avløpsrenseanlegg og på uteanlegget på Nordsveodden i Ottestad. I løpet av en skoledag skal elevene besøke tre stasjoner:
-Vannet og vanndyrenes levevis.
-Vannforskning i Mjøsa. Elevene tar vannprøver fra Mjøsa.
-Omvisning ved avløpsrenseanlegget.

-Det er viktig at det arrangeres vanndager på Hias, slik at elevene kommer mye nærmere på hva det vil si å ha rent vann. Vi i Naturskolen har opplevd engasjerte elever og lærere, som går ut med en helt ny og viktig kunnskap etter å ha vært gjennom prosjektet, sier lærerne.

Inneværende og neste uke har vi besøk av sjuendeklassinger fra våre eierkommuner i forbindelse med Hamar Naturskoles opp...
22/09/2022

Inneværende og neste uke har vi besøk av sjuendeklassinger fra våre eierkommuner i forbindelse med Hamar Naturskoles opplegg "Oppdag Mjøsa".

Hias deltar på Arena INNlandet!
22/09/2022

Hias deltar på Arena INNlandet!

Hias IKS er Innlandets største vann- og avløpsselskap. 60 engasjerte og motiverte ansatte utvikler fremtidsrettede løsninger i tråd med våre verdier: Miljøbevisst. Pålitelig. Handlekraftig. Du møter de på Scandic Hamar, 29.09. Les mer her: https://www.hias.no/

Sparer 800 tonn CO2 på gjenbruk av inntaksledning
20/09/2022
Sparer 800 tonn CO2 på gjenbruk av inntaksledning

Sparer 800 tonn CO2 på gjenbruk av inntaksledning

Pipelife Norge leverte i 1990-91 en vannledning i polyetylen (PE) som ble brukt som inntaksledning av vann på ca. 145 meters dyp i Mjøsa. Etter 30 års drift ble rørene hevet og skal brukes på nytt av Hias ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad.

Gjenbruk av inntaksledning gir stor miljøgevinst!Hias gjenbruker inntaksledningen (Ø900 mm PE) fra Hamar VBA ved det nye...
13/09/2022

Gjenbruk av inntaksledning gir stor miljøgevinst!

Hias gjenbruker inntaksledningen (Ø900 mm PE) fra Hamar VBA ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. Ledningen er hevet ved Hamar VBA/Nedre Furuberget og slept til anleggsområdet ved Hias. Nå skal ledningen senkes.

At inntaksledningen fra Hamar VBA kan gjenbrukes ved Hias VBA Sandvika gjør at Hias sparer 800 tonn CO2 ved at vi slipper å produsere og transportere ledning. Til sammenlikning var Hias’ beregnede utslipp i 2021 på 7000 tonn CO2, hvorav 4800 tonn var i forbindelse med investeringer.

Hias gjenbruker 3525 meter inntaksledning. Ledningen ble lagt i 1991, og er så god som ny.

Hias starter i dag arbeidet med utspyling av ledninger i Mjøsa. Dette kan føre til mer lukt enn vanlig i området rundt R...
05/09/2022

Hias starter i dag arbeidet med utspyling av ledninger i Mjøsa. Dette kan føre til mer lukt enn vanlig i området rundt Rosenlundvika i Hamar.

Arbeidet vil pågå til og med onsdag 7. september.

Hias beklager de ulempene dette medfører.

Riggområdet på Nordsveodden overvåkes!Hias jobber nå med å rehabilitere inntaksledninger fra Hamar vannbehandlingsanlegg...
30/08/2022

Riggområdet på Nordsveodden overvåkes!

Hias jobber nå med å rehabilitere inntaksledninger fra Hamar vannbehandlingsanlegg. Inntaksledningene skal gjenbrukes på Hias VBA Sandvika. På grunn av hærverk på riggområdet på Nordsveodden i Ottestad har det nå blitt satt opp overvåking av området.

Hærverket er politianmeldt, og overvåkingen er satt opp etter dialog med politiet. Dersom noen har tips i forbindelse med hærverk, bes de kontakte politiet.

Deler av Jessnesvegen stenges.Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen. Derfor vil J...
15/08/2022

Deler av Jessnesvegen stenges.

Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen. Derfor vil Jessnesvegen være stengt for biltrafikk på strekningen Østre Alu/Limhusvegen – Gubbestuvegen fra uke 33. Veien vil bli åpnet igjen når anleggsarbeidene avsluttes i desember i år.

For beboere på strekningen vil atkomsten opprettholdes. Østre Alu og Limhusvegen vil ha adkomst fra Hamar i hele perioden (stengt mot Jessnes). Gubbestuvegen og Montessori-skolen får adkomst fra Jessnes. Jessnesvegen åpnes for trafikk fra Hamar til eiendommer fortløpende etter hvert som anlegget bygges nordover. Omkjøring via Frøbergvegen vil bli skiltet.

Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

Hias' hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg.

Hias beklager ulempene som prosjektet medfører.

Det blir boring på Domkirkeodden fra uke 34!Det blir utført boring i veier på Domkirkeodden fra uke 34. Vi har tidligere...
09/08/2022

Det blir boring på Domkirkeodden fra uke 34!

Det blir utført boring i veier på Domkirkeodden fra uke 34. Vi har tidligere varslet oppstart i inneværende uke, men dette er altså utsatt. Fra uke 34 (mandag 22. august) blir det utført boring i Storhamargata, Strandvegen og i området mellom Korsgata, Torfinns gate og Storhamargata.
Veistrekninger vil bli delvis stengt mens arbeidet pågår. Boringen vil skje i eksisterende vei eller veiskulder.

Boringen utføres som forberedelse til utskifting av vann- og avløpsledninger i området. Det skal tas ut prøver for å få informasjon om det evt. er forurensing i grunnen, om masser kan gjenbrukes og om dybde ned til fjell.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i området er foreløpig planlagt utført i perioden november 2023 - februar 2025. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.

Hias beklager de ulempene som boringen medfører.

Fungerer også på fortynnet avløpsvann | VANytt.no
09/07/2022
Fungerer også på fortynnet avløpsvann | VANytt.no

Fungerer også på fortynnet avløpsvann | VANytt.no

Batch-piloten har levert 96% fosfatfjerning – til stor glede for prosjektgruppa. F.v. Freddy P. Ringstad (Pemac), Kristine Haualand (Veas), Torgeir Saltnes (Hias How2O), og Gjermund Sørensen (Hias IKS). NyheterVA Fungerer også på fortynnet avløpsvann Pilot for biologisk fosforfjerning hos Veas...

Ny hovedvannledning i Jessnesvegen.Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av m...
06/07/2022

Ny hovedvannledning i Jessnesvegen.
Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune. Trym Edvardsen i Hias er byggeleder, mens Hamar kommune står for prosjektledelsen. Det er Dobloug Entreprenør som utfører prosjektet.

Hias' hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg. Hias og Hamar kommune samarbeider om utbygging av VA-anleggene.

Det er utfordrende grunnforhold i grøftetraseen. I tillegg er det utfordringer i forbindelse med trafikkavviklingen forbi anlegget. Det er skiltet et par alternative ruter for gående. Biltrafikken blir i prosjektets første fase ledet forbi ved hjelp av lysregulering.

Når prosjektet går inn i neste fase (i løpet av august) vil vegen forbi Montessoriskolen bli helt stengt. Da må biltrafikken ledes om Furnes kirke.

Hias beklager de ulempene som prosjektgjennomføringen medfører.

Hias How2O har gitt ut nyhetsbrev. Her kan du blant annet få en liten vandring gjennom vårt avløpsrenseanlegg.https://sh...
01/07/2022
Nyhetsbrev juni 2022

Hias How2O har gitt ut nyhetsbrev. Her kan du blant annet få en liten vandring gjennom vårt avløpsrenseanlegg.

https://shoutout.wix.com/so/5cO6lNJMe?languageTag=en&fbclid=IwAR1qYMOIo63lmZyQh5t1-KMHJsech_KdmGgDYa1353clmFIbvLXLrnAnfQY#/main

Våren har vært travel og spennende for oss i Hias How2O. Hias-prosessen kjører nå som pilot hos Veas og en batch-pilot har allerede gitt lovende resultater. Til dere som ønsker å bli bedre kjent Hias-prosessen, har vi laget en kort film som forklarer prosessen på to minutter. Hvis du vil ha e...

Adresse

Sandvikavegen 136
Ottestad
2312

Åpningstider

Mandag 08:00 - 15:00
Tirsdag 08:00 - 15:00
Onsdag 08:00 - 15:00
Torsdag 08:00 - 15:00
Fredag 08:00 - 15:00

Telefon

459 75 500

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Hias IKS legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Hias IKS:

Videoer

Mat Og Drikke-selskaper i nærheten


Andre Vannbehandlingsvirksomheter i Ottestad

Vis Alle

Kommentarer

Hei! Vanntrykket har blitt betydelig lavere på Ajer (Solplassvegen) i det siste, er dette som resultat av ønsket justering - eller kan det skyldes lekkasje i den kommunale infrastrukturen?
ER DET SNART MULIG Å FÅ RYDDA OPP I ALLE TAUENE SOM ER IGJEN ETTER RØRLEGGINGEN PÅ FURNES SIDEN I MJØSA?????
Nettingposer som har vært brukt til ved, er dette restavfall eller plast? Takknemlig for svar :-)
Måler Hias på forekomst av glyfosat eller andre plantevernmidler i drikkevannet som kommer fra Mjøsa?
Når man henger på den gule lappen som anvist for n'te gang, men ikke får poser denne gangen heller..
x

Andre Vannbehandlingsvirksomheter i Ottestad (vis alle)

Hias How2O FJETRE GÅRD Wasa Norge Edels Mat & Vin Schwenckes Vinkjeller Matkvartalet Hamar Knutstad & Holen A/S Gold Fish Catering Brygga kiosk David Rajend Holding Kjerstis Livfull, mat og bok Circle K Vangsveien Arne Børresen Møystad ØKOtun Åker Gård